Skoči na vsebino

SVET ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE

 

Sedež:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Urad za razvoj izobraževanja
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Tel: 01 400 53 73, strokovna tajnica Verena Balažic

 

Predsednica: dr. Milena Ivanuš Grmek


Svet za kakovost in evalvacije je bil imenovan s sklepom ministrice dr. Maje Makovec Brenčič dne 26. 5. 2016 v naslednji sestavi:

 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, predsednica
 • dr. Tatjana Devjak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Miran Lavrič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, član
 • dr. Jasna Mažgon, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, članica
 • Aleš Ojsteršek, Urad za razvoj izobraževanja, MIZŠ, član
 • dr. Milena Valenčič Zuljan, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, član
 • mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, članica
 • mag. Frančiška Al-Mansour, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad-Ljubljana in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, članica
 • mag. Breda Forjanič, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, članica
 • Doris Kužel, ravnateljica Osnovne šole Škofja Loka  - mesto, članica
 • Karmen Cunder, ravnateljica Osnovne šole 8 talcev Logatec, članica.

Naloge Sveta za kakovost in evalvacije so v skladu s 3. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela naslednje:

 • enkrat letno do konca januarja pripravi in  ministru predlaga področja in teme nacionalnih evalvacijskih študij;
 • daje soglasje k načrtom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • na podlagi strokovne in metodološke evalvacijske ocene daje soglasje k poročilom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzami na področju spremljanja in evalvacije;
 • opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in evalvacijo.

Strokovno in administrativno podporo za delovanje Sveta za kakovost in evalvacije nudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

 

Svet za kakovost in evalvacije pripravlja letna poročila o svojem delovanju in je dolžan z njimi seznaniti pristojne strokovne svete iz 22. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

Pomembni akti s področja delovanja Sveta za kakovost in evalvacije so:

 • Protokol o določanju in načinu izvajanja evalvacijskih študij (tif) (jpg)
 • Poslovnik dela Sveta za kakovost in evalvacije (tif) (jpg)
 • Navodila za pripravo načrta in poročila o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (tif) (jpg)

POROČILA SVETA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE

 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2015 (tif)
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2014 (tif)
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2013 (tif
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2012 (pdf)
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2011 (pdf)
 • Poročilo Sveta za evalvacijo za leto 2010 (rtf)
 • Poročilo Sveta za evalvacijo za leto 2009 (pdf)
 • Poročilo Sveta za evalvacijo o opravljenih evalvacijskih študijah za leto 2008 (doc)

 

Stran je bila posodobljena 17. decembra 2018.