Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIZNANJE AMBASADOR RS V ZNANOSTI 2001

 

Priznanja so bila podeljena v veliki dvorani Vlade RS v Ljubljani, dne 24.oktobra 2001 ob 19. uri. Slavnostna govornica je bila dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport.

 

Priznanje Ambasador RS v znanosti sta prejela

 • profesor dr. Boris Žemva

  Profesor Žemva, vodilni slovenski raziskovalec na področju anorganske kemije fluora, je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, je vodja Odseka za anorgansko kemijo na Institutu Jožefa Stefana in profesor anorganske kemije fluora na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

  Pri raziskovalnem delu profesor Žemva sodeluje z vrsto znanstvenih skupin v ZDA, Nemčiji, Franciji, Angliji in na Japonskem. Tako je njegovo delo tudi zasnova nove sintezne poti za pripravo nestabilnih fluoridov niklja, srebra in bakra, ki jo je razvil v sodelovanju s prof. Bartletom iz Berkeleya. To sodelovanje, za katerega je bil pomemben obojestranski prenos znanja in izkušenj, je potekalo v okviru projekta ameriške Nacionalne znanstvene fundacije, v njem pa je ameriški znanstvenik opravil analize, ki jih pri nas zaradi pomanjkanja opreme ni bilo mogoče izvesti. Še posebej velja omeniti, da so rezultate sodelovanja profesorja Žemve in profesorja Bartleta kot pionirjev na področju fluorokemije opazili in posebej pohvalili v letošnji junijski številki revije American Scientist, kar kaže, da so njune raziskave v svetu zbudile pozornost.

  Profesor Žemva je leta 1999 prejel zelo ugledno tuje priznanje - Humboldtovo nagrado za raziskave leta - in je edini Slovenec, ki je doslej dobil omenjeno nagrado. Skupaj s profesorjema Nakajimo in Tressaudom je sourednik knjige s široko odmevnostjo v tujini na področju fluorokemije. Z več kot 50 vabljenimi predavanji je gostoval na tujih univerzah, inštitutih in v industrijskih podjetjih, kot gostujoči profesor pa se je uveljavil tudi v Berkeleyu in v Bordeauxu. Profesor Žemva je član najuglednejših tujih združenj in odborov, kot so American Chemical Society, Znanstveni odbor pri Journal of Fluorine Chemistry in pri European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry.

  S svojim delom je profesor Žemva nesporno pripomogel k dvigu ugleda Republike Slovenije na področju znanosti v svetu.

 • profesor dr. Igor Emri

  Profesor Emri je diplomiral s področja strojništva in doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani ter je redni profesor za mehaniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in predstojnik Centra za eksperimentalno mehaniko Univerze v Ljubljani.

  Razvoj elastomehanike polimerov ter tehnologije izdelovanja submikronskih polimernih vlaken je področje, s katerim se profesor Emri že dlje časa poglobljeno ukvarja. S svojim dolgoletnim strokovnim, znanstvenim, raziskovalnim, pedagoškim in publicističnim delom si je pridobil ugled in mesto med vodilnimi strokovnjaki in znanstveniki v svetu na tem področju. Njegov prispevek se odraža tudi pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo. Je soavtor Knauss-Emrijevega modela in Emri-Tschoeglovega numeričnega algoritma za izračune relaksacijskih spektrov, razvil pa je tudi nov model nelinearnega viskoelastičnega konstitutivnega modela. Njegovi znanstveni članki so objavljeni v domači in tuji literaturi, je avtor poglavij v treh knjigah in soavtor monografije o polimernih lastnostih, izdanih pri založbi Springer in Kluwer.

  Profesor Emri je prejel enajst pomembnih mednarodnih priznanj, med njimi tudi medaljo Kapitsa, najvišje odlikovanje Ruske akademije naravoslovnih znanosti.

  Mednarodno sodelovanje profesorja Emrija je zelo bogato. Predseduje trem najpomembnejšim znanstvenim združenjem: SEM Technical Divisions Council, The Society for Experimental Mehanics in The Society of Plastics Engineers, je član Mednarodne inženirske akademije in naravoslovne akademije Rusije, dopisni član American Academy of Mechanics ter član The New York Academy of Sciences, The Japanese Society of Mechanical Engineers in drugih.

  Profesor dr. Igor Emri je mednarodno uveljavljeni predavatelj na univerzah v ZDA, Belgiji, Rusiji, Nemčiji, Bolgariji. Kot vodilni mednarodni strokovnjak je predvsem s prebojem na področju submikronskih polimernih vlaken in elastomehanike polimerov ter s patenti, vodenjem in članstvom v pomembnih mednarodnih institucijah zelo pripomogel in utrdil ugled znanosti Slovenije v tujini.

Priznanje za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovencev in Slovenije, je prejel

 • profesor. dr. Aleš Debeljak

  Profesor Debeljak je diplomiral s področja primerjalne književnosti in filozofije in doktoriral iz sociologije kulture na Syracuse University v ZDA ter je izredni profesor za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

  Profesor Debeljak je torej po študijski usmeritvi sociolog - kulturolog, po svojem poklicu pa tudi pesnik in publicist, in tako v svojem znanstvenem delu posrečeno druži svojo poetsko in publicistično žilico. Na podiplomskem študiju v ZDA se je med prvimi Slovenci seznanil z modernimi pogledi in metodami kulturološke vede in jih nato kot univerzitetni učitelj presadil na univerzo v Ljubljano.

  Svoj podiplomski študij in nato še več študijskih in predavateljskih bivanj v ZDA je profesor dr. Debeljak izkoristil za seznanjanje ameriške javnosti s kulturno identiteto Slovencev. Tako je leta 1993 pri University Press New York, London, Toronto, v knjigi Walterja Cumminsa East European Poetries in the Eighties izdal antologijo slovenske poezije, ki ji je dodal odlično uvodno študijo. V študiji je za ameriško publiko prvi poudaril samostojno slovensko kulturno identiteto, ki ni bila več sestavni del nekdanjega »jugoslovanskega« konteksta. To začrtano uredniško pot je leta 1993 pionirsko nadaljeval v prvi povsem samostojni antologiji z naslovom Prisoners of Freedom: Contemporary Slovenian Poetry, ki je izšla pri založbi Pedernal Press v Santa Feju in na več kot dvesto straneh bralcem prinaša sadove slovenske pesniške ustvarjalnosti.

  Vrhunec Debeljakovih dosedanjih znanstvenih in uredniških prizadevanj pa prav gotovo predstavlja več kot tristo strani obsegajoča antologija The Imagination of Terra Incognita: Slovenian Writting 1945 - 1995, izdana pri White Pine Press v New Yorku leta 1997. Z novo kulturološko metodo je napisal tudi samostojno znanstveno monografijo Relucant Modernity: The Institution of Art and its Historical Forms, ki je izšla leta 1998 pri založbi Rowman and Littlefield v Marylandu v ZDA.

  Profesor dr. Aleš Debeljak je danes v svetu med najbolj poznanimi slovenskimi sociologi kulture in veliko prispeva k uveljavitvi slovenskega naroda in Slovenije na kulturnem področju.