Skoči na vsebino

ŠIFRANTI IN DEFINICIJE

 

ŠIFRANTI

 

  • Priročnik Frascati 2015 (Usmeritve za zbiranje in sporočanje podatkov o raziskavah ter eksperimentalnem razvoju) (povezava)
  • Priročnik Oslo 2018 (Smernice za zbiranje, poročanje in uporabo podatkov o inovacijah, 4. izdaja) (povezava)
  • Šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij (klasifikacija ARRS) - 4.3.2016 (povezava)
  • Prevajalna tabela klasifikacije raziskovalnih področij po klasifikaciji ARRS in po klasifikaciji FOS 2007 s kategorijami WoS kot podpodročji - 21.6.2010 (povezava)
  • Znanstveni in raziskovalni nazivi (povezava)
  • Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 (povezava)
  • Klasifikacija družbeno-ekonomskih ciljev - po klasifikaciji Eurostat NABS 2007 (.docx)
  • Klasifikacija področij znanosti in tehnologije (FOS 2007) (.docx
  • Evropski šifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF) (pdf)

 

DEFINICIJE

  • Definicije raziskav po priročniku Frascati 1993 (priporočila OECD) (pdf)