Skoči na vsebino

STROKOVNI SVET RS ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

Splošni podatki

 

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

predsednik: dr. Boris Dular

strokovna tajnica: Rozmeri Gorjan

 

sedež:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova 16

1000 Ljubljana

tel.: (01) 400 52 79

faks: (01) 400 53 21

 

 

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 21. marca 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

 

Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje so imenovani za šest let. Strokovni svet lahko za posamezna področja svojega delovanja oblikuje komisije, odbore, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga je sprejel strokovni svet na na 155. seji, dne 20. maja 2016. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.

 

Pristojnosti

 

(26. člen ZOFVI)

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje:

 • določa predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za strokovno teoretične predmete in za mojstrski izpit,
 • določa obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu,
 • določa organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična),
 • določa vsebino vmesnega preizkusa,
 • potrjuje učbenike in učila za strokovno teoretične predmete,
 • ugotavlja enakovreden izobrazbeni standard izobraževalnih programov za odrasle na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj,
 • podeljuje naziv predavatelj višje šole, če predavateljski zbor še ni konstituiran.
 • Predlaga pristojnemu ministru:
  • izobraževalne programe poklicnega oz. strokovnega izobraževanja,
  • prilagojene izobraževalne programe za mladostnike s posebnimi potrebami,
  • normative in standarde za opremo šol in šolskih delavnic in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Sestava strokovnega sveta

 

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer:

 • pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • pet na predlog pristojnih zbornic in
 • štiri na predlog sindikatov.

Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.  (24. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

 

 

Člani strokovnega sveta

 

 1. dr. Boris Dular - predsednik
 2. Simon Mlakar
 3. Nives Počkar
 4. mag. Miran Saksida
 5. Janez Dekleva
 6. Mateja Gerečnik
 7. Stanko Vorih 
 8. Mitja Korunovski
 9. Branko Kumer 
 10. Irena Kuntarič Hribar
 11. Barbara Krajnc
 12. Franc Dobravec 
 13. dr. Aleš Tankosić
 14. Boštjan Zgonc Rozman
 15. Simona Meglič

 

 

Komisije in odbor strokovnega sveta

 

Za obravnavanje vprašanj s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so v pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, svet oblikuje posebne komisije in strokovni odbor.

 

Komisija za izobraževalne programe

 1. Egon Pipan - predsednik
 2. mag. Janja Meglič 
 3. mag. Mojca Novak Simonič
 4. Tomaž Kranjc
 5. Darko Mali
 6. Bojana Sever
 7. Barbara Krajnc
 8. dr. Slavica Černoša
   

Komisija za učbenike

 1. Janez Globočnik - predsednik
 2. Danuša Škapin - tajnica komisije
 3. mag. Janja Meglič
 4. Drago Rodman
 5. Tone Vrhovnik Straka

 

Strokovni odbor za poklicne standarde

 1. Janez Dekleva – predsednik
 2. Janko Rozman
 3. Nives Počkar 
 4. Zlata Šlibar 
 5. Darja Čot
 6. Zdenka Tičar
 7. Ljubica Lukan

 

Člani komisij in odbora imajo mandat do 13. 6. 2020.

 

 

 

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol

 1. mag. Marjan Velej - predsednik
 2. dr. Andrej Friedl 
 3. mag. Miran Saksida
 4. dr. Aleš Tankosić 
 5. mag Neva Malek
 6. mag. Vanja Kajzer
 7. dr. Matej Forjan
 8. Miran Lampret 
 9. Nataša Hafner Vojčič
 10. Alen Brkić
 11. Žan Bokan

Člani komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol imajo mandat do 24. 6. 2020.

 

 

 

 

 

Dokumenti

 • Poslovnik (pdf)

