Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

telefon: (01) 400 53 62

faks: (01) 400 53 28

 

 

                  

 

 

 

               

 

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve izvaja naslednje naloge:

  • pripravlja in usklajuje mednarodne in evropske aktivnosti ministrice na področjih izobraževanja, znanosti in športa doma in v tujini;
  • usklajuje, koordinira pripravo in spremlja izvedbo sporazumov in drugih bilateralnih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami;
  • pripravlja, usklajuje in aktivno sodeluje pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami;
  • spremlja in pregleduje predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa;
  • vodi interno EU koordinacijo ter usklajuje stališča in izhodišča ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
  • spremlja delo in usmerja usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Sveta Evrope (SE) in Organizacije združenih narodov (OZN) za področje izobraževanja.

Ostale naloge Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

 

PODROČJA DELA

 

 
 

 

 

NOVICE

16. ZASEDANJE MEŠANE KOMISIJE ZA ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SODELOVANJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MADŽARSKO

 

V Budimpešti je bilo v četrtek ,15. novembra 2018, 16. zasedanje mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko. Slovensko delegacijo je vodil Tit Neubauer, vodja kabineta ministra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, madžarsko delegacijo pa ga. Szonja Csuzdi, vodja Službe za mednarodno sodelovanje na Nacionalnem uradu za raziskave, razvoj in inovacije.

 

Delegaciji sta si izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in znanstveno-raziskovalni politiki v obeh državah, o njunih prioritetah ter o možnostih nadgradnje že do sedaj odličnega sodelovanja. Mešana komisija je za sofinanciranje izbrala 12 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Pri tem je prednostno obravnavala projekte, v katere so vključeni mlajši raziskovalci.

 

Naslednji razpis za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 bo objavljen spomladi leta 2020.

Izbor projektov bo objavljen na spletni strani ARRS.

 

 

Štipendije za učenje tradicionalnega indijskega plesa in glasbe

Indijski svet za odnose v kulturi ponuja štipendije za učenje tradicionalnega indijskega plesa in glasbe.

Kandidati se lahko prijavijo preko uradnega spletnega portala indijskega sveta.

 

 

Poročilo o možnostih financiranja raziskovalcev s strani institucij v ZDA

Objavljamo poročilo o možnostih financiranja evropskih raziskovalcev s strani ZDA.

Poročilo je bilo pripravljeno v okviru projekta »BILAT USA 4.0«, sofinanciranega iz programa Obzorje 2020. Poročilo vsebuje popis vseh zveznih in drugih institucij v ZDA, ki zagotavljajo mehanizme in sredstva za financiranje raziskovalnih organizacij, raziskovalk in raziskovalcev iz EU.

 

 

1. zasedanje mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Italijo

Na podlagi novega Delovnega programa za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko, podpisanega 10. oktobra 2017 je v Ljubljani 11 julija 2018 potekalo prvo zasedanje mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Italijo.

 

Slovensko delegacijo je vodil Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, italijansko delegacijo pa Paolo Trichilo, Veleposlanik Italijanske Republike v Sloveniji.

 

Izmed 77 projektov, prijavljenih na skupni razpis, je mešana komisija za sofinanciranje izbrala 11 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2020.

Delegaciji sta se dogovorili, da bo naslednji razpis za obdobje 2020-2022 objavljen v prvi polovici leta 2020.

 

V priloženem protokolu zasedanja mešane komisije so objavljeni projekti, ki jih je za sofinanciranje izbrala mešana komisija. 

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanje med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v obdobju 2018 - 2020

 

Na osnovi Javnega razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020 (Uradni list RS, št. 63/17) objavljamo informacijo o izboru prijav za sofinanciranje v obdobju od 13. 9. 2018 – 12. 9. 2020.

 

Člani skupnega slovensko-izraelskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje so zasedanje opravili preko videokonference 27. junija 2018. Ugotovili so, da je na JR skupaj prispelo 23 predlogov projektov. Skupni odbor se je na podlagi rezultatov ocenjevalnega postopka  odločil za sofinanciranje 4 projektov in sicer 2 prijav s  prednostnega področja 1 (Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo)/ Innovative water management and monitoring technologies (including remote sensing) in dveh prijav s prednostnega področja 2 (Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike/Digital aspects of research in Social Science and Humanities).

 

Objavljamo zapisnik skupnega odbora in prilogo z izbranimi projekti.

 

 

 

 

 

 

 

5. zasedanje mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro

V Podgorici je 5. in 6.  julija 2018 potekalo 5. zasedanje slovensko-črnogorske mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

 

Slovensko delegacijo je vodil  g. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, črnogorsko pa ga. Smiljana Prelević, generalna sekretarka na Ministrstvu za znanost in tehnologijo Črne gore.

 

Delegaciji sta izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in znanstveno-raziskovalni politiki v obeh državah, o njunih prioritetah ter o možnostih nadgradnje že do sedaj odličnega sodelovanja.

 

Mešana komisija je izmed 45 predlogi raziskovalnih projektov izbrala 30 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2018-2020. Pri tem je prednostno obravnavala projekte, ki jih vodijo mlajši raziskovalci (do 5 let po opravljenem doktoratu) in projekte, ki v dosedanjih razpisih niso bili sofinancirani.  Slovenska stran bo pri 6 odobrenih projektih dodatno sofinancirala daljše obiske črnogorskih mlajših raziskovalcev v Sloveniji.

 

Delegaciji sta sprejeli program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naslednje obdobje, ki v letu 2019 predvideva novi razpis za skupne projekte za obdobje 2020-2022.

