Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠOLSKE KNJIŽNICE

 

Šolsko knjižničarstvo je v Sloveniji doseglo stopnjo:

  • ko imajo vse osnovne in srednje šole knjižnico;
  • ko ima (po podatkih MIZŠ) 479 osnovnih šol sistemiziranih več kot 400 EPZ (ekvivalent polne zaposlitve)  in  111 javnih srednjih šol  vključno z 15 samostojnimi dijaškimi domovi sistemiziranih več kot 120 EPZ knjižničarjev
  • ko  je v sistem COBISS.SI vključenih 175 šolskih knjižnic s statusom polnopravni član, od tega 88 osnovnošolskih knjižnic, 77 srednješolskih/višješolskih knjižnic in 10 drugih šolskih knjižnic. (statistike COBISS);
  • ko imajo po zadnjih razpoložljivih podatkih SURS iz leta 2012 vse šolske knjižnice cca 8,5 mio knjižnega gradiva in letnega nakupa cca 440.000 enot ter gre za stroške dela in materialne stroške cca 20 mio evrov.

 

V skladu z novembra 2015 sprejeto novelo Zakona o knjižničarstvu  (Uradni list RS št. 92/2015) šolske knjižnice  niso več definirane kot  knjižnična javna služba, ampak urejene v celoti kot sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Seveda ostajajo pomemben del  knjižničnega informacijskega sistema Slovenije, vendar pa bodo v prihodnje mnogo bolj kot doslej vpete v izobraževalni sistem in njegovo organiziranost: Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti v šolskih knjižnicah bo v bodoče v pristojnosti šolskega resorja, uvedene bodo redne statistične meritve v okviru Centra za razvoj knjižnic pri NUK, kar bo okrepilo spremljanje stanja na področju šolskih knjižnic.


Predvideno je tudi sprejemanje strategije razvoja šolskega knjižničarstva tako na državni ravni kot na ravni vsake posamezne šolske knjižnice, navezano na razvojni program šole. Predviden je tudi inšpekcijski nadzor. 


Pri razvoju šolskega knjižničarstva v Sloveniji se lahko naslanjamo na kazalce za spremljanje in vrednotenje šolskih knjižnic iz dokumenta Smernice za šolske knjižnice, ki jih je izdala IFLA skupaj z organizacijo UNESCO v letu 2002 in revidirala v letu 2015.

 

 

Prioritete razvoja področja šolskega knjižničarstva:

  • Sprejem novega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti v šolskih knjižnicah, ki bo temeljil na poznavanju dejanskega stanja in razvojno usmerjenih vendar realnih pričakovanj.
  • Sprejem strategije šolskega knjižničarstva in na njej temelječih razvojnih načrtov šolskih knjižnic.
  • Vključitev vseh šolskih knjižnic v COBISS do konca 2018.


Dosežek, ki je hkrati zaveza za prihodnost, je sprejem nove  sistemske ureditve šolskega knjižničarstva konec leta 2015.

 

Naslednji koraki: MIZŠ je pripravilo Akcijski načrt za implementacijo novele Zakona o knjižničarstvu, katerega cilj je  zgraditi nove kataloge šolskega knjižničnega gradiva in usposobiti šolske knjižničarje za organizacijo in izposojo  gradiva v tem sistemu. Poenotena informacijska infrastruktura za izvajanje knjižnične dejavnosti in zakonska zahteva po strateškem razmisleku na ravni države in posameznih šol oziroma njihovih knjižnic bodo ustvarili pogoje za to, da knjižnice v večji meri odgovarjajo na cilje in potrebe šolskega pouka, svojo vlogo pa  bodo odigrale tudi pri iskanju novih inovativnih in prožnih pristopov za razvoj  bralne pismenosti v Sloveniji

 

 

Kontaktna oseba za področje: vesna.copic(at)gov.si

 

 

Stran je bila posodobljena 12. septembra 2016.