Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

Tit Neubauer, vodja

telefon: (01) 400 53 62

faks: (01) 400 53 28

 

 

 

 

 

 

     
                 

 

 

Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve izvaja naslednje naloge:

  • pripravlja in usklajuje mednarodne in evropske aktivnosti ministrice na področjih izobraževanja, znanosti in športa doma in v tujini;
  • usklajuje, koordinira pripravo in spremlja izvedbo sporazumov in drugih bilateralnih aktov na področjih izobraževanja, znanosti in športa z državami EU in drugimi državami;
  • pripravlja, usklajuje in aktivno sodeluje pri delu meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami;
  • spremlja in pregleduje predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja izobraževanja, znanosti in športa;
  • vodi interno EU koordinacijo ter usklajuje stališča in izhodišča ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
  • spremlja delo in usmerja usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Sveta Evrope (SE) in Organizacije združenih narodov (OZN) za področje izobraževanja.

Ostale naloge Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve

 

PODROČJA DELA

 

 

 

 

NOVICE

Poziv za pred-izbor kandidatov za pomočnika ravnatelja za primarno stopnjo v Evropski šoli Bruselj I

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za pred-izbor kandidatov za delovno mesto pomočnika ravnatelja za primarno stopnjo v Evropski šoli Bruselj I v Belgiji s pričetkom opravljanja dela 1. februarja 2018. 

Rok za prijave je 8. november 2017.

 

Podrobnejše informacije in besedilo poziva sta na voljo v prilogi.  

 

 

 

 

 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO V OBDOBJU OD 1. 4. 2017 DO 31. 12. 2019

 

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v obdobju od junija 2017 do 31. 12. 2019.

Med 22 projektnimi predlogi, ki so se uvrstili v proces evalvacije, so bili po korespondenčni poti izbrani štirje projekti. Rezultati so na voljo v sprejetem dokumentu.

 

 

 

Nov protokol znanstevnotehnoloskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Izraelom

V Tel Avivu je 6. junija po več kot 10 letih potekalo zasedanja slovensko - izraelskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje.  Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in izraelski minister za znanost in  tehnologijo Ofir Akunis sta po zaključku zasedanja podpisala delovni program bilateralnega sodelovanja na področju znanosti, ki določa pravila za izvajanje skupnih raziskovalnih projektov in drugih oblik sodelovanja na znanstvenem področju.

 

Vodja službe za mednarodno sodelovanje g. Tit Neubauer in na izraelski strani prof. Alexander Bligh pa sta podpisala protokol, v katerem so bila na osnovi 2. slovensko-izraelskega dneva znanosti, ki je potekal 5. junija, določena prioritetna področja za bilateralni razpis, ki bo objavljen v obeh državah sredi septembra letos. Dogovorila sta se tudi za izmenjavo dobrih praks v obliki seminarja med izraelskimi ERC štipendisti in slovenskimi kandidati za ERC štipendiste.