Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USTREZNOST IZOBRAZBE

Kontaktni osebi:

  

Beba Adamič Tomič

Hermina Pohar Sonc

 

tel.: (01) 400 57 19 (tajništvo)
e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 92. členu določa, da morajo strokovni delavci obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta, kar pomeni, da je normativen tudi podzakonski akt o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posameznem izobraževalnem programu.

 

Predpisi, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 

V skladu s 100. členom ZOFVI ima pedagoško-andragoško izobrazbo, kdor opravi vse obveznosti po:
1.    študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje, po katerem se pridobi strokovni naslov magister profesor oziroma

       po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, po katerem se pridobi

       strokovni naslov profesor, kar se dokazuje z javno listino diplome;
2.    po ustreznem študijskem programu za pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, kar se dokazuje z javno listino potrdila;
3.    študijskem programu, ki vključuje ustrezne strokovne vsebine, pri čemer je vključenost ustreznih pedagoško-andragoških znanj v

       študijskih programih do 15. julija 2016 ugotavljal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije in je na podlagi ugotovitev sprejel

       sklepe za naslednje študijske programe za pridobitev izobrazbe:
          •   univerzitetni študijski program pedagogike Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
          •   univerzitetni študijski program psihologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
          •   visokošolski strokovni študijski program socialnega dela Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani,
          •   univerzitetni študijski program socialnega dela Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani;
       od 15. julija 2016 dalje vključenost ustreznih pedagoško-andragoških znanj v študijskih programih ugotavlja Strokovni svet

       Republike Slovenije za splošno izobraževanje in na podlagi ugotovitev je sprejel sklep za naslednji študijski program za

       pridobitev izobrazbe:
          •   magistrski študijski program druge stopnje psihologija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (SKLEP 5).