Skoči na vsebino

SEKTOR ZA RAZVOJ KADROV V ŠOLSTVU

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

Beba Adamič Tomič, vodja
e-pošta: beba.adamic(at)gov.si

 

Sektor za razvoj kadrov v šolstvu opravlja naloge povezane s strokovnimi delavci za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter izobraževanja odraslih.

 

Karierna pot vsakega posameznega strokovnega delavca se začne z izbiro študijskega programa, nadaljuje se z uvajalnim obdobjem, uspešno opravljenim strokovnim izpitom in samostojnim vstopom v igralnico, razred ali skupino. Vendar pa je to šele začetek razvoja vsakega posameznega strokovnega delavca. Vsak posameznik se mora, če želi opravljati delo z malčki, otroki ali mladostniki, pa tudi odraslimi nenehno vseživljenjsko izobraževati in usposabljati. Ukvarja se tudi z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo in koordinacijo izhodišč in usmeritev za odločanje o pogojih strokovnih delavcev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanjem uvajalnega obdobja in strokovnega izpita, pogojev, načina in postopka, s katerim se strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje v naziv, s priznavanjem poklicnih kvalifikacij pa sodeluje pri izvrševanju temeljnih svoboščin notranjega trga Evropske unije.

Sektor za razvoj kadrov v šolstvu: