Skoči na vsebino

URAD ZA UNESCO

 

Kotnikova 38

1000 LjubljanaMarjutka Hafner, direktorica

telefon: 01/478 47 96

e-pošta: marjutka.hafner(at)gov.si

 

Opozorilo: vsebina spletne strani bo v prihodnjih dneh nadgrajena, v skladu z novo organizacijo ministrstva.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – je specializirana organizacija v okviru Organizacije združenih narodov (OZN). Sedež ima v Parizu. Pri nas jo poimenujemo z izvorno kratico UNESCO (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

UNESCO je bil ustanovljen 16. novembra 1945. Predstavniki sedemintridesetih držav, ki so se udeležili ustanovne konference, so soglašali, da je izobrazba zelo pomembna, zato je bilo že na ustanovnem srečanju sklenjeno, da mora ta nova organizacija vzpostaviti »intelektualno in moralno solidarnost človeštva«. Na konferenci je bila podpisana ustava organizacije, ki je začela veljati 4. novembra 1946, do takrat pa jo je ratificiralo že dvajset držav.

Leta 1972 so sprejeli Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, prvi vnosi na seznam svetovne dediščine so nastali šest let pozneje.

UNESCO je do danes sprejel 195 članic. Republika Slovenija je bila sprejeta 27. maja 1992 kot 167. članica.

UNESCO sledi svojim ciljem skozi pet programskih sektorjev, ki zajemajo področja izobraževanja, naravoslovja, družboslovja in humanistike, kulture ter komunikacije in informiranja. Projekti, ki jih podpira UNESCO, vključujejo programe za povečevanje pismenosti, tehnične programe, programe za usposabljanje učiteljev, mednarodne znanstvene programe, regionalne in kulturnozgodovinske projekte, promocijo kulturne raznolikosti ter sporazume o mednarodnem sodelovanju za varovanje svetovne kulturne in naravne dediščine ter varovanje človekovih pravic.

V Unescovi ustavi je določeno, da morajo države članice ustanoviti nacionalne komisije ali nacionalne kooperativne odbore, ki skrbijo za povezavo med organizacijo, vladami držav članic in nevladnimi organizacijami. V Sloveniji je vlada ustanovila Slovensko nacionalno komisijo za Unesco, ki deluje kot posvetovalno telo vlade in ki uresničuje poslanstvo te organizacije ter skrbi za njeno večjo učinkovitost in prepoznavnost. Komisija ima svoj urad v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Več o Slovenski komisiji za UNESCO lahko preberete na www.unesco.si.