Skoči na vsebino

EURYDICE SLOVENIJA

 

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje na področju izobraževanja.

 

Ustanovljeno je bilo leta 1980 z dvojnim ciljem; spodbujati izmenjavo informacij in izkušenj med oblikovalci politike in seznanjati z njimi vse tiste, ki delajo na področju izobraževanja v Evropi.

 

Poslanstvo omrežja je:
•    zagotavljati zanesljive in relevantne podatke s področja izobraževanja,
•    analizirati različne vidike izobraževalnih sistemov,
•    prispevati k evropskemu razumevanju izobraževanja in
•    podpirati z dokazi podprto politično odločanje na nacionalni in evropski ravni.

Izdelki omrežja so:
•    Primerljivi in redno osveženi opisi nacionalnih sistemov izobraževanja,
•    Primerjalne študije (Tematske študije – Thematic Reports),
•    Publikacije z indikatorji in statistiko (Pomembni podatki – Key Data),
•    Publikacije s podatki o strukturi in glavnih značilnostih izobraževalnih sistemov (Podatki in številke – Facts and Figures).


Eurydice je edinstveno omrežje te vrste in svojstveno evropsko informacijsko orodje, ki se ukvarja izključno z izobraževanjem. Ima dve prednosti: prva je zanesljivost njegovih virov informacij, druga pa je način predstavitve teh informacij v obliki primerjav, poudarjanja raznolikosti, izpostavljanja skupnih točk, kjer obstajajo in prikazovanja široke panorame izobraževalnih sistemov v Evropi.

 

 

Eurydice deluje na dveh ravneh: na ravni nacionalnih enot, ki so jih ustanovila ministrstva za šolstvo držav članic, in Evropske enote, ki jo je ustanovila Evropska komisija za to, da koordinira omrežje in usklajuje njegove aktivnosti. Takšna metoda delovanja omogoča, da je v vsakem trenutku zainteresiranim dostopen celoten sklad strokovnega znanja.

 

Na spletni strani omrežja Eurydice je objavljena vrsta gradiv. Zgodovina omrežja Eurydice pa je opisana v publikaciji Twenty years promoting better understanding of education systems (pdf).

 

 

Eurydice Slovenija objavlja vse izdelke omrežja na spletni strani http://www.eurydice.si Poleg študij, ki jih pripravlja omrežje, so na spletni strani Eurydice Slovenija redno objavljene tudi novice s področja vzgoje in izobraževanja, informacije  o reformah v tujini ter povezave na zbirko zakonodaje s področja izobraževanja. Na spletni strani Eurydice Slovenija se lahko naročite tudi na se tedenski e-novičnik z imenom Eurydice novice

 

V letu 2015 je enota Eurydice Slovenija ob izidu slovenskega prevoda študije Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju: Politike in načini evalvacije šol v Evropi (.pdf), aktivno sodelovala pri pripravi nacionalne konference Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja KEKS.

 

Med zajetnejšimi zbirkami podatkov, ki so v omrežju Eurydice izšle v zadnjih letih, naj omenimo vsaj naslednje. V letu 2012 je omrežje Eurydice med mnogimi tematskimi študijami in zbirkami podatkov izdalo obsežno študijo Pomembni podatki o izobraževanju v Evropi 2012, v letu 2013 študijo Pomembni podatki o učiteljih in vodstvenih delavcih šol, v letu 2014 pa študijo Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi.

 

V letu 2017 je nacionalna enota Eurydice Slovenija pripravila in izdala tudi posodobljeno publikacijo o sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

Stran je bila posodobljena 3. februarja 2014.