Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

 

mag. Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

faks: (01) 400 53 26

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

 • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja,
 • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike,
 • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike,
 • svetuje NOE pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike,
 • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
 • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju kohezijske politike,
 • upravlja s projektom tehnične podpore v okviru evropske kohezijske politike,
 • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju kohezijske politike,
 • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
 • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.

 

 

 

Novice

Predstavite svoj projekt v video natečaju EU PROJEKT, MOJA ZGODBA

Spoštovani,

 

v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v oktobru začeli z video natečajem EU PROJEKT, MOJA ZGODBA, s katerim želijo skupaj z vami aktivno odkrivati dobre sledi, ki jih v Sloveniji puščajo evropski projekti. Doslej jih je bilo sofinanciranih že več kot 8.000 in zaradi njih je boljši in lepši tudi naš vsak dan.

 

Morda svoj projekt že uspešno komunicirate tudi preko video vsebin ali pa o tem razmišljate? Prijavite ga na video natečaj EU PROJEKT, MOJA ZGODBA in mu zagotovite dodaten obseg in promocijo. Natečaj za kratke videe v dolžini do 90 sekund, ki prikazujejo projekte sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada ali z njimi povezano osebo  oz. zgodbo, traja do 25. 11. 2018, sledilo mu bo še spletno glasovanje za najboljši video. Podelili bodo letalsko karto za dve osebi v eno od prestolnic EU, GoPro kamero in nekaj praktičnih nagrad. Vse podrobnosti so na  http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba.

 

 

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED

Na spletni strani programa MED: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/ je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na strani https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-proposals-amendment-to-the-31-tor/ pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

 

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

 

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

 

Razpisani bosta dve prioriteti: PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in PA 3 - Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

 

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani.

 

Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

 

Oktobrska številka Kohezijskega e-kotička

Izšla je oktobrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. 

 

 

Najava 3. razpisa programa Interreg Podonavje

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube).  Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisana področja:

 • inovativnost: izboljšanje pogojev za inovacije, povečanje kompetenc za podjetja in  socialne inovacije;
 • okolje: krepitev upravljanja transnacionalni vod, upravljanje in preprečevanje poplavne ogroženosti, spodbujanje trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, spodbujanje obnove in upravljanja ekoloških koridorjev, izboljšanje pripravljenosti za okolijska tveganja;
 • promet in energija: podpora okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov, uravnotežena dostopnost mestnih in podeželskih območij, izboljšanje energetske varnosti in energijske učinkovitost;
 • institucionalna zmogljivost: izboljšanje institucionalne zmogljivosti za reševanje pomembnih družbenih izzivov.
   
  Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio €. Razpis je dvostopenjski, predvideno trajanje projektov je 30 mesecev, finančno morajo sodelovati najmanj 3 partnerji iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

--

S seznama se lahko odjavite na naslovu: http://www.eu-skladi.si/sl/odjava-od-transnacionalni

 

 

 

Obvestilo o oddaji zahtevkov za izplačilo preko informacijskega sistema e-MA

MIZŠ obvešča vse upravičence, ki pripravljajo zahtevke za izplačilo v e-MA, da le-te oddajo na način, da spremenijo njihov status v ODDAN. Ta korak izvede odgovorna oseba za podpisovanje e-računov pri upravičencu oziroma druga oseba z ustreznim pooblastilom.

 

Po oddaji zahtevka za izplačilo v e-MA se avtomatično kreira e-račun, ki ga preko Urada za javna plačila (UJP) prejme MIZŠ.

 

Upravičencu ob oddaji zahtevka za izplačilo ni treba posredovati nobene dokumentacije oziroma dokazil v fizični obliki. Upravičenec zagotovi ustrezen vnos dokazil v digitalni obliki v e-MA.

 

Trenutno veljavna navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 bodo v tem delu v kratkem dopolnjena.

 

Podrobnejše informacije o pripravi in oddaji zahtevkov za izplačilo v informacijskem sistemu e-MA najdete v  Priročniku za uporabo informacijskega sistema e-MA. 

 

 

 

Objava Javnih razpisov Evropskih kohezijskih sredstev

Obveščamo vas, da so Javni razpisi Evropskih kohezijskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeni na povezavi: JAVNE OBJAVE IN RAZPISI

 

Povezave