Skoči na vsebino

DANUBIOVALNET - NAVZKRIŽNO PARTNERSTVO GROZDOV ZA KREPITEV EKO-INOVACIJ V PODONAVJU

                                                                                 

 

Prijavitelj: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemčija)
Projektno partnerstvo: 17 partnerjev iz 10 različnih držav
Pričetek projekta: 1. januar 2017
Trajanje projekta: 30 mesecev
Skupna vrednost projekta: 2.320.844,80 EUR

Projekt je bil odobren in je 85% sofinanciran v okviru prvega razpisa transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014 – 2020.

Spletna stran:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet

Vsebina:
S februarjem 2017 smo na MIZŠ začeli aktivnosti v okviru projekta DanuBioValNet, ki vsebinsko nadaljuje aktivnosti projekta Poly4EmI (http://www.poly4emi.eu). Cilj projekta DanuBioValNet je vzpostaviti navzkrižno partnerstvo grozdov za krepitev eko-inovacij z razvojem mreže v Podonavju, na osnovi skupne biotehnološke dodane vrednosti. S projektom želimo pri MIZŠ ozaveščati o možnostih izkoriščanja obnovljivih bioloških virov v industrijskih aplikacijah, kot na primer v fitofarmacevtski industriji, proizvodnji embalaže, ekološki gradnji ipd. Ker bo vloga podjetniških grozdov v biogospodarstvu, kot gonilni sili sprememb v industriji, vedno večja, želimo le-tem omogočiti vzpostavite učinkovite mednarodne mreže in mehanizme, ki bodo omogočali njihovo nadaljnjo rast.

Projektna skupina prav tako redno objavlja novice na svojem računu Twitter, kjer bralce seznanja s projektnimi novicami in zanimivimi članki s področja bioekonomije.
https://twitter.com/danu_bioval

 

 

24. maja 2018 bo v prostorih MIZŠ organizirana mednarodna delavnica "Roadmapping - biobased packaging value chain workshop". Več informacij

 

25. septembra 2018 je v prostorih MIZŠ potekal mednarodni posvet na temo izdelave skupnega načrta za bioekonomijo v Podonavski regiji. Več informacij

 

 

________________________________________________


Slovenski predstavnik MIZŠ v projektu DanuBioValNet:
Gregor Švajger
gregor.svajger1(at)gov.si
Tel.: 01 478 46 81