 • Zapisniki sej Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje: 
  • 166. seje, z dne 20. 4. 2018 (doc
  • 165. seje, z dne 23. 2. 2018 (doc
  • 164. seje, z dne 22. 12. 2017 (doc)
  • 163. seje, z dne 24. 11. 2017 (doc)
  • 162. seje, z dne 22. 9. 2017 (doc)
  • 161. seje, z dne 2. 6. 2017 (doc)
  • 160. seje, z dne 7. 4. 2017 (doc)
  • 159. seje, z dne 10. 2. 2017 (doc
  • 158. seje, z dne 13. 12. 2016 (doc)
  • 157. seje, z dne 21. 10. 2016 (doc
  • 156. seje, z dne 24. 6. 2016 (doc)
  • 155. seje, z dne 20. 5. 2016 (doc)
  • 154. seje, z dne 11. 3. 2016 (doc)
  • 153. seje, z dne 15. 1. 2016 (doc
  • 152. seje, z dne 18. 12. 2015 (doc)
  • 151. seje, z dne 16. 10. 2015 (doc)
  • 150. seje, z dne 19. 6. 2015 (doc)
  • 149. seje, z dne 17. 4. 2015 (doc)
  • 148. seje, z dne 12. 12. 2014 (doc)
  • 147. seje, z dne 17. 10. 2014 (doc)
  • 146. seje, z dne 24. 6. 2014 (doc)
  • 145. seje, z dne 14. 3. 2014 (doc)
  • 144. seje, z dne 22. 11. 2013 (doc)
  • 143. seje, z dne 27. 9. 2013 (doc)
  • 142. seje, z dne 8. 7. 2013 (doc)
  • 141. seje, z dne 24. 5. 2013 (doc)
  • 140. seje, z dne 15. 3. 2013 (doc)
  • 138. seje, z dne 14. 12. 2012 (doc)
  • 137. seje, z dne 12.10.2012 (doc)
   • priloga 1 (pdf)
   • priloga 2 (pdf)
  • 136. seje, z dne 22.6.2012 (doc)
  • 135. seje, z dne 29. 5. 2012 (pdf)
  • 134. seje, z dne 5. 3. 2012 (pdf)
  • 133. seje, z dne 2. 12. 2011 (pdf)
  • 132. seje, z dne 11. 10. 2011 (pdf)
  • 131. seje, z dne 6. 7. 2011 (pdf)
  • 130. seje, z dne 6. 5. 2011 (pdf)
  • 129. seje, z dne 4. 3. 2011 (pdf)
  • 128. seje, z dne 31. 1. 2011 (pdf)
  • 127. seje, z dne 21. 12. 2010 (pdf)
  • 126. seje, z dne 26. 11. 2010 (pdf)
  • 125. seje, z dne 15. 10. 2010 (pdf)
  • 124. seje, z dne  9. 7. 2010 (pdf)
  • 123. seje, z dne 21. 5. 2010 (pdf)
  • 122. seje, z dne 26. 3. 2010 (pdf)
  • 121. seje, z dne 12. 2. 2010 (pdf)
  • 120. seje, z dne 10. 12. 2009 (pdf)
  • 119. seje, z dne 9. 10. 2009 (pdf)
  • 118. seje, z dne 10. 7. 2009 (pdf)
  • 117. seje, z dne 12. 6. 2009 (pdf)
  • 116. seje, z dne  3. 4. 2009 (pdf)
  • 115. seje, z dne 13. 2. 2009 (pdf)
  • 114. seje, z dne 12.12. 2008 (pdf)
  • 113. (dopisne) seje, z dne 18.11. 2008 (pdf)
  • 112. seje, z dne 12.10. 2008 (pdf)
  • 111. seje, z dne 26.9. 2008 (pdf)
  • 110. seje, z dne 8.7. 2008 (pdf)
  • 109. seje, z dne 16.6. 2008 (pdf)
  • 108. seje, z dne 9.5. 2008 (pdf)
  • 107. seje, z dne 18.4. 2008 (pdf)
  • 106. seje, z dne 21.3. 2008 (pdf)
  • 105. seje, z dne 15.2. 2008 (pdf)
  • 104. seje, z dne 11.1. 2008 (pdf)
  • 103. seje, z dne 14.12. 2007 (pdf)
  • 102. seje, z dne 9.11. 2007 (pdf)
  • 101. seje, z dne 5.10. 2007 (doc)
  • 100. seje, z dne 7.9. 2007 (pdf)
  • 99. seje, z dne 9.7. 2007 (pdf)
  • 98. seje, z dne 25.5. 2007 (pdf)
  • 97. seje, z dne 30.3. 2007 (pdf)
  • 96. seje, z dne 12.2. 2007 (pdf)
  • 95. seje, z dne 18.12. 2006 (pdf)
  • 94. seje, z dne 24.11. 2006 (pdf)
  • 93. seje, z dne 13.10. 2006 (pdf)
  • 92. seje, z dne 14.7. 2006 (pdf)
  • 91. seje, z dne 16.6. 2006 (pdf)
  • 90. seje, z dne 31.3. 2006 (pdf)
  • 89. seje, z dne 20.1. 2006 (pdf)
  • 88. seje, z dne 16.12.2005 (pdf)
  • 87. seje, z dne 25.11.2005 (pdf)
  • 86. seje, z dne 23.10.2005 (pdf)
  • 85. seje, z dne 21.7.2005 (pdf)
  • 84. seje, z dne 30.6.2005 (pdf)
  • 83. seje, z dne 17.6.2005 (pdf)
  • 82. seje, z dne 5.5.2005 (pdf)
  • 81. seje, z dne 18.3.2005 (pdf)
  • 80. seje, z dne 11.1.2005 (pdf)
  • 79. seje, z dne 12.11.2004 (pdf)
  • 78. seje, z dne 8.10.2004 (pdf)
  • 77. seje, z dne 24.8.2004 (pdf)
  • 76. seje, z dne 9.7.2004 (pdf)
  • 75. seje, z dne 16.6.2004 (pdf)
  • 74. seje, z dne 14.5.2004 (pdf)
  • 73. seje, z dne 26.3.2004 (pdf)
  • 72. seje, z dne 13.2.2004 (pdf)

 

Stran je bila posodobljena 18. septembra 2018.