Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI ESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor za razvoj kadrov v šolstvu načrtuje in izvaja javne razpise ter vodi postopke neposrednih potrditev operacij za sofinanciranje na področju profesionalnega razvoja kadrov v vzgoji in izobraževanju. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih v sektorju v obdobju 2014–2020 skrbimo za izvajanje številnih operacij na različnih vsebinskih področjih.

 

Javni razpis oz.

Neposredna potrditev operacije

Naziv operacije

Obdobje trajanja

Upravičenec

Rezultati (gradiva in prispevki)

Javni razpis za izbor operacij "Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev

Izzivi medkulturnega sobivanja

http://www.medkulturnost.si/

2016 do 2021

ISA INSTITUT
Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte

 

Le z drugimi smo

http://www.lezdrugimismo.si/

2016 do 2021

ZRC SAZU
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 

Neposredna potrditev operacije

»Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«

www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/

2016 do 2018

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

 

Končno poročilo 

 

Gradiva:

- CŠOD

- ŠR 1. del

- ŠR 2. del

- ZRSŠ 1. del

- ZRSŠ 2. del

 

Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Popestrimo šolo 2016-2021

(POŠ I)

 

 39 operacij*

2016 do 2021

Osnovna šola Puconci

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana

Dvojezična osnovna šola I Lendava / 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Osnovna šola Brezno-Podvelka

Gimnazija Ptuj

Osnovna šola Velika Nedelja

Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Žetale

Osnovna šola Grad

Osnovna šola Središče ob Dravi

OŠ Podlehnik

Osnovna šola Kuzma

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava

Osnovna šola Mladika

Osnovna šola Fram

OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru

Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Osnovna šola Beltinci

Osnovna šola Olge Meglič

Osnovna šola Ribnica na Pohorju

Gimnazija in srednja šola Kočevje

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

GEPŠ PIRAN, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

Osnovna šole Križe

Osnovna šola Bistrica

Osnovna šola Vojke Šmuc

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Inštitut Montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok

Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti

Osnovna šola Vižmarje Brod

Osnovna šola Savsko naselje

 

Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

 

 

Popestrimo šolo 2017-2021

(POŠ II)

 

11 operacij*

2017 do 2021

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid

Šolski center Nova Gorica

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

Osnovna šola Žiri

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Osnovna šola Ivana Babiča Jagra Marezige

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

 

Javni razpis za izbor operacij Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Z roko v roki poMOČ

projektpomoc.splet.arnes.si/partnerji/

2017 do 2021

Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

 

Neposredna potrditev operacije

»Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«

2018 do 2022

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

 

 

Zgoraj navedene operacije so izvedene v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«

 

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih« se v okviru javnih razpisov izvajajo operacije Prva zaposlitev in Pomočnik vzgojitelja sem.

 

Javni razpis

Naziv

Obdobje trajanja

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja"

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

6 operacij*

1. 2.-30. 11. 2016

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016"

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

102 operaciji*

1. 4.-30. 11. 2016

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

80 operacij*

1. 12. 2016 – 31. 7. 2017

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

50 operacij*

1. 4.-30. 11. 2017

Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«

 

Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018

PVS A: 78 operacij*

PVS B: 79 operacij*

PVS C: 79 operacij*

Obdobje A

1. 8.-31. 12. 2017

 

Obdobje B

1. 1.-31. 5. 2018

 

Obdobje C

1. 6.-31. 10. 2018

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

74 operacij*

1. 4. – 30. 11. 2018

 

Povezave

*Seznam operacij po prednostnih oseh

 

Služba za izvajanje kohezijske politike

 

Informacije za upravičence

 

 

Kontaktne osebe

 

mag. Erika Grošelj

e-pošta: erika.groselj(at)gov.si

telefon: 01/ 400 5756

Vlasta Šemrov

e-pošta: vlasta.semrov(at)gov.si

telefon: 01/ 400 5230

Saša Grajzar

e-pošta: sasa.grajzar(at)gov.si

telefon: 01/ 400 5242

Katja Kovačič

e-pošta: katja.kovacic(at)gov.si

telefon: 01/400 5738

 

 

 

Projekti v skrbništvu sektorja za razvoj kadrov v šolstvu, izvedeni v programskem obdobju 2007-2013

 

                             

 

 

INSTRUMENTI, OPERACIJE, UPRAVIČENCI IN GRADIVA (PU 3.1)

 

Javni razpis/NPO

Naziv operacije

Upravičenec

Obdobje trajanja

Spletna stran

Rezultati                                                 (gradiva in prispevki)

Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011

Vodenje avtonomnega javnega zavoda, Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011

Šola za ravnatelje

2008 do 2011

http://www.solazaravnatelje.si/usposabljanje-uciteljskih-zborov/ess3/

 

Zaključna konferenca

Vodenje

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

2008 do 2011

usposabljanje.pef.uni-lj.si

 

SDK 1

Nove generacije ...

Varstvo okolja ...,

Zdrav življenjski slog

Zaključna konferenca

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI)

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

2008 do 2011

http://uvrvi.zik-crnomelj.eu/

 

Zbornik

ZIK Črnomelj

Pedagoški inštitut

Projekt Kulturna zavest in izražanje 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  

2008 do 2011

 

http://www.kulturnazavest.upr.si/

 

 

 

 

Brošura

KZI 1. del

KZI 2. del.

