Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

faks: (01) 400 53 26

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

  • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja,
  • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike,
  • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike,
  • svetuje NOE pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike,
  • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
  • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju kohezijske politike,
  • upravlja s projektom tehnične pomoči v okviru evropske kohezijske politike,
  • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju kohezijske politike,
  • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
  • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.".

 

 

 

 

 

Novice

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen javni razpis »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Rok za prejem ponudb je: 6.3.2017 do 12:00

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen javni razpis: »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Rok za oddajo ponudb je: 27.3.2017 do 12:00

 

 

Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen  "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Rok za oddajo ponudb je: 13.3.2017 do 10:00

Povezave