 

 

Slovensko delegacijo je sprejela tudi ministrica za znanost in tehnologijo dr. Sanja Damjanović, ki je predstavila zadnje aktivnosti, povezane z ustanovitvijo Mednarodnega inštituta za trajnostne tehnologije v Jugovzhodni Evropi.

 

 

 

Razpis štipendij za mobilnost in mednarodnih akademskih projektov Bavarskega visokošolskega centra za srednjo, vzhodno in južno Evropo (BAYHOST)

Bavarski visokošolski center za srednjo, vzhodno in južno Evropo (BAYHOST) nudi štipendije za študente in mlade znanstvenike za obiske na bavarskih univerzah, ki so namenjeni podpori pri pripravi študijskih nalog (diplomskih, magistrskih, doktorskih) oziroma podoktorskih raziskav. Štipendije so na voljo tudi bavarskim študentom za obisk v Sloveniji. Prijavo mora predložiti bavarski partner, post-doktorski raziskovalci pa lahko prijavo predložijo sami.

 

BAYHOST nudi tudi finančno podporo mednarodnim akademskim projektom, kot so npr. konference, priprave skupnih projektov, seminarji, študijski obiski, poletne šole in podobo.

 

Rok za prijave je 27. 7. 2018.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani centra

 

 

 

 

Delo v evropski šoli – informativno povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja k prijavi za delo v evropskih šolah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja informativno povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja k prijavi za delo v evropskih šolah. Rok za prijave je 30.9.2018. 

 

 

Ministrstvo bo predvidoma v mesecu decembru 2018 objavilo javni poziv za konkretno delovno mesto za šolsko leto 2019/20 ter opravilo izbor najustreznejšega kandidata izmed vseh prijavljenih, ki bodo izpolnjevali pogoje. Kandidate, ki se bodo prijavili na to povabilo, bo pozvalo, da se prijavijo na javni poziv in predložijo dodatno dokumentacijo.

 

Podrobnejše informacije so na voljo v priloženem pozivu.

 

 

 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.

 

Med 25 projektnimi predlogi, ki so se uvrstili v proces evalvacije, so bili po korespondenčni poti izbrani štirje projekti. Rezultati so na voljo v sprejetem dokumentu.

 

 

9. zasedanje mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo

V Ljubljani je 30. maja 2018 potekalo 9. zasedanje slovensko-srbske mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

 

Slovensko delegacijo je vodil  g. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, srbsko pa prof. dr. Viktor Nedović, pomočnik ministra za mednarodno sodelovanje in evropske integracije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije.

 

 

Delegaciji sta si izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in znanstveno-raziskovalni politiki v obeh državah, o njunih prioritetah ter o možnostih nadgradnje že do sedaj odličnega sodelovanja.

 

Mešana komisija med 171 predlogi raziskovalnih projektov izbrala 55 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2018-2019. Pri tem je prednostno obravnavala projekte, ki jih vodijo raziskovalci na začetku kariere (do 5 let po opravljenem doktoratu) in projekte, ki v dosedanjih razpisnih obdobjih še niso bili sofinancirani. Slovenska stran bo pri 16 odobrenih projektih dodatno sofinancirala daljše obiske srbskih mlajših raziskovalcev v Sloveniji.

 

Delegaciji sta potrdili delovni program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naslednje obdobje, ki v letu 2019 predvideva novi javni razpis za skupne projekte za obdobje 2020-2021.

 

 

Program za nadarjene mlade raziskovalce Ljudske republike Kitajske (TYSP)

Ministrstvo za znanost in tehnologijo LR Kitajske je objavilo program za mlade raziskovalce: »Talented Young Scientist Program«, ki omogoča mlajšim raziskovalcem plačano raziskovalno delo na Kitajskem za 6 ali 12 mesecev.

 

Kandidati morajo biti mlajši od 45 let, imeti vsaj 5 let raziskovalskih izkušenj ali zaključen doktorat in dobro obvladati angleščino ali mandarinščino. Kandidati se lahko prijavite preko spletne strani celo leto, pregledi kandidatur pa potekajo štirikrat letno – januarja, aprila, julija in oktobra.

 

Za prijavo kandidature potrebujete priporočilno pismo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki vam ga bo MIZŠ izdal po pregledu vloge.

 

Vse informacije ter razpoložljiva raziskovalska mesta lahko dobite na spletni strani programa

Kontakt: Sandi Paulina – sandi.paulina(at)gov.si

 

 

 

 

16. zasedanje skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

V Ljubljani je 10. aprila 2018 potekalo 16. zasedanje slovensko-hrvaškega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

 

Slovensko delegacijo je vodil g. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na MIZŠ, hrvaško pa prof. dr. Branka Ramljak, državna sekretarka na Ministrstvu za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške.

 

Delegaciji sta si izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in znanstveno-raziskovalni politiki v obeh državah, o njunih prioritetah ter o možnostih nadgradnje sodelovanja.

Skupni odbor je med 146 predlogi raziskovalnih projektov izbral 52 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2018-2019. Pri tem je prednostno obravnaval projekte, ki jih vodijo raziskovalci na začetku kariere (do 5 let po opravljenem doktoratu) in projekte, katerih vodje bilateralnega projekta niso imeli odobrenih projektov v okviru zadnjih dveh javnih razpisov.

 

Delegaciji sta se dogovorili za nadgradnjo dosedanjega bilateralnega sodelovanja (mobilnosti projekti) v obliki spodbujanja bilateralnih raziskovalnih projektov. Odločitev o elementih novega javnega razpisa bo sprejeta do konca letošnjega leta, besedilo javnega razpis bo predvidoma objavljeno v prvi polovici leta 2019.