Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE

 

Sedež:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Urad za razvoj izobraževanja
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Tel: 01 400 53 73, strokovna tajnica Verena Balažic

 

Predsednica: dr. Milena Ivanuš Grmek


Svet za kakovost in evalvacije je bil imenovan s sklepom ministrice dr. Maje Makovec Brenčič dne 26. 5. 2016 v naslednji sestavi:

 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, predsednica
 • dr. Tatjana Devjak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Miran Lavrič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, član
 • dr. Jasna Mažgon, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, članica
 • Aleš Ojsteršek, Urad za razvoj izobraževanja, MIZŠ, član
 • dr. Milena Valenčič Zuljan, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, član
 • mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, članica
 • mag. Frančiška Al-Mansour, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad-Ljubljana in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, članica
 • mag. Breda Forjanič, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, članica
 • Doris Kužel, ravnateljica Osnovne šole Škofja Loka  - mesto, članica
 • Karmen Cunder, ravnateljica Osnovne šole 8 talcev Logatec, članica.

Naloge Sveta za kakovost in evalvacije so v skladu s 3. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela naslednje:

 • enkrat letno do konca januarja pripravi in  ministru predlaga področja in teme nacionalnih evalvacijskih študij;
 • daje soglasje k načrtom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • na podlagi strokovne in metodološke evalvacijske ocene daje soglasje k poročilom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzami na področju spremljanja in evalvacije;
 • opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in evalvacijo.

Strokovno in administrativno podporo za delovanje Sveta za kakovost in evalvacije nudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

 

Svet za kakovost in evalvacije pripravlja letna poročila o svojem delovanju in je dolžan z njimi seznaniti pristojne strokovne svete iz 22. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

Pomembni akti s področja delovanja Sveta za kakovost in evalvacije so:

 • Protokol o določanju in načinu izvajanja evalvacijskih študij (tif)
 • Poslovnik dela Sveta za kakovost in evalvacije (tif) (tif) (tif)
 • Navodila za pripravo načrta in poročila o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (tif)

POROČILA SVETA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE

 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2015 (tif)
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2014 (tif)
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2013 (tif
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2012 (pdf)
 • Poročilo Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2011 (pdf)
 • Poročilo Sveta za evalvacijo za leto 2010 (rtf)
 • Poročilo Sveta za evalvacijo za leto 2009 (pdf)
 • Poročilo Sveta za evalvacijo o opravljenih evalvacijskih študijah za leto 2008 (doc)

 

Stran je bila posodobljena 2. julija 2019.