Skoči na vsebino

USTREZNOST IZOBRAZBE

Kontaktni osebi:

  

Beba Adamič Tomič

Hermina Pohar Sonc

 

tel.: (01) 400 57 19 (tajništvo)
e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 92. členu določa, da morajo strokovni delavci obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta, kar pomeni, da je normativen tudi podzakonski akt o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posameznem izobraževalnem programu.

 

Predpisi, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja