Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UČBENIKI

 

 

 

Učbenik

 

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja.

 

Učbenik je lahko v tiskani, elektronski ali v tiskani in elektronski obliki.

 

Učbenike, ki:

 • ustrezajo ciljem sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • so usklajeni z veljavnimi učnimi načrti oziroma katalogi znanja,
 • so skladni s sodobnimi strokovnimi spoznanji,
 • so metodično-didaktično ustrezni,
 • prispevajo k znižanju teže šolskih torbic,
 • so primerni razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja ter
 • so jezikovno pravilni in ustrezni, tehnično ustrezni ter estetsko in vizualno ustrezno oblikovani,

potrdi pristojni strokovni svet. Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojno-psihološke ustreznosti. Seznam potrjenih učbenikov objavlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

 

Država sofinancira nastajanje učbenikov za italijansko manjšino ter madžarsko narodno skupnost, za slepe in slabovidne učence ter za učence v šolah s prilagojenim programom.

 

Pri izbiri učbenikov in učnih gradiv so strokovni aktivi učiteljev v šolah avtonomni.

 

 

Učbeniški skladi na osnovnih šolah

 

Sredi devetdesetih let je ministrstvo vzpodbudilo nastajanje učbeniških skladov, ki so za tretjinsko ceno učbenikov te izposojali učenkam in učencem. Tako so šole zagotovile dostopnost učbenikov vsem udeležencem izobraževanja. V letih od 2006 do 2008 je ministrstvo postopoma v celoti prevzelo poravnavanje izposojevalnine in učenke in učenci si odtlej učbenike izposojajo brezplačno.

 

Ministrstvo je v ta namen vzpostavilo računalniško aplikacijo Trubar, s pomočjo katere šole vodijo evidenco kupljenih in izposojenih učbenikov, načrtujejo zamenjavo in odpis neveljavnih ali obrabljenih učbenikov ter nove nakupe.

 

 

Učbeniški skladi na srednjih šolah

 

Učbeniški skladi v srednjih šolah niso obvezni, jih pa večina šol ima. Za srednje šole je specifično tudi to, da pri nekaterih programih, predvsem poklicnih in strokovnih, pri katerih zaradi majhnega števila dijakinj in dijakov za natis učbenikov ni ekonomskega interesa, ministrstvo sofinancira nastanek in izdajo tovrstnih gradiv.

 

 

Rokovnik

 

 • do 31. maja ravnatelj potrdi izbor učbenikov, ki jih predlagajo strokovni aktivi,
 • do 1. junija strokovni aktivi učiteljev predlagajo ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu,
 • do 10. junija ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole,
 • do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli oziroma objavi na svoji spletni strani,
 • do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto,
 • prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike.

 

 

Pomembnejši dokumenti in povezave

 

 

Pravilnik o potrjevanju učbenikov

 

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

 

Katalog učbenikov

 

Trubar, navodila za upravljanje s certifikati MIZŠ (doc

 

kontakt: Tone Vrhovnik Straka, MIZŠ, e naslov: tone.vrhovnik(at)gov.si, telefon (01) 400 54 48

 


 

Kontakti

 

 

Potrjevanje učbenikov in katalog učbenikov:

 • za splošnoizobraževalne predmete: Vincenc Filipčič, Zavod RS za šolstvo, e- naslov: vincenc.filipcic(at)zrss.si, telefon (01) 300 51 52 
 •  za poklicne in strokovne predmete: Danuša Škapin, Center RS za poklicno izobraževanje, e-naslov: danusa.skapin(at)cpi.si, telefon (01) 586 42 10

 

 

 

ARHIV