Skoči na vsebino

HERA 2 NOVICE

 

29. 05. 2013

 

HERA - Humanities in the European Research Area - Rezultati razpisa

Trajanje
zaključen

Spletna stran
www.heranet.info

Tematika
Humanistika

Vsebina projekta
V okviru evropske iniciative HERA (Humanities in European Research Area – www.heranet.info) so znani rezultati drugega skupnega mednarodnega razpisa, ki je namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja humanistike. Drugi HERA Razpis, ki je bil zaključen oktobra 2012 spodbuja mednarodno sodelovanje med raziskovalci. Tematika razpisa je bila področje "kulturnega srečevanja" (Cultural Encounters).

Pri prijavi na skupni mednarodni razpis so poleg slovenskih raziskovalk in raziskovalcev sodelovali še raziskovalci in raziskovalke iz Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Islandije, Irske, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske in Velike Britanije.

V okviru razpisa je bilo poslanih 593 predlogov projektov. 89 od teh je bilo povabljenih v drugo fazo ocenjevanja. Na koncu je bilo izbranih 18 projektov, ki so bili potrjeni in bodo financirani v obdobju 2013 - 2015. Skupna vrednost za financiranje mednarodnih projektov v okviru HERA znaša 18.5 mio. EUR.

MIZŠ za namen financiranja skupnih raziskovalnih projektov prispeva 75.384 EUR. Skozi sprejete projekte pa so slovenski raziskovalci postali upravičeni do 778.975 EUR.

Slovenski raziskovalci bodo sodelovali kot partnerji pri izvajanju 4 raziskovalnih projektov:

  1. Traveling texts 1790-1914: The transnational reception of women writing at the fringes of Europe (TTT); slovenski partner: Univerza v Novi Gorici

  2. Encounters and transformations of iron age Europe (ENTRANS); slovenski partner: Univerza v Ljubljani

  3. Cultural encounters in interventions against violence (CEINAV); slovenski partner: Mirovni inštitut

  4. Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (MusMig); slovenski partner: ZRC-SAZU

 


06. 08. 2012


Odprta je druga faza razpisa razpisa za raziskovalne projekte HERA -  (Cultural Encounters). Informacija je namenjena zgolj raziskovalcem, ki so bili povabljeni v drugi krog projekta. Več...

 

 

09. 02. 2012

 

HERA - Humanities in the European Research Area

Spletna stran:

http://www.heranet.info

Razpis:

Odprt do 04. 05. 2012 (do 14 ure)

Tematika:

Humanistika

Vsebina:

V okviru evropske iniciative HERA (Humanities in European Research Area) je odprta prva faza mednarodnega razpisa, ki je namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja humanistike. Vsebinsko razpis HERA pokriva naslednje področje:

  • Kulturna srečevanja (Cultural Encounters).

Pri prijavi na skupni mednarodni razpis bodo lahko poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz: Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Islandije, Irske, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske in Velike Britanije. Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav. Slovenski raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 18,5 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1 M€. Podrobnejša nacionalna pravila za sodelovanje slovenskih raziskovalcev se nahajajo v dokumentu na spletni povezavi (glejte stran 25 in 26).

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri raziskovalni instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Raziskovalci, ki bodo nastopali s svojim lastnim predlogom projekta in sicer kot vodja (PL) mednarodne projektne skupine ali kot nacionalni vodja (PI), morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodjo temeljnih raziskovalnih projektov. Minimalno 100 točk (Z1 + Z2).

 

Pri prijavi se upoštevajo tudi nacionalna pravila (Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti), ki veljajo pri ARRS. V drugi fazi razpisa bo potrebno natančneje razdelati finančni načrt in upoštevati ceno raziskovalne ure, ki velja za raziskovalne projekte (glejte točko 3.2), in sicer kategorijo B kamor spada večina projektov s področja humanistike.

 

Več informacij o mednarodnem razpisu HERA je na voljo na direktni povezavi HERA.

 

 

Prva faza razpisa je odprta do petka, 04. 05. 2012 do 14.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA.

 

Svetujemo vam, da pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate nacionalno kontaktno osebo na MVZT, da preverite vašo upravičenost za sodelovanje na projektu.

 

Pripravil: dr. Davor Kozmus

davor.kozmus(at)gov.si

tel. 01 478 4693

 

 

 

21. 10. 2011

 

Tematska delavnica HERA za pripravo skupnih mednarodnih projektov s področja humanistike

 

Mednarodna iniciativa HERA v letu 2012 pripravlja nov skupni razpis HERA (Cultural Encounters). V ta namen bo 21. 02. 2012 v Berlinu organizirana tematska delavnica, ki bo namenjena informiranju raziskovalcev o novem razpisu ter iskanju in povezovanju raziskovalnih partnerjev iz držav, ki sodelujejo v okviru iniciative HERA. Slovenija je partner iniciative HERA, zato lahko svojo udeležbo na tematskih delavnicah prijavijo tudi slovenski raziskovalci.

 

Rok za oddajo vloge za sodelovanje na delavnici je 30. 11. 2011 (do 14 ure). Konzorcij HERA bo izbral vloge, ki so inovativne in hkrati najbolj v skladu z bodočo razpisno tematiko. Konzorcij HERA bo v ta namen raziskovalcem sofinanciral potne stroške v višini maksimalno 350 EUR. Več informacij je na voljo na spletni strani HERA - http://www.heranet.info.

 

Povezave: