Skoči na vsebino

PROJEKTI ESS

PROJEKTI ESS v programskem obdobju 2007 – 2013

 

Kontaktne osebe:                                                                                                 

mag. Erika Grošelj

e-pošta: erika.groselj(at)gov.si

telefon: 01/ 400 5756

Vlasta Šemrov

e-pošta: vlasta.semrov(at)gov.si

telefon: 01/ 400 5230

Katja Kovačič

e-pošta: katja.kovacic(at)gov.si

telefon: 01/400 5738

Maja Glücks

e-pošta: maja.gluecks(at)gov.si

telefon:01/ 400 52 65

 

INSTRUMENTI, OPERACIJE, UPRAVIČENCI IN GRADIVA (PU 3.1)

 

Javni razpis/NPO

Naziv operacije

Upravičenec

Obdobje trajanja

Spletna stran

Rezultati                                                 (gradiva in prispevki)

Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011

Vodenje avtonomnega javnega zavoda, Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011

Šola za ravnatelje

2008 do 2011

http://www.solazaravnatelje.si/usposabljanje-uciteljskih-zborov/ess3/

 

Zaključna konferenca

Vodenje

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

2008 do 2011

usposabljanje.pef.uni-lj.si

 

SDK 1

Nove generacije ...

Varstvo okolja ...,

Zdrav življenjski slog

Zaključna konferenca

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI)

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

2008 do 2011

http://uvrvi.zik-crnomelj.eu/

 

Zbornik

ZIK Črnomelj

Pedagoški inštitut

Projekt Kulturna zavest in izražanje 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  

2008 do 2011

 

http://www.kulturnazavest.upr.si/

 

 

 

 

Brošura

KZI 1. del

KZI 2. del.

KZI 3. del

Ostala gradiva

Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 2008, 2009, 2010, 2011

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji 

2008 do 2011

http://www.sous-slo.net/usd/

 

Publikacija

Graditev ...

Učne težave ...

Kako lahko pomagam?

MAS 1

MAS 2

Zaključno gradivo

Posnetki spletnih strani

Neposredna potrditev operacije

Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2010 (LDN)

Zavod RS za šolstvo

2008 do 2010

http://www.zrss.si/projektiess/default.asp?pr=1

 

1. Gradivo

2. Zaključno poročilo

3. Spletne strani

Javni razpis za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol)

Šola za ravnatelje

2008 do 2013

http://ukviz.solazaravnatelje.si/

 

uKVIZ 1. cikel

uKVIZ 1. cikel/2

uKVIZ 2. cikel

uKVIZ 2. cikel/2

Monografija in članki

Prispevki na konferenci

Poročila o rezultatih projekta

uKVIZ Zaključna konferenca

Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih VIZ

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

2009 do 2014

http://uu.solazaravnatelje.si/

 

Publikacije, poročila, prispevki

Delavnice

Spletne strani

Javni razpis za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012«

Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

2010 do 2012

http://projekti.inst-krim.si/

 

Monografija

Gradivo za udeležence

Prosojnice z delavnic

Ostalo gradivo

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, za obdobje let 2010 - 2012

Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte (ISA institut)

2010 do 2012

http://www.insem.isainstitut.si/

 

 

ISA inštitut

Slovenska filantropija

  • Brošure
  • Delovni listi
  • Predstavitve

Društvo Ključ

  • Predstavitve
  • Priročnik
  • Razglednica

Konferenca

Zaključno poročilo

 

Neposredna potrditev operacije

Spodbujanje izvajanja programov POPESTRIMO ŠOLO v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

2011 do 2014

www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/

 

Končno poročilo

Zaključna konferenca

Neposredna potrditev operacije

Spodbujanje izvajanja programov POPESTRIMO ŠOLO v letih 2014 in 2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

2014 do 2015

www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/popestrimo-solo-20142015-181-jr-pos-2014-2015/

Končno poročilo

Plakat zaključne konference

Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

»Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje 

Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte (ISA institut)

2013 do 2015

http://www.medkulturnost.si/

Medkulturnost

Razvijajmo medkulturnost ...

Slikovni slovar

UVOP regijska usposabljanja:

Raziskovalno poročilo

Končno poročilo

Zaključna konferenca

 

Materialne avtorske pravice na objavljenih avtorskih delih ima Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva so sofinancirana iz sredstev operacij, ki jih delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Za ponovno uporabo avtorskih del, ki so objavljena na tej spletni strani, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine je z navedbo vira dovoljeno samo v nekomercialne namene.

Vsebina teh gradiv v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije ali Republike Slovenije. Odgovornost za vsebino gradiva nosi avtor.

Služba za razvoj kadrov v šolstvu izvaja naloge posredniškega telesa tudi v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 1. prednostne usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«, in sicer s sofinanciranjem aktivnosti, ki prispevajo k ustvarjanju novih možnosti za dostop do zaposlitve predvsem mladim, iskalcem prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, ki kot ranljiva skupina na trgu dela potrebujejo intenzivnejšo in celovitejšo podporo za integracijo, usposabljanje za samostojno opravljanje dela ter pridobivanje kompetenc in izkušenj za ohranitev zaposlitev oziroma nadaljnje zaposlovanje na področju vzgoje in izobraževanja. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

INSTRUMENT in UPRAVIČENCI (PU 4.1)

 

JR / NPO

naziv operacije

upravičenec

obd. trajanja

rezultati (gradiva in prispevki)

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja"

Zaposlitev 51 pripravnikov na področju vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in nadgrajevanja njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, ki jih nato razvijajo in poglabljajo skozi celotno obdobje nadaljnjega strokovnega razvoja, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogočata neposredno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

2014 do 2015

opravljeno pripravništvo 51 pripravnikov

Prva gimnazija Maribor

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

III. gimnazija Maribor

Osnovna šola Gornja Radgona

Mladinski dom Maribor

Osnovna šola Bogojina

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Osnovna šola Videm

Osnovna šola Grad

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Osnovna šola III Murska Sobota

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Gimnazija in srednja Kemijska šola Ruše

Šolski center Celje

Osnovna šola Bojana Ilicha

Gimnazija Murska Sobota

Osnovna šola II Murska Sobota

Osnovna šola Velika Nedelja

Prometna šola Maribor

Osnovna šola Turnišče

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Šolski center Ptuj

Šolski center Slovenj Gradec

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Osnovna šola Draga Kobala

Dvojezična osnovna šola I Lendava

Osnovna šola Duplek

Osnovna šola Slave Klavore Maribor

Gimnazija Ptuj

Osnovna šola Poljčane

Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol

Osnovna šola Sveti Jurij

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Osnovna šola Kozje

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

Vrtec Ljutomer

Vrtec Lendava

Osnovna šola in vrtec Apače

Osnovna šola Jakobski Dol

Vrtec Jadvige Golež Maribor

Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika

Vrtec Miškolin

Osnovna šola Pivka

  

  

Povezava na Projektno enoto za izvajanje kohezijske politike

 

 

V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« Služba za razvoj kadrov v šolstvu izvaja naloge posredniškega telesa pri sofinanciranju aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.