Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

Tit Neubauer, vodja

telefon: (01) 400 53 62

faks: (01) 400 53 28

 

 

 

 

 

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve izvaja naslednje naloge:

  • pripravlja in usklajuje mednarodne in evropske aktivnosti ministrice na področjih izobraževanja, znanosti in športa doma in v tujini;
  • usklajuje, koordinira pripravo in spremlja izvedbo sporazumov in drugih bilateralnih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami;
  • pripravlja, usklajuje in aktivno sodeluje pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami;
  • spremlja in pregleduje predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa;
  • vodi interno EU koordinacijo ter usklajuje stališča in izhodišča ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
  • spremlja delo in usmerja usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Sveta Evrope (SE) in Organizacije združenih narodov (OZN) za področje izobraževanja.

Ostale naloge Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

 

PODROČJA DELA

 

 

NOVICE

Nov protokol znanstevnotehnoloskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Izraelom

V Tel Avivu je 6. junija po več kot 10 letih potekalo zasedanja slovensko - izraelskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.  Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in izraelski minister za znanost in  tehnologijo Ofir Akunis sta po zaključku zasedanja podpisala delovni program bilateralnega sodelovanja na področju znanosti, ki določa pravila za izvajanje skupnih raziskovalnih projektov in drugih oblik sodelovanja na znanstvenem področju.

 

Vodja službe za mednarodno sodelovanje g. Tit Neubauer in na izraelski strani prof. Alexander Bligh pa sta podpisala protokol, v katerem so bila na osnovi 2. slovensko-izraelskega dneva znanosti, ki je potekal 5. junija, določena prioritetna področja za bilateralni razpis, ki bo objavljen v obeh državah sredi septembra letos. Dogovorila sta se tudi za izmenjavo dobrih praks v obliki seminarja med izraelskimi ERC štipendisti in slovenskimi kandidati za ERC štipendiste.

 

 

 

 

 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je objavil predstavitve dveh javnih razpisov za skupnosti znanja in inovacij (KIC) v letu 2018

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je danes objavil predstavitve dveh javnih razpisov za leto 2018 za skupnosti znanja in inovacij na področju urbane mobilnosti in proizvodnje z dodano vrednostjo.  

 

Predstavitev javnega razpisa na področju urbane mobilnosti je na voljo na spletni povezavi EIT.

 

Predstavitev javnega razpisa na področju proizvodnje z dodano vrednostjo je na voljo na spletni povezavi EIT.

 

Za vse zainteresirane so na EIT pripravili tudi seznam najbolj pogostih vprašanj (FAQ).

 

Javna razpisa bosta objavljena predvidoma januarja 2018. Rok za oddajo prijav bo predvidoma julij 2018.

 

 

 

 

 

 

 

12. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA) Francije

V Ljubljani je 10. in 11. maja 2017 potekalo 12. zasedanje mešane komisije za sodelovanje med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA).

 

Slovensko delegacijo je vodil Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, delegacijo CEA pa Jean-Philippe Gouy, direktor za evropske zadeve pri CEA.

Na skupnem zasedanju 11. maja 2017 sta si delegaciji si izmenjali informacije o mednarodnem znanstvenem sodelovanju in novostih na področju znanstveno-raziskovalne politike v obeh državah. Ocenili sta dosedanje aktivnosti in izrazili velik interes za nadaljevanje sodelovanja.

 

Mešana komisija je pregledala tekoče projekte in ugotovila, da odlično potekajo v skladu z načrti. Za sofinanciranje v obdobju 2017-2019 je izbrala 6 projektov. Zaključki 12. zasedanja mešane komisije in seznam projektov, izbranih za obdobje 2017 – 2019, so na voljo v prilogi.

 

Razpis za obdobje 2018-2020 bo predvidoma objavljen novembra 2017.

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019.

 

Mešana komisija je obravnavala 60 skupnih projektnih predlogov, ki so se uvrstili v proces evalvacije. Državi bosta sofinancirali 19 skupnih projektov, ki so navedeni na seznamu skupnih projektov. 

 

 

 

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017 in 2018

 

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in  Republiko Makedonijo v letih 2017 in 2018.

 

Skupni odbor je na korespondenčnem zasedanju med več kot 70 prijavami projektov za sofinanciranje izbral 15 projektov.

 

Rezultati zasedanja skupnega odbora in seznam izbranih projektov sta na voljo v prilogah.

 

 

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje 2017-2019

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od  1. 4. 2017 do 31. 3. 2019 v obliki "Decision Document"-a, ki sta ga dopisno podpisala Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve MIZŠ in Hideyuki Yamaguchi, vodja oddelka za bilateralno sodelovanje pri Japan Society for the Promotion of Science.

Mešana komisija je obravnavala 27 skupnih predlogov projektov, ki so se uvrstili v proces evalvacije. Državi bosta sofinancirali štiri (4) skupne raziskovalne projekte, ki so navedeni v skupno sprejetem dokumentu.

 

 

 

Javna razprava o prenovi Priporočila Evropske komisije o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta

 

 

Prenova Priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006

(Review of the 2006 Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning)

 

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o prenovi Priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko obdobje iz leta 2006 ( v nadaljevanju: Priporočilo).

Namen javnega posvetovanje je pridobiti čim več informaciji o  dosedanjem uveljavljanju Priporočila na nacionalnem nivoju, s poudarkom na:

-              prednostih in slabostih dosedanjega Priporočila,

-              konkretnih predlogih izboljšav samega Priporočila (še posebej terminoloških) ter

-              predloge za uvajanje novih praks in postopkov za razvijanje ključnih kompetenc.

.

 

V javno razpravo se je mogoče vključiti med 22. 02. 2017 in 19. 05. 2017 na spletni strani: http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en  

 

Razprava je odprta za vse, tako posameznike kot organizacije. Evropska komisija pa še posebej vabi

raziskovalce in akademike s področja izobraževanja in usposabljanja, učitelje, sindikate, agencije za zaposlovanje in karierno svetovanje, Izvajalce in oblikovalce izobraževalnih in mladinskih politik, pa tudi politična združenja in organizacije.