Skoči na vsebino

POZIV K RAZPRAVI O PRIHODNJEM VEČLETNEM OKVIRNEM PROGRAMU EU ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (9.OP)

Obzorje 2020, trenutni okvirni program za raziskave in inovacije (OP) se izteče 31. decembra 2020, nadomestil ga bo naslednji večletni okvirni program EU za raziskave in inovacije (9.OP), ki bo predvidoma pokrival obdobje 2021-2027. Razprave in priprave nanj že potekajo, tako na nivoju Evropske Komisije (EK), kot tudi posameznih držav članic.

 

Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je aktivno pristopilo k pripravi na 9. OP. V okviru aktivnosti za pripravo stališč Slovenije o 9. OP je skupina strokovnjakov za pripravo izhodišč pripravila Poročilo, na podlagi katerega MIZŠ odpira razpravo, da bi tudi na podlagi prispevkov zainteresirane javnosti lahko nadalje usmerjali in oblikovali 9. OP v sodelovanju z EK.

 

 

 januar 2017

 

 POROČILO skupine strokovnjakov za pripravo izhodišč
.pdf

 

 januar 2017

 

 REPORT of the Slovenian Expert Group on the next Framework Programme

 for Research and Innovation (FP9)

.pdf

 

 25.1.-15.2.2017

 

 Poziv k e-posvetue-posvet

 

 marec 2017

 

 POROČILO o predhodnih ugotovitvah e-posveta.pdf

 

 maj 2017

 

 pripravljena STALIŠČA RS do oblikovanja prihodnjega okvirnega programa

 EU za raziskave in inovacije (9.OP) - v postopku obravnave na Vladi RS

.pdf

  

 

Preko povezave na sličicah je na voljo INFOGRAFIKA, ki predstavlja povzetek posameznih izhodišč po sklopih.