Skoči na vsebino

USTREZNOST IZOBRAZBE

Kontaktni osebi:

  

Beba Adamič Tomič

Hermina Pohar Sonc

 

tel.: (01) 400 57 19 (tajništvo)
e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 92. členu določa, da morajo strokovni delavci obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta, kar pomeni, da je normativen tudi podzakonski akt o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posameznem izobraževalnem programu.

 

Predpisi, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 

V skladu s 100. členom ZOFVI ima pedagoško-andragoško izobrazbo, kdor opravi vse obveznosti po:
1.    študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje, po katerem se pridobi strokovni naslov magister profesor oziroma

       po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, po katerem se pridobi

       strokovni naslov profesor, kar se dokazuje z javno listino diplome;
2.    po ustreznem študijskem programu za pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, kar se dokazuje z javno listino potrdila;
3.    študijskem programu, ki vključuje ustrezne strokovne vsebine, pri čemer je vključenost ustreznih pedagoško-andragoških znanj v

       študijskih programih do 15. julija 2016 ugotavljal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije in je na podlagi ugotovitev sprejel

       sklepe za naslednje študijske programe za pridobitev izobrazbe:
          •   univerzitetni študijski program pedagogike Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
          •   univerzitetni študijski program psihologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
          •   visokošolski strokovni študijski program socialnega dela Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani,
          •   univerzitetni študijski program socialnega dela Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani;
       od 15. julija 2016 dalje vključenost ustreznih pedagoško-andragoških znanj v študijskih programih ugotavlja Strokovni svet

       Republike Slovenije za splošno izobraževanje in na podlagi ugotovitev je sprejel sklep za naslednji študijski program za

       pridobitev izobrazbe:
          •   magistrski študijski program druge stopnje psihologija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (SKLEP 5).