Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIZNANJE AMBASADOR RS V ZNANOSTI 2003

 

Priznanja so bila podeljena v veliki dvorani Vlade RS v Ljubljani, dne 20. junija 2003 ob 19. uri. Slavnosten govornik je bil minister za šolstvo, znanost in šport, dr. Slavko Gaber.

 

Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti prejme

 • profesorica dr. Marija Kosec

  Doktorica Marija Kosec, izredna profesorica za materiale na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je diplomirala in doktorirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo te univerze in je vodja Odseka za elektronsko keramiko na Institutu »Jožef Stefan«. Profesorica Koščeva sodi med vodilne raziskovalce na področju feroelektrikov in piezoelektrikov, rezultati njenih raziskav na področju sol-gel sinteze tankih plasti in prahov pa med vrhunske svetovne dosežke.

  Rezultate svojih raziskav je profesorica Koščeva objavila v 95 člankih, večinoma v uglednih revijah na področju materialov. Z več prispevki je sodelovala v monografiji z naslovom Sol-gel science and technology, ki bo letos izšla pri založbi Kluwer. Kot vabljena predavateljica je tudi večkrat predavala na mednarodnih konferencah, tujih univerzah in inštitutih. Njena dela so v literaturi citirana več kot 500-krat. Leta 2001 je bila gostujoča profesorica na Ecole Polytechnique Federale de Laussane z vrsto predavanj z naslovom On ceramic processing.

  Pod njenim vodstvom je bila skupina na Institutu »Jožef Stefan« imenovana za Marie Curie Training Site in si od Evropske unije pridobila naziv Centre of Excellence za naslednja štiri leta. Leta 1997 je uspešno organizirala mednarodno delavnico v okviru N.A.T.O., leta 2000 pa je predsedovala organizacijskemu odboru svetovnega kongresa o elektrokeramiki. Je članica vrste odborov in komisij s področja keramike doma in v svetu ter predsednica društva MIDEM (mikroelektronika, elektronske komponente in materiali). Profesorica Koščeva sodeluje v vrsti mednarodnih projektov v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

  Ob 175-letnici Royal Institute Technology na Švedskem, ki so jo posvetili temi o prispevku žensk na področju materialov, je bila profesorica Koščeva uvrščena med dvaindvajset najuspešnejših žensk na tem področju. Profesorica Marija Kosec je s svojim uspešnim raziskovalnim delom na področju vede o materialih pomembno prispevala k dvigu ugleda Republike Slovenije v svetu.

 • profesor dr. Damijan Miklavčič

  Mednarodna odmevnost dr. Damijana Miklavčiča, profesorja na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je razvidna iz več kakor 80 znanstvenih člankov, med katerimi so bili mnogi objavljeni v najuglednejših revijah in so pogosto citirani. Je soavtor in tudi sourednik več poglavij v mednarodnih knjigah in sourednik dveh revij pri mednarodni elektrotehniški organizaciji The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE. Pogosto je tudi somentor, poročevalec ali izpraševalec pri doktoratih na tujih univerzah. Na Fakulteti za elektrotehniko je oblikoval predmet na podiplomskem študiju, kjer sodelujejo štirje zelo ugledni tuji profesorji.

  Profesor Damijan Miklavčič se že od začetka svojega znanstvenega delovanja ukvarja s preučevanjem vpliva električnih tokov in elektromagnetnih polj na biološke sisteme. Odmevno je raziskoval na Inštitutu Gustav-Roussy v Villjuifu v Franciji. V Slovenijo je prenesel dve pomembni metodi: elektroporacijo in bližnje infrardečo spektroskopijo. Obeh metod pa niso prevzeli le raziskovalni krogi, ampak ju je privedel do uporabnikov: onkološkega inštituta in inštituta za rehabilitacijo. V Sloveniji je organiziral več mednarodnih konferenc in srečanj.

  Kot vabljeni predavatelj je večkrat sodeloval na prestižni Gordon Research Conference on Bioelectrochemistry in na zimskem seminarju Inštituta Goetingen v Klostersu v Švici. Je predsednik International Society for Bioelectromagnetism in podpredsednik European Bioelectromagnetics Association. Pomembno vlogo je prevzel tudi v projektih petega okvirnega programa EU. Posebej pomemben dosežek je mednarodni razvoj klinične naprave za elektrokemoterapijo, ki se kaže kar v petih mednarodnih patentnih vlogah.

 • akademik prof. dr. Jože Trontelj

  Akademik Jože Trontelj je zdravnik specialist nevrolog na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani, višji svetnik in profesor nevrologije. Deluje tudi kot predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Je mednarodno uveljavljen znanstvenik na področju nevrofiziologije z obširno in odmevno bibliografijo v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah in soavtor knjige, izdane pri mednarodni založbi. Je dobitnik Kidričeve nagrade za vrhunsko raziskovalno delo, redni član SAZU in njen podpredsednik.

  Akademik Jože Trontelj je eden od utemeljiteljev elektromiografije, klinične preiskovalne metode za proučevanje elektrofiziologije posameznih mišičnih vlaken pri nevroloških bolnikih. V Ljubljani je razvil posebno različico te metode, ki vključuje draženje mišičnih živčnih vlaken. Skupaj z dolgoletnim švedskim sodelavcem profesorjem Stalbergom sta to metodo uveljavila v mednarodnih strokovnih krogih, tako da je danes standardna metoda v vseh elektrofizioloških diagnostičnih laboratorijih po svetu. Akademik Trontelj je vodil učne delavnice za to metodo na svetovnih kongresih za klinično nevrofiziologijo in na konferencah Ameriškega združenja za elektrodiagnostično medicino, poleg tega pa še okrog 20 mednarodnih tečajev doma in v tujini. O uporabi te metode sta s profesorjem Stalbergom napisala knjigo, ki je izšla pri mednarodni založbi in katere kakovost in odmevnost dokazuje dejstvo, da je v pripravi že tretja izdaja. Akademik Trontelj je poglavja o tej metodi prispeval tudi v tri temeljne mednarodne učbenike nevrologije in klinične nevrofiziologije. Njegova mednarodna dejavnost na področju nevrofiziologije se je uveljavila tudi v okviru meddržavne pomoči Kuvajtu, kjer je ustanovil oddelek za klinično nevrofiziologijo in raziskovalno skupino, ki deluje še danes. Zadnja leta je akademik Trontelj zelo aktiven tudi na področju medicinske etike. Kot član Usmerjevalnega odbora za bioetiko pri Svetu Evrope in tudi član predsedstva tega odbora je dejavno sodeloval pri nastanku Oviedske konvencije o varovanju človekovih pravic v zvezi z biomedicino, največjega mednarodnega projekta na tem področju. Sedaj je eden od sedmih članov delovne skupine, ki je pripravila osnutek protokola k tej konvenciji, s katerim bodo v kratkem z močjo zakona urejena etična vprašanja v zvezi z biomedicinskimi raziskavami na človeku v Evropski uniji in bo zgled tudi mnogim drugim državam.

  Akademik Trontelj je s svojim znanstveno-strokovnim delovanjem izjemno prispeval k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije.