Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INSTRUMENTI, OPERACIJE, UPRAVIČENCI IN GRADIVA

Javni razpisi

Datum objave v Ur.l.

RezultatiGradiva
Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 201520. 3. 2015
Javni razpis za izbor operacije "Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce"21. 11. 2014
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-201519. 9. 2014
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno - rekreacijsko infrastrukturo - V29. 8. 2014Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno - rekreacijsko infrastrukturo - IV24. 1. 2014Rezultat
Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih10. 1. 2014RezultatGradivo
Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu"13. 12. 2013Rezultat
Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja" 6. 12. 2013Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III6. 9. 2013Rezultat
Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere23. 8. 3013Rezultat
Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«2. 8. 2013Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva26. 7. 2013Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-201525. 02. 2013Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projekta "Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij"21. 12. 2012Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projekta "Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževanja odraslih"30. 11. 2012Rezultat
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti30. 11. 2012Rezultat
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013–201423. 11. 2012Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 201412. 10. 2012Rezultat
Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-201512. 10. 2012Rezultat
Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder28. 9. 2012Rezultat
Javni razpis raziskovalni vavčer28. 9. 2012Rezultat
Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 - 201414. 9. 2012Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projekta "Znanje za prihodnost"20. 7. 2012Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-201313. 7. 2012Rezultat
Javni razpis za izbor operacij »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«27. 1. 2012RezultatGradivo
Javni razpis za sofinanciranje projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«16. 9. 2011Rezultat
Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 20149. 9. 2011RezultatGradivo
Javni razpis za izbor operacij »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014«26. 8. 2011Rezultat
Javni razpis za izbor operacij »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II«24. 6. 2011Rezultat
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2011–201210. 6. 2011Rezultat
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih3. 6. 2011Rezultat
Implementacija bolonjskega procesa-sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 201330. 5. 2011Rezultat
Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport« v okviru  Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«,1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«29. 4. 2011Rezultat (1. odpiranje)

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Ljubljani

21. 1. 2011

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Mariboru

21. 1. 2011

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza na Primorskem

21. 1. 2011

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Novi Gorici

21. 1. 2011
Javni razpis za  izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC II31. 12. 2010Rezultat
Javni razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 201024. 9. 2010Rezultat
Javni razpis za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012«20. 8. 2010Rezultat
Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-20136. 8. 2010Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 201323. 7. 2010RezultatGradivo
2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti9. 7. 2010Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo III2. 7. 2010Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu2. 7. 2010Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki Romske skupnosti11. 6. 2010Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje operacij Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj11. 6. 2010Rezultat
Javni razpis za izbor operacij Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu«11. 6. 2010Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov30. 4. 2010Rezultat
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2010-20119. 4. 2010Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v 201011. 12. 2009Rezultat
Javni razpis za izbor operacij "Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi"4. 12. 2009Rezultat
Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo21. 8. 2009Rezultat
Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2009"24. 7. 2009Rezultat
Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 201010. 7. 2009Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 201310. 7. 2009RezultatGradivo
Javni razpis "Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih"29. 6. 2009Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014

19. 6. 2009

Rezultat
Implementacija bolonjskega procesa - vključevanje zunanjih strokovnjakov 2009 in 20105. 6. 2009Rezultat
Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 201029. 5. 2009Rezultat
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009 - 201029. 5. 2009Rezultat
Javni razpis za izbor operacij " Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju"22. 5. 2009Rezultat
Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-201315. 5. 2009Rezultat
Javni razpis za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-201230. 4. 2009Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 201130. 4. 2009Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC10.4. 2009

Rezultati (1.odpiranje)Rezultati

(2.odpiranje)

Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje (II)13. 3. 2009Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 - 201321. 11. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 201310. 10. 2008Rezultat

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013

10. 10. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-201312. 9.2008Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – II5. 9. 2008Rezultat
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri5. 9. 2008

Rezultat

(maj 2009)

Rezultat (december)

Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2008"25. 7. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 201011. 7. 2008Rezultat
Javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-201020. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za izvajanje projektov s področij Kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 201120. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-201120. 6. 2008Rezultat - Sklop 2
Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 - 201120. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju20. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za Centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva13. 6. 2008RezultatGradivo
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada JPR28-ESS-2008-096. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011
6. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 20096. 6. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 201123. 5. 2008Rezultat
Implementacija bolonjskega procesa - razvijanje programov v 2008 in 200930. 4. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projekta posodobitev gimnazijskih programov4. 4. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-20124. 4. 2008RezultatGradivo
Javni razpis za izvajanje projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku"4. 4. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«
4. 4. 2008Rezultat
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-20124. 4. 2008RezultatGradivo
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-20114. 4. 2008RezultatGradivo
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-20124. 4. 2008RezultatGradivo

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo - I

4. 4. 2008Rezultat
Javni razpis za sodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-Vsebin in e-Storitev15. 2. 2008Rezultat
Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2007"21. 12. 2007Rezultat
Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti

14. 12. 2007

___________

Rezultat

 

Seznam operacij, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike: Seznam operacij MIZŠ

Seznam operacij in gradiv (arhiv): Seznam operacij MŠŠ

 

Materialne avtorske pravice na objavljenih avtorskih delih ima Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva so sofinancirana iz sredstev operacij, ki jih delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izboraževanje, znanost in šport.

 

Za ponovno uporabo avtorskih del, ki so objavljena na tej spletni strani, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. Reproduciranje vsebine je z navedbo vira dovoljeno samo v nekomercialne namene.


Vsebina teh gradiv v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije ali Republike Slovenije. Odgovornost za vsebino gradiva nosi avtor.