Skoči na vsebino

PROGRAMSKI SVET

Strokovno in operativno podpiramo delovanje Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje in njegovih stalnih delovnih teles.

 

 

Programski svet ima 25 članic oz. članov. Programski svet sestavljajo:

 • dr. Mojca Peček Čuk, predsednica,
 • mag. Beno Klemenčič,
 • mag. Brigita Kruder,
 • Brigita Žarkovič Adlešič,
 • Aleksandra Grašič,
 • mag. Zdenka Birman Forjanič,
 • Martina Drole,
 • Janez Zobarič,
 • Vlasta Mlinarič,
 • dr. Damijan Štefanc,
 • dr. Jana Kalin,
 • Klara Urbanc,
 • Ivana Leskovar,
 • Majda Zaveršnik Puc,
 • mag. Martina Valant,
 • Karl Destovnik,
 • Roman Vogrinc,
 • Ana Šterbenc,
 • Alojz Razpet,
 • Rahela Hojnik Kelenc,
 • mag. Darinka Cankar,
 • Marjetka Škerl Loborec,
 • mag. Borut Čampelj,
 • mag. Mateja Brejc,
 • dr. Meta Zagorc.

 

Komisija za evalvacijo sistema in programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

 

je stalno delovno telo programskega sveta. Sestavlja jo sedem članic oz. članov programskega sveta, in sicer:

 • dr. Jana Kalin, predsednica,
 • Ivana Leskovar,
 • Klara Urbanc,
 • Roman Vogrinc,
 • Alojz Razpet,
 • Brigita Kruder,
 • Brigita Žarkovič Adlešič,