Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

Tit Neubauer, vodja

telefon: (01) 400 53 62

faks: (01) 400 53 28

 

 

 

 

 

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve izvaja naslednje naloge:

  • pripravlja in usklajuje mednarodne in evropske aktivnosti ministrice na področjih izobraževanja, znanosti in športa doma in v tujini;
  • usklajuje, koordinira pripravo in spremlja izvedbo sporazumov in drugih bilateralnih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami;
  • pripravlja, usklajuje in aktivno sodeluje pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami;
  • spremlja in pregleduje predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa;
  • vodi interno EU koordinacijo ter usklajuje stališča in izhodišča ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
  • spremlja delo in usmerja usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Sveta Evrope (SE) in Organizacije združenih narodov (OZN) za področje izobraževanja.

Ostale naloge Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

 

PODROČJA DELA

 

 

NOVICE

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019.

 

Mešana komisija je obravnavala 60 skupnih projektnih predlogov, ki so se uvrstili v proces evalvacije. Državi bosta sofinancirali 19 skupnih projektov, ki so navedeni na seznamu skupnih projektov. 

 

 

 

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017 in 2018

 

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in  Republiko Makedonijo v letih 2017 in 2018.

 

Skupni odbor je na korespondenčnem zasedanju med več kot 70 prijavami projektov za sofinanciranje izbral 15 projektov.

 

Rezultati zasedanja skupnega odbora in seznam izbranih projektov sta na voljo v prilogah.

 

 

 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje 2017-2019

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od  1. 4. 2017 do 31. 3. 2019 v obliki "Decision Document"-a, ki sta ga dopisno podpisala Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve MIZŠ in Hideyuki Yamaguchi, vodja oddelka za bilateralno sodelovanje pri Japan Society for the Promotion of Science.

Mešana komisija je obravnavala 27 skupnih predlogov projektov, ki so se uvrstili v proces evalvacije. Državi bosta sofinancirali štiri (4) skupne raziskovalne projekte, ki so navedeni v skupno sprejetem dokumentu.

 

 

 

ERASMUS + Vmesno poročilo - Javna razprava

Evropska komisija je odprla javno razpravo vezano na pripravo vmesnega poročila programa Erasmus+ ter dolgoročnih učinkov predhodnih programov s področja izobraževanja in usposabljanja.

Različne ciljne skupine – dijaki, študentje, mladinski delavci, učitelji, zaposlovalci ter vsi  ki so tako ali drugače povezani z mladimi, izobraževanjem in usposabljanjem, mobilnostjo ter športom, so vabljeni, da do 31. maja 2017 preko vprašalnikov, ki so na voljo v vseh evropskih jezikih, podajo svoj pogled na spletni strani Evropske komisije

 

 

 

 

Javna razprava o prenovi Priporočila Evropske komisije o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta

 

 

Prenova Priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006

(Review of the 2006 Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning)

 

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o prenovi Priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko obdobje iz leta 2006 ( v nadaljevanju: Priporočilo).

Namen javnega posvetovanje je pridobiti čim več informaciji o  dosedanjem uveljavljanju Priporočila na nacionalnem nivoju, s poudarkom na:

-              prednostih in slabostih dosedanjega Priporočila,

-              konkretnih predlogih izboljšav samega Priporočila (še posebej terminoloških) ter

-              predloge za uvajanje novih praks in postopkov za razvijanje ključnih kompetenc.

.

 

V javno razpravo se je mogoče vključiti med 22. 02. 2017 in 19. 05. 2017 na spletni strani: http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en  

 

Razprava je odprta za vse, tako posameznike kot organizacije. Evropska komisija pa še posebej vabi

raziskovalce in akademike s področja izobraževanja in usposabljanja, učitelje, sindikate, agencije za zaposlovanje in karierno svetovanje, Izvajalce in oblikovalce izobraževalnih in mladinskih politik, pa tudi politična združenja in organizacije.