Skoči na vsebino

PRIZNANJE AMBASADOR RS V ZNANOSTI 1991-1996

 

LETO - 1991


akademik prof.dr. Robert Blinc, Ljubljana

prof.dr.Slavoj Žižek, Ljubljana

akademik prof.dr.Vinko Dolenc, Ljubljana

prof.dr.Ivan Bratko, Ljubljana

prof.dr.Dušan Mlinšek, Ljubljana

prof.dr.Aleksandra Kornhauser, LjubljanaLETO - 1992


prof.dr.Lidija Andolšek-Jeras, Ljubljana

prof.dr.Janez Peklenik, Ljubljana

prof.dr.Gabrijel Kernel, Ljubljana

prof.dr.Vladimir Klemenčič, LjubljanaLETO - 1993


akademik prof.dr.Vinko Kambič, Ljubljana 

prof.dr.Vid Pečjak, Ljubljana

akademik prof.dr.Anton Trstenjak 

prof.dr. Vito Turk, LjubljanaLETO - 1994


akademik prof.dr. France Bernik, Ljubljana

prof.dr.Stane Pejovnik, Ljubljana

prof.dr.Zvone Fazarinc, Menlo Park, CA, ZDA

prof.dr.Dušan Keber, Ljubljana

prof.dr.Slavko Splichal, LjubljanaLETO - 1995


akademik prof.dr.Miha Tišler, Ljubljana

akademik prof.dr.Veljko Rus, Ljubljana

prof.dr.Rado L.Lenček, New York, NY, ZDA

prof.dr.Drago Kolar, Ljubljana 

prof.dr.Dušan Repovš, LjubljanaLETO - 1996


prof.dr. Ivan Turk, Ljubljana

akademik prof.dr.Boris Paternu, Ljubljana

prof.dr.Janez Levec, Ljubljana

prof.dr.Ciril Rozman, Barcelona, Španija