Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRTOVANA VREDNOTENJA

           

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020

 

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 je strateški dokument, katerega namen je zagotoviti sistematično vrednotenje izvajanja OP v obdobju 2014-2020. Načrt obsega seznam predvidenih vrednotenj izvajanja in vpliva v programskem obdobju 2014-2020. Vrednotenja izvajajo neodvisni zunanji strokovnjaki, odgovorni organ za izvedbo je Služba vlade  RS za razvoj in kohezijsko politiko, ki sodeluje s posredniškimi organi.

 

 

           

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leti 2016 in 2017

 

Letni načrti predstavljajo podrobnejši opis ciljev in predmeta vrednotenj, predlog metodoloških pristopov in vprašanj, potrebnih podatkov, časovnico in finančni okvir. Izvedba vmesnega vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva se je prenesla v leto 2019.
 

 

 

Letni načrt vrednotenj za leto 2018

 

V letu 2018 OU načrtuje izvedbo naslednjih vrednotenj:

 

  1. Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (Program »Prvi izziv 2015«) - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
  2. Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela.
  3. Vrednotenje uspešnosti programa PUM(O).


Vrednotenje št. 2 je spremenjeno tako, da se ukrepi, ki jih na področju  vseživljenjske karierne orientacije izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vrednotijo v okviru samostojnega vrednotenja, ki je predvideno v letu 2019.

 

 

 

Letni načrt vrednotenj za leto 2019

 

V letu 2019 OU načrtuje izvedbo naslednjih vrednotenj:

  1. Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev.
  2. Vrednotenje izvajanja v okviru prednostne naložbe 3.1. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  3. Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
  4. Vrednotenje uspešnosti izvajanja aktivacijskih politik z vidika izboljšanja dostopa do trga dela za določene ciljne skupine (dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, starejši) in ustreznosti ukrepov za znižanje brezposelnosti mladih.
  5. Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela.
  6. Vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in karierne ter poklicne orientacije za študente in drugo šolajočo mladino in vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja neformalnih izobraževalnih programov za odrasle in javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.
  7. Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva.