Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIZNANJE AMBASADOR RS V ZNANOSTI 2002

 

Priznanja so bila podeljena v veliki dvorani Vlade RS v Ljubljani, dne 2. julija 2002 ob 19. uri. Slavnostni govornik je bil akademik prof. dr. Robert Blinc.

 

Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti prejme

 • profesor dr. Marjan Svetličič

  Profesor Svetličič je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu, je redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in predstojnik Centra za mednarodne odnose pri Inštitutu za družbene vede .

  V Slovenijo in še prej v Jugoslavijo je profesor Svetličič uvedel znanstveno obravnavo teorij mednarodne proizvodnje, tujih neposrednih investicij in transnacionalnih podjetij. Njegov prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo je še posebej očiten v zadnjem desetletju, izhaja pa iz številnih mednarodnih raziskovalnih projektov, pri katerih je profesor Svetličič sodeloval ali jih vodil.

  Profesor Svetličič je svoje avtorske prispevke objavil v petih knjigah, ki so v tujini dosegle širok odmev. Eno od njih je izdala zelo znana založba in se uporablja kot učbenik na Univerzi v Pittsbourghu. Pri knjižnih izdajah je sodeloval tudi z enim najuglednejših razvojnih ekonomistov na svetu gospodom Hansom Singerjem. Doslej je objavil več kakor 230 znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij, od tega okoli sto v tujini. Da so njegova dela odmevna v tujini, pričajo številne mednarodne objave in citati SSCI.

  Mednarodno delovanje profesorja Svetličiča je zelo bogato, potrjujejo ga tudi članstva v najuglednejših združenjih s področja njegovega delovanja: je član International Advisory Council pri Center for European Policy Studies, izvršnega odbora European International Bussines Academy, Trans Eupopean Policy Studies Association, Academy of International Bussines, International Political Studies Association in drugih.

  Profesor Svetličič je tudi mednarodno uveljavljen predavatelj na uglednih ustanovah kot so v ZDA John Hopkins University, Harvard Business School, W. Wilson Center, Mednarodna finančna korporacija; med evropskimi pa Kopenhagen Bussines School, University of Kent, University of Reading, Franz Josef Universitat Graz, University of Trieste in druge.

  S svojim znanstvenim in pedagoškim delom je profesor Svetličič nedvomno pripomogel k dvigu ugleda Republike Slovenije na področju znanosti v svetu.

 • profesor dr. Pavel Poredoš

  Profesor dr. Pavel Poredoš je doktoriral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, je redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni Kliničnega centra v Ljubljani.

  Profesor Poredoš je uveljavljen in mednarodno priznan znanstvenik in zdravnik internist, ki se je v svojem znanstveno-raziskovalnem, strokovnem, pedagoškem in organizacijskem delu posvetil problematiki ateroskleroze in žilnih bolezni. V uglednih mednarodnih znanstvenih revijah, ki jih indeksira SCI in imajo faktor vpliva, je objavil 24 znanstvenih člankov. Pomen njegovega dela in odmevnost v mednarodnih krogih sta izkazana z dobro citiranostjo v mednarodni znanstveni literaturi, saj ima nekaj več kakor sto samostojnih citatov.

  Profesor Poredoš je imel v zadnjih desetih letih 32 vabljenih predavanj v tujini, kot vabljeni predavatelj sodeluje tudi pri podiplomskem pouku angiologije na Medicinski fakulteti v Trstu. Leta 1998 je dobil nagrado za znanstveno-raziskovalni prispevek na Svetovnem kongresu o mikrocirkulaciji v Muenchnu.

  V zadnjih desetih letih je bil profesor Poredoš član znanstvenih odborov pri petnajstih mednarodnih kongresih, med katerimi so bili najpomembnejši kongres Evropskega društva za kardiologijo leta 2000 na Nizozemskem, mednarodni kongres Srednjeevropskega žilnega foruma leta 2000 v Italiji in svetovni kongres Mednarodne zveze za angiologijo leta 2002 v ZDA.

  Profesor Poredoš je član pomembnih svetovnih in evropskih strokovnih združenj: je eden od pobudnikov za ustanovitev Srednjeevropskega žilnega foruma, vseskozi član njegovega izvršilnega odbora in sedaj predsednik tega združenja; pri Evropskem združenju za kardiologijo je podpredsednik delovne skupine za periferno cirkulacijo; je član vodstva in izvršilnega odbora Svetovnega združenja za angiologijo in član izvršilnega odbora Mediteranske lige za angiologijo. Poleg tega je član uredniškega odbora treh mednarodnih strokovnih revij in častni član italijanskega in češkega združenja za angiologijo.

  Leta 2001 mu je Mednarodno združenje za angiologijo podelilo častni naziv "Fellow of angiology".

 • dr. Milena Horvat

  Doktorica Milena Horvat je doktorirala iz analizne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in je vodja Odseka za znanosti o okolju na Inštitutu Jožef Stefan.

  Doktorica Horvatova je v času od 1991 do 1992 delala v raziskovalni skupini Brooks Rand v Seattlu v ZDA, ki se je ukvarjala s preučevanjem živega srebra v okolju in njegovega vpliva na zdravje ljudi. V tem času je razvila nove metode za določanje izjemno nizkih koncentracij organo-živosrebrovih spojin v vzorcih iz okolja. Nato je štiri leta vodila Raziskovalni laboratorij za raziskave morskega okolja pri Mednarodni atomski agenciji v Monaku, kjer je raziskovala in ocenjevala onesnaženja Črnega morja, Perzijskega zaliva in še nekaterih sladkih vod.

  Znanje, ki ga je pridobila v tujini, je spretno prenesla na Inštitut Jožef Stefan. Uvedla je sodelovanje inštituta z ameriškim Nacional Institute of Standards and Technology, z belgijskim Institute of Refernce Materials and Measurements in z Mednarodno agencijo za atomsko energijo na Dunaju. Svoje izkušnje z ocenjevanjem onesnaževanja okolja z živim srebrom in njegovim odpravljanjem je posredovala univerzama na Kitajskem in na Japonskem, s katerima sodeluje.

  Doktorica Horvatova je avtorica in soavtorica devetih poglavij v knjigah, ki so izšle pri znanih mednarodnih založbah, poleg tega je soavtorica treh znanstvenih monografij, v katerih je objavila primerjalne študije onesnaževalcev v morskih živalih in v morskih usedlinah.

  Z vabljenimi predavanji je doktorica Horvatova gostovala na raziskovalnih inštitutih in univerzah v ZDA, Braziliji, Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji, Italiji, Švedski in na Japonskem in Kitajskem. Poleg tega sodeluje v več kot dvajsetih mednarodnih projektih, ki obravnavajo predvsem raziskave onesnaževanja z živim srebrom.

  Doktorica Horvatova je s svojim prizadevnim delovanjem v mednarodnem okolju nesporno pripomogla k dvigu ugleda Slovenije na področju ekoloških znanosti v tujini.