Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENAKE MOŽNOSTI

 

  • Socialno vključevanje
  • Romi
  • Priseljenci

 

Socialno vključevanje

 

Republika Slovenija je decembra 2003 v Bruslju podpisala Skupni memorandum o socialnem vključevanju (pdf), v katerem je zapisana strategija doseganja ciljev socialnega vključevanja in kjer so opredeljeni ključni izzivi in ukrepi za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Naslednji korak je bilo oblikovanje Nacionalnega akcijskega načrta o socialnem vključevanju 2004 – 2006 (pdf), ki ga je vlada sprejela julija 2004. V njem so zapisani konkretni ukrepi za doseganje ciljev, zastavljenih v memorandumu.

 

Romi

Vsi trije strokovni sveti s področja vzgoje in izobraževanja so maja in junija 2004 sprejeli dokument Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (doc), v kateri so zapisana izhodišča, načela, cilji in temeljne rešitve za uspešnejše vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje na vseh ravneh. Vsako leto se sprejme Nacionalni akcijski načrt, ki ga pripravi posebej imenovana delovna skupina. Zapisane rešitve bomo izvajali s projekti v okviru nove finančne perspektive Evropskega socialnega sklada – Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, četrta razvojna prioriteta Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, druga prednostna usmeritev Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 140. seji, dne 17. 2. 2011, sprejel dopolnilo k Strategiji iz leta 2004. Dopolnitve je pripravila delovna skupina, ki jo je imenoval minister februarja 2009. 

Priseljenci

 

Maja 2007 je bil na kolegiju ministra za šolstvo in šport sprejet dokument Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (doc), v katerem so zapisani cilji, načela in ukrepi za uspešnejše vključevanje migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Zapisane rešitve bomo izvajali s projekti v okviru nove finančne perspektive Evropskega socialnega sklada – Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, četrta razvojna prioriteta Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, druga prednostna usmeritev Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.