Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVEDENA VREDNOTENJA

 

Študija na področju raziskovalne infrastrukture v luči ESFRI Kažipota za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020

 

Študija na področju raziskovalne infrastrukture je narejena za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture (NPPRI). Analizira stanje mednarodnih infrastrukturnih projektov, ki so vključeni v Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur (NRRI), vključevanje v nove European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI ) projekte in poda priporočila za vključitev novih ESFRI projektov glede na ESFRI Kažipot in nacionalne potrebe.

 

 

 

Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v RS, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v OP 2014 – 2020 s področja visokega šolstva 

 

Namen Pregleda uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva je ovrednotiti uresničevanje strateških ciljev visokega šolstva, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s področja visokega šolstva.

 

 

 

 

Študija o vpilvu vlaganj v športno infrastrukturo na regiionalni razvoj

 

Študija predstavlja pomen športa za doseganje ciljev Evropske strategije Evropa 2020.