Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAJ JE UNESCO

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – je specializirana organizacija v okviru Organizacije združenih narodov (OZN). Sedež ima v Parizu. Pri nas jo poimenujemo z izvorno kratico UNESCO (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

UNESCO je bil ustanovljen 16. novembra 1945. Predstavniki sedemintridesetih držav, ki so se udeležili ustanovne konference, so soglašali, da je izobrazba zelo pomembna, zato je bilo že na ustanovnem srečanju sklenjeno, da mora ta nova organizacija vzpostaviti »intelektualno in moralno solidarnost človeštva«. Na konferenci je bila podpisana ustava organizacije, ki je začela veljati 4. novembra 1946, do takrat pa jo je ratificiralo že dvajset držav.

Leta 1972 so sprejeli Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, prvi vnosi na seznam svetovne dediščine so nastali šest let pozneje.

 

UNESCO ima 195 držav članic (nazadnje sta bili leta 2011 sprejeti državi Palestina in Južni Sudan). Republika Slovenija je bila sprejeta 27. maja 1992 kot 167. članica.

UNESCO sledi svojim ciljem skozi pet programskih sektorjev, ki zajemajo področja izobraževanja, naravoslovja, družboslovja in humanistike, kulture ter komunikacije in informiranja. Projekti, ki jih podpira UNESCO, vključujejo programe za povečevanje pismenosti, tehnične programe, programe za usposabljanje učiteljev, mednarodne znanstvene programe, regionalne in kulturnozgodovinske projekte, promocijo kulturne raznolikosti ter sporazume o mednarodnem sodelovanju za varovanje svetovne kulturne in naravne dediščine ter varovanje človekovih pravic.

V ustavi UNESCO je določeno, da morajo države članice ustanoviti nacionalne komisije ali nacionalne kooperativne odbore, ki skrbijo za povezavo med organizacijo, vladami držav članic in nevladnimi organizacijami. V Sloveniji je vlada ustanovila Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, ki deluje kot posvetovalno telo vlade in ki uresničuje poslanstvo te organizacije ter skrbi za njeno večjo učinkovitost in prepoznavnost. Komisija ima svoj urad v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

UNESCO med drugim tudi ...

... spodbuja možnost izobraževanja za vse prek programov, ki vključujejo 1,5 milijarde otrok, mladih in odraslih,
... spremlja in nadzoruje znamenitosti iz seznama svetovne dediščine v 151 državah in nesnovne dediščine v 130 državah,
... spodbuja trajnostni razvoj s pomočjo 564 biosfernih območij v 109 državah,
... spodbuja ohranjanje 2.500 ogroženih jezikov in spremlja 4 milijone prevedenih del v več kot tisočih jezikih,
... vodi 26 agencij ZN za ocenjevanje svetovnih virov sveže vode in združuje 103 države pri razvijanju opozorilnih sistemov proti tsunamijem,
... spodbuja ohranjanje pisne dediščine z vzpostavitvijo seznama Spomin sveta, na katerem so dragoceni zgodovinski dokumenti iz 84 držav.