Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

mag. Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

faks: (01) 400 53 26

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

  • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja,
  • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike,
  • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike,
  • svetuje NOE pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike,
  • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
  • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju kohezijske politike,
  • upravlja s projektom tehnične pomoči v okviru evropske kohezijske politike,
  • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju kohezijske politike,
  • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
  • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.".

 

 

 

 

 

Novice

Vabilo k sodelovanju v promocijski kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi k sodelovanju v promocijski kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018, katere namen je predstavitev projektov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.

 

V prvi fazi kampanje se zberejo predlogi za  sodelovanje. Vabimo vas, da do 27.10.2017 na naslov natasa.kogej@gov.si pošljete naziv projekta, predviden kraj ali širše območje izvajanja, organizatorja dogodka (in njegove kontakte) ter kratko zasnovo programa (osnovno aktivnost in za koga bi bila predvidoma namenjena). Kampanja EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018 bo potekala v tednu od 14. do 19. maja 2018.

 

Projekt je zastavljen tako, da predlagatelji, organizirajo in finančno podrejo svoj predstavitveni dogodek. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa bodo dogodek promocijsko podprli. To bo predvidoma vključevalo nacionalne (nacionalna ali komercialna televizija; nacionalni radio, spletni in tiskani mediji) kot lokalne medije (lokalni radii in televizije, lokalni časopisi). Če bo mogoče, bodo z vsakim organizatorjem sestavili t. i. »promocijski paket«, ki bo prilagojen naravi projekta in dogodka ter komunikacijskim kanalom, ki so na voljo na območju izvajanja projekta/ dogodka. Prav tako bodo v dogovoru s predlagatelji poskrbeli za vizualno podobo dogodka (in morebitni promocijski material na dogodku).

 

Da je projekt lahko del kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018, mora biti sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada v obdobju 2007–2013 ali 2014–2020. V kampanjo ne bodo vključili projektov, ki so se v njenem okviru že predstavili na dogodkih (lahko pa so vključeni tisti, ki so bili na glasovanju).

 

Več informacij je na voljo pri Nataša Kogej, natasa.kogej@gov.si, 01/400 3662 oz. v vabilu.

 

 

 

Obvestilo o oddaji zahtevkov za izplačilo preko informacijskega sistema e-MA

MIZŠ obvešča vse upravičence, ki pripravljajo zahtevke za izplačilo v e-MA, da le-te oddajo na način, da spremenijo njihov status v ODDAN. Ta korak izvede odgovorna oseba za podpisovanje e-računov pri upravičencu oziroma druga oseba z ustreznim pooblastilom.

 

Po oddaji zahtevka za izplačilo v e-MA se avtomatično kreira e-račun, ki ga preko Urada za javna plačila (UJP) prejme MIZŠ.

 

Upravičencu ob oddaji zahtevka za izplačilo ni treba posredovati nobene dokumentacije oziroma dokazil v fizični obliki. Upravičenec zagotovi ustrezen vnos dokazil v digitalni obliki v e-MA.

 

Trenutno veljavna navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 bodo v tem delu v kratkem dopolnjena.

 

Podrobnejše informacije o pripravi in oddaji zahtevkov za izplačilo v informacijskem sistemu e-MA najdete v Priročniku za uporabo informacijskega sistema e-MA. 

 

 

 

Objava Javnih razpisov Evropskih kohezijskih sredstev

Obveščamo vas, da so Javni razpisi Evropskih kohezijskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeni na povezavi: JAVNE OBJAVE IN RAZPISI

 

 

Povezave