Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

Tit Neubauer, vodja

telefon: (01) 400 53 62

faks: (01) 400 53 28

 

 

 

 

 

     
                 

 

 

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve izvaja naslednje naloge:

  • pripravlja in usklajuje mednarodne in evropske aktivnosti ministrice na področjih izobraževanja, znanosti in športa doma in v tujini;
  • usklajuje, koordinira pripravo in spremlja izvedbo sporazumov in drugih bilateralnih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami;
  • pripravlja, usklajuje in aktivno sodeluje pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami;
  • spremlja in pregleduje predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa;
  • vodi interno EU koordinacijo ter usklajuje stališča in izhodišča ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
  • spremlja delo in usmerja usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Sveta Evrope (SE) in Organizacije združenih narodov (OZN) za področje izobraževanja.

Ostale naloge Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

 

PODROČJA DELA

 

 

 

NOVICE

Podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem

 

Na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost je objavljen javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije, ki jih podeljuje Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science). V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni 2 štipendiji.

 

Štipendije so namenjene raziskovalnemu delu na Japonskem v trajanju od 12 do 24 mesecev, začne pa se lahko kadarkoli od  1. aprila 2018 do 30. novembra  2018.

 

Rok za oddajo prijav je 1. marec 2018.

 

 

 

 

24. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Francijo za izbor skupnih projektov mobilnosti na področju znanstvenega sodelovanja

 

30. novembra 2017 je potekalo 24. zasedanje mešane komisije za sodelovanje med Slovenijo in Francijoza izbor skupnih projektov mobilnosti na področju znanstvenega sodelovanja v okviru programa PROTEUS.

 

Slovensko delegacijo je vodil Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, francosko delegacijo pa Jean-Luc Goester, svetovalec za sodelovanje na področju kulture pri Veleposlaništvu Republike Francije v Sloveniji.

 

Mešana komisija je za sofinanciranje v obdobju 2018-2019 izbrala 11 projektov. Mešana komisija je potrdila, da se 9 projektov, ki so bili izbrani na 23. razpisu, nadaljuje v letu 2018.

 

Zaključki 24. zasedanja mešane komisije in seznam projektov, izbranih za obdobje 2018-2019 so na voljo v prilogi.

Javni razpis za obdobje 2018-2020 bo predvidoma objavljen 26. januarja 2018.

 

 

 

 

7. zasedanje skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo

 

V Ljubljani je 28. novembra 2017 potekalo 7. zasedanje slovensko-avstrijskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

 

Slovensko delegacijo je vodil g. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, avstrijsko pa g. Christian Autengruber z avstrijskega zveznega ministrstva za  Evropo, integracije in zunanje zadeve. Delegaciji sta si izmenjali informacije o znanstveno-raziskovalni politiki v obeh državah ter o njunih prioritetah, mednarodnem znanstvenem sodelovanju v obeh državah ter o možnostih sodelovanja v okviru Podonavske strategije.


Skupni odbor je izbral 30 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2018-2019. Delegaciji sta sprejeli program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naslednje obdobje, ki v letu 2019 predvideva novi razpis za skupne projekte za obdobje 2020-2021.

 

 

 

 

  

 

Poziv za pred-izbor kandidatov za pomočnika ravnatelja za primarno stopnjo v Evropski šoli Bruselj I

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za pred-izbor kandidatov za delovno mesto pomočnika ravnatelja za primarno stopnjo v Evropski šoli Bruselj I v Belgiji s pričetkom opravljanja dela 1. februarja 2018. 

Rok za prijave je 8. november 2017.

 

Podrobnejše informacije in besedilo poziva sta na voljo v prilogi.  

 

 

 

 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO V OBDOBJU OD 1. 4. 2017 DO 31. 12. 2019

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v obdobju od junija 2017 do 31. 12. 2019.

Med 22 projektnimi predlogi, ki so se uvrstili v proces evalvacije, so bili po korespondenčni poti izbrani štirje projekti. Rezultati so na voljo v sprejetem dokumentu.

 

 

Nov protokol znanstevnotehnoloskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Izraelom

V Tel Avivu je 6. junija po več kot 10 letih potekalo zasedanja slovensko - izraelskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.  Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in izraelski minister za znanost in  tehnologijo Ofir Akunis sta po zaključku zasedanja podpisala delovni program bilateralnega sodelovanja na področju znanosti, ki določa pravila za izvajanje skupnih raziskovalnih projektov in drugih oblik sodelovanja na znanstvenem področju.

 

Vodja službe za mednarodno sodelovanje g. Tit Neubauer in na izraelski strani prof. Alexander Bligh pa sta podpisala protokol, v katerem so bila na osnovi 2. slovensko-izraelskega dneva znanosti, ki je potekal 5. junija, določena prioritetna področja za bilateralni razpis, ki bo objavljen v obeh državah sredi septembra letos. Dogovorila sta se tudi za izmenjavo dobrih praks v obliki seminarja med izraelskimi ERC štipendisti in slovenskimi kandidati za ERC štipendiste.