Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA UPRAVIČENCE

Z namenom zagotavljanja preglednosti porabe sredstev evropske kohezijske politike in posameznega sklada je na spletni stran MIZŠ in OU objavljen seznami upravičencev. Ob omenjenem seznamu je navedeno, da sprejetje financiranja pomeni sprejem dejstva, da so upravičenci vključeni v seznam upravičencev.  Skladno s 115. členom Uredbe 1303/2013 seznam obsega:

 1. ime/naziv upravičenca (le pravne osebe, brez imen fizičnih oseb);
 2. naziv operacije;
 3. povzetek operacije;
 4. datum začetka operacije;
 5. datum zaključka operacije (predvideni datum za fizično dokončanje ali celotno izvedbo operacije);
 6. skupni upravičeni izdatki, dodeljeni operaciji;
 7. stopnja sofinanciranja Unije po prednostnih oseh;
 8. poštna številka operacije ali drug ustrezen indikator lokacije;
 9. država;
 10. ime kategorije ukrepa po nomenklaturi, ki jo je izdala EK;
 11. datum zadnje posodobitve seznama operacij.

Z namenom, da se zagotovi preglednost pri podpori iz skladov, Uredba 1303/2013 v drugem odstavku 115. člena določa, da države članice vodijo seznam operacij po operativnih programih in skladih ter njihovo enostavno objavo na spletu. Seznam operacij je dostopen na enotni spletni strani.