Skoči na vsebino

BILATERALA

 
 

Bilateralno znanstveno sodelovanje primarno poteka na podlagi sporazumov in programov o bilateralnem znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki opredeljujejo vrsto in načine sodelovanja med državama. Najbolj pogost mehanizem bilateralnega sodelovanja je izvedba skupnih javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, v okviru katerih se zagotavljajo sredstva za podporo mobilnosti slovenskih raziskovalk in raziskovalcev ter gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji. Na takšen način se trenutno aktivno izvaja bilateralno sodelovanje z 17 državami po vsem svetu.  

 

Bilateralno znanstveno sodelovanje, v okviru katerega sodelujoči državi podpirata tudi raziskovalne bilateralne projekte (sofinanciranje raziskovalnega dela) trenutno poteka s Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike in Državo Izrael. V prihodnje na MIZŠ načrtujemo podporo tovrstnemu bilateralnemu sodelovanju tudi z nekaterimi drugimi državami.

 

Na področju športa bilateralno sodelovanje poteka na podlagi memorandumov o sodelovanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na področju izobraževanja bilateralno sodelovanje poteka na podlagi t.i. krovnih sporazumov za med vladama sodelujočih držav, ki navadno pooleg izobraževanja obsegajo še področji znanosti in kluture.