Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

 

mag. Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

 • koordinira programiranje in izvajanje evropske kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v Evropski uniji, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja;
 • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike;
 • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju evropske kohezijske politike;
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike;
 • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu;
 • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju evropske kohezijske politike;
 • upravlja s projektom tehnične podpore v okviru evropske kohezijske politike;
 • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju evrospke kohezijske politike;
 • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva;
 • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.

 

 

 

Novice

Kohezijski dnevi 2019 - Vabilo na dogodke EU projekt, moj projekt 2019

Spoštovani,

s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih drugih. Nekatere med njimi bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi letos predstavila v okviru kampanje EU projekt, moj projekt, ki se začenja v soboto, 11. maja, in zaključuje 18. maja 2019.

 

Na več kot 100 dogodkih po vsej Sloveniji bodo lahko obiskovalci spoznavali EU projekte in njihove rezultate, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše pa tudi mlade ali za boljše e-storitve za državljane.

Z dogodki v okviru kampanje EU projekt, moj projekt SVRK v sodelovanju s projektnimi partnerji širi sporočilo, da je vsak projekt, ki ga v Sloveniji uresničimo s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki se letos prvič pridružuje kampanji, tudi naš skupen projekt.

Med 11. in 18. majem 2019 se bodo lahko obiskovalci udeležili številnih zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave ter tudi sami preverili svoje igralske talente, preizkušali domače dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se poučili o dobri skrbi za svoje zdravje.

Programi vseh dogodkov so objavljeni na spletni strani www.eu-skladi.si.

Lepo vabljeni, da se udeležite dogodkov, ki predstavljajo naše skupne dobre zgodbe.

 

Najava 3. razpisa programa Interreg Podonavje

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube).  Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisana področja:

 • inovativnost: izboljšanje pogojev za inovacije, povečanje kompetenc za podjetja in  socialne inovacije;
 • okolje: krepitev upravljanja transnacionalni vod, upravljanje in preprečevanje poplavne ogroženosti, spodbujanje trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, spodbujanje obnove in upravljanja ekoloških koridorjev, izboljšanje pripravljenosti za okolijska tveganja;
 • promet in energija: podpora okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov, uravnotežena dostopnost mestnih in podeželskih območij, izboljšanje energetske varnosti in energijske učinkovitost;
 • institucionalna zmogljivost: izboljšanje institucionalne zmogljivosti za reševanje pomembnih družbenih izzivov.
   
  Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio €. Razpis je dvostopenjski, predvideno trajanje projektov je 30 mesecev, finančno morajo sodelovati najmanj 3 partnerji iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

--

S seznama se lahko odjavite na naslovu: http://www.eu-skladi.si/sl/odjava-od-transnacionalni

 

 

 

Obvestilo o oddaji zahtevkov za izplačilo preko informacijskega sistema e-MA

MIZŠ obvešča vse upravičence, ki pripravljajo zahtevke za izplačilo v e-MA, da le-te oddajo na način, da spremenijo njihov status v ODDAN. Ta korak izvede odgovorna oseba za podpisovanje e-računov pri upravičencu oziroma druga oseba z ustreznim pooblastilom.

 

Po oddaji zahtevka za izplačilo v e-MA se avtomatično kreira e-račun, ki ga preko Urada za javna plačila (UJP) prejme MIZŠ.

 

Upravičencu ob oddaji zahtevka za izplačilo ni treba posredovati nobene dokumentacije oziroma dokazil v fizični obliki. Upravičenec zagotovi ustrezen vnos dokazil v digitalni obliki v e-MA.

 

Trenutno veljavna navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 bodo v tem delu v kratkem dopolnjena.

 

Podrobnejše informacije o pripravi in oddaji zahtevkov za izplačilo v informacijskem sistemu e-MA najdete v  Priročniku za uporabo informacijskega sistema e-MA. 

 

 

 

Objava Javnih razpisov Evropskih kohezijskih sredstev

Obveščamo vas, da so Javni razpisi Evropskih kohezijskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeni na povezavi: JAVNE OBJAVE IN RAZPISI

 

Povezave