Skoči na vsebino

FOTOKOPIRANJE IN SPOŠTOVANJE AVTORSKIH PRAVIC V ŠOLI

 
S pričetkom šolskega leta 2016/17 je v veljavo stopil  Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji . Sporazum pomeni korak k uveljavljanju in spoštovanju avtorskih pravic v okviru izvajanja javno-veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov.
S spremembo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah leta 2004 in 2007 je bila vzpostavljena pravna podlaga za ureditev nadomestila za fotokopiranje avtorskih del za namen pouka v šolah. MIZŠ je skupaj z deležniki tako po dolgih letih pogajanj uspelo najti rešitev za ureditev tega vprašanja.

 

Za šolo sta z vidika financiranja sporazuma pomembni naslednji dejstvi:

a.) V 11. členu sporazuma je določena višina  tarife za izračun nadomestila in sicer 2,074 eur na učenca in dijaka v bruto znesku.

b.) Šole bodo za plačilo nadomestila namenile sredstva, ki jih prejmejo iz državnega proračuna za kritje materialnih stroškov za izvedbo javno-veljavnih vzgojno izobraževalnih programov na podlagi izvršilnih aktov (sklepov) ministrstva.  V ta namen Ministrstvo v okviru sprememb finančnega načrta za leto 2017 in 2018 načrtuje tudi sredstva za kritje dodatnih materialnih stroškov za izvajanje pouka, ki bodo nastali zaradi obveznosti plačevanja nadomestila Združenju SAZOR. Šole bodo za ta namen prejele dodatna finančna sredstva v okviru letnega sklepa o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol.

 

S pristopom k sporazumu bo šola razbremenjene podrobnega poročanja Združenju SAZOR o uporabi avtorskih del v fotokopirani oziroma skenirani obliki za namen pouka. Vzgojitelju oziroma učitelju o rabi fotokopij torej ne bo potrebno poročati, na morebitni poziv k sodelovanju v raziskavi pa se bosta dolžna odzvati.

 

Dogovorjeno je, da se bo v začetnem triletnem prehodnem obdobju plačevalo nadomestilo v pavšalnem znesku, ker obseg fotokopiranja še ni poznan. Zato bo v tem triletnem obdobju izvedena raziskava o obsegu in zvrsti reproduciranih oziroma fotokopiranih avtorskih delih za namen pouka. Raziskavo bo na podlagi naročila ministrstva izvedel Pedagoški inštitut.

 

Obvestilo (.pdf) o podpisovanju sporazuma, sporazum (.docx) ter predlog pogodbe (.docx) so objavljeni na spletni strani okrožnic ministrstva. (Glej datum 26. 7. 2016 Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji)


Kontaktna oseba za področje: ales.ojstersek(at)gov.si


Stran je bila posodobljena 12. septembra 2016.