Skoči na vsebino

URAD ZA UNESCO

 

Kotnikova 38

1000 LjubljanaMarjutka Hafner, direktorica

telefon: 01/478 47 96

e-pošta: marjutka.hafner(at)gov.si

 

 

Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO oz. Urad za UNESCO, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport opravlja strokovno-administrativne naloge za komisijo. Poleg tega opravlja zadeve, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z UNESCO, na uresničevanje ciljev UNESCO v Republiki Sloveniji ter na sodelovanje z nacionalnimi komisijami in telesi drugih držav ter nevladnih organizacij.

 

V zvezi s tem urad predvsem:

- izvaja okvirni program komisije;

- skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih sestankih v okviru UNESCO;

- usklajuje delo in aktivnosti z vladnimi in nevladnimi organi ter organizacijami, ki sestavljajo komisijo, ter z drugimi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k uresničevanju programa in aktivnosti.

 

Dejavnosti, programi, obeleževanja UNESCO v Sloveniji ter tudi rezultati teh so raznoliki in številni:

 

Pri izvajanju medvladnih znanstvenih programov pomagajo komisiji njeni strokovni odbori - nacionalni odbori SNKU.