Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

mag. Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

faks: (01) 400 53 26

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

  • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja,
  • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike,
  • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike,
  • svetuje NOE pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike,
  • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
  • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju kohezijske politike,
  • upravlja s projektom tehnične pomoči v okviru evropske kohezijske politike,
  • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju kohezijske politike,
  • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
  • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.".

 

 

 

 

 

Novice

Objava rezultatov Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Obveščamo vas, da so na spletni strani ministrstva objavljeni rezultati Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0.

 

 

Objava spremembe javnega razpisa: »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljena sprememba javnega razpisa: "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih"

 

Rok za prejem ponudb je do 10. 5. 21017 do 12.00.

 

 

Objava javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen javni razpis: »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« 

 

Rok za oddajo ponudb je 10.5.2017 do 12.00.

 

 

Objava javnega razpisa: »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«

Obveščamo vas, da je na spletni strani ministrstva objavljen javni razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

 

Rok za oddajo ponudb je 4.5.2017 do 14.30.

 

 

Povezave