Skoči na vsebino

POGOSTA VPRAŠANJA

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Na MIZŠ smo za upravičence pripravili nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov pri uveljavljanju upravičenih stroškov na operacijah. 

 

Vprašanja in odgovori, ki jih bomo redno dopolnjevali, so strukturirani po vrstah stroškov.

 

 

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede uveljavljanja stroškov na operacijah v1.6_20.10.2017

 

Časovnica-Primer efektivne ure