KZI 3. del

Ostala gradiva

Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 2008, 2009, 2010, 2011

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji 

2008 do 2011

http://www.sous-slo.net/usd/

 

Publikacija

Graditev ...

Učne težave ...

Kako lahko pomagam?

MAS 1

MAS 2

Zaključno gradivo

Posnetki spletnih strani

Neposredna potrditev operacije

Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2010 (LDN)

Zavod RS za šolstvo

2008 do 2010

http://www.zrss.si/projektiess/default.asp?pr=1

 

1. Gradivo

2. Zaključno poročilo

3. Spletne strani

Javni razpis za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol)

Šola za ravnatelje

2008 do 2013

http://ukviz.solazaravnatelje.si/

 

uKVIZ 1. cikel

uKVIZ 1. cikel/2

uKVIZ 2. cikel

uKVIZ 2. cikel/2

Monografija in članki

Prispevki na konferenci

Poročila o rezultatih projekta

uKVIZ Zaključna konferenca

Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih VIZ

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

2009 do 2014

http://uu.solazaravnatelje.si/

 

Publikacije, poročila, prispevki

Delavnice

Spletne strani

Javni razpis za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012«

Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

2010 do 2012

http://projekti.inst-krim.si/

 

Monografija

Gradivo za udeležence

Prosojnice z delavnic

Ostalo gradivo

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, za obdobje let 2010 - 2012

Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte (ISA institut)

2010 do 2012

http://www.insem.isainstitut.si/

 

 

ISA inštitut

Slovenska filantropija

Društvo Ključ

Konferenca

Zaključno poročilo

 

Neposredna potrditev operacije

Spodbujanje izvajanja programov POPESTRIMO ŠOLO v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

2011 do 2014

www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/

 

Končno poročilo

Zaključna konferenca

 

Neposredna potrditev operacije

Spodbujanje izvajanja programov POPESTRIMO ŠOLO v letih 2014 in 2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

2014 do 2015

www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/popestrimo-solo-20142015-181-jr-pos-2014-2015/

Končno poročilo

Plakat zaključne konference

Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

»Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje 

Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte (ISA institut)

2013 do 2015

http://www.medkulturnost.si/

Medkulturnost

Razvijajmo medkulturnost ...

Slikovni slovar

UVOP regijska usposabljanja:

Raziskovalno poročilo

Končno poročilo

Zaključna konferenca

 

Materialne avtorske pravice na objavljenih avtorskih delih ima Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva so sofinancirana iz sredstev operacij, ki jih delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Za ponovno uporabo avtorskih del, ki so objavljena na tej spletni strani, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine je z navedbo vira dovoljeno samo v nekomercialne namene.

Vsebina teh gradiv v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije ali Republike Slovenije. Odgovornost za vsebino gradiva nosi avtor.

Služba za razvoj kadrov v šolstvu izvaja naloge posredniškega telesa tudi v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 1. prednostne usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«, in sicer s sofinanciranjem aktivnosti, ki prispevajo k ustvarjanju novih možnosti za dostop do zaposlitve predvsem mladim, iskalcem prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, ki kot ranljiva skupina na trgu dela potrebujejo intenzivnejšo in celovitejšo podporo za integracijo, usposabljanje za samostojno opravljanje dela ter pridobivanje kompetenc in izkušenj za ohranitev zaposlitev oziroma nadaljnje zaposlovanje na področju vzgoje in izobraževanja. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

INSTRUMENT in UPRAVIČENCI (PU 4.1)

 

JR / NPO

naziv operacije

upravičenec

obd. trajanja

rezultati (gradiva in prispevki)

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja"

Zaposlitev 51 pripravnikov na področju vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in nadgrajevanja njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, ki jih nato razvijajo in poglabljajo skozi celotno obdobje nadaljnjega strokovnega razvoja, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogočata neposredno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

2014 do 2015

opravljeno pripravništvo 51 pripravnikov

Prva gimnazija Maribor

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

III. gimnazija Maribor

Osnovna šola Gornja Radgona

Mladinski dom Maribor

Osnovna šola Bogojina

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Osnovna šola Videm

Osnovna šola Grad

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Osnovna šola III Murska Sobota

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Gimnazija in srednja Kemijska šola Ruše

Šolski center Celje

Osnovna šola Bojana Ilicha

Gimnazija Murska Sobota

Osnovna šola II Murska Sobota

Osnovna šola Velika Nedelja

Prometna šola Maribor

Osnovna šola Turnišče

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Šolski center Ptuj

Šolski center Slovenj Gradec

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Osnovna šola Draga Kobala

Dvojezična osnovna šola I Lendava

Osnovna šola Duplek

Osnovna šola Slave Klavore Maribor

Gimnazija Ptuj

Osnovna šola Poljčane

Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol

Osnovna šola Sveti Jurij

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Osnovna šola Kozje

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

Vrtec Ljutomer

Vrtec Lendava

Osnovna šola in vrtec Apače

Osnovna šola Jakobski Dol

Vrtec Jadvige Golež Maribor

Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika

Vrtec Miškolin

Osnovna šola Pivka

  

  

Povezava na Projektno enoto za izvajanje kohezijske politike

 

 

V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« Služba za razvoj kadrov v šolstvu izvaja naloge posredniškega telesa pri sofinanciranju aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.