Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

mag. Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

faks: (01) 400 53 26

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

  • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja,
  • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike,
  • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike,
  • svetuje NOE pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike,
  • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
  • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju kohezijske politike,
  • upravlja s projektom tehnične pomoči v okviru evropske kohezijske politike,
  • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju kohezijske politike,
  • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
  • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.".

 

 

 

 

 

Novice

7. sprememba izvedbenega načrta za Operativni program 2014–2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je, v vlogi organa upravljanja, 14. 6. 2017 sprejela 7. spremembo Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike  za programsko obdobje 2014–2020.  

 

Za MIZŠ je pomembna  vsebinska dopolnitev izvedbenega načrta z neposredno potrditvijo operacije Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije. Potrjene so bile tudi vse predlagane administrativne spremembe in spremembe finančne dinamike do vključno leta 2020. Povezavo do  podrobnejšega prikaza  7.  spremembe izvedbenega načrta Operativnega programa najdete na povezavi http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/inopi/inop-_7-0.pdf

 

Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen javni razpis: Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki

Rok za prejem ponudb je: 3.7.2017 do 10. ure

Poziv za oddajo vlog za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen javni poziv: Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Rok za prejem ponudb je: 30.6.2017

Povezave