Skoči na vsebino

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJE

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 

           

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 je strateški dokument, katerega namen je zagotoviti sistematično vrednotenje izvajanja OP v obdobju 2014-2020. Načrt obsega seznam predvidenih vrednotenj izvajanja in vpliva v programskem obdobju 2014-2020. Vrednotenja izvajajo neodvisni zunanji strokovnjaki, odgovorni organ za izvedbo je Služba vlade  RS za razvoj in kohezijsko politiko, ki sodeluje s posredniškimi organi.

 

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leto 2016 in 2017

           

Letni načrti predstavljajo podrobnejši opis ciljev in predmeta vrednotenj, predlog metodoloških pristopov in vprašanj, potrebnih podatkov, časovnico in finančni okvir. MIZŠ je v letu 2017 začel s postopki priprave na vmesno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva.

 

Študija na področju raziskovalne infrastrukture v luči ESFRI Kažipota za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020

 

Študija na področju raziskovalne infrastrukture je narejena za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture (NPPRI). Analizira stanje mednarodnih infrastrukturnih projektov, ki so vključeni v NRRI, vključevanje v nove ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) projekte in poda priporočila za vključitev novih ESFRI projektov glede na ESFRI Kažipot in nacionalne potrebe.

 

Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v RS, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v OP 2014 – 2020 s področja visokega šolstva

           

Namen Pregleda uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva je ovrednotiti uresničevanje strateških ciljev visokega šolstva, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s področja visokega šolstva.

 

Študija o vplivu vlaganj v športno infrastrukturo na regionalni razvoj

 

Študija predstavlja pomen športa za doseganje ciljev Evropske strategije Evropa 2020.