Skoči na vsebino

POZIV K RAZPRAVI O PRIHODNJEM VEČLETNEM OKVIRNEM PROGRAMU EU ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (9.OP)

Obzorje 2020, trenutni okvirni program za raziskave in inovacije (OP) se izteče 31. decembra 2020, nadomestil ga bo naslednji večletni okvirni program EU za raziskave in inovacije (9.OP), ki bo predvidoma pokrival obdobje 2021-2027. Razprave in priprave nanj že potekajo, tako na nivoju Evropske Komisije (EK), kot tudi posameznih držav članic.

 

Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je aktivno pristopilo k pripravi na 9. OP. V okviru aktivnosti za pripravo stališč Slovenije o 9. OP je skupina strokovnjakov za pripravo izhodišč pripravila Poročilo, na podlagi katerega MIZŠ odpira razpravo, da bi tudi na podlagi prispevkov zainteresirane javnosti lahko nadalje usmerjali in oblikovali 9. OP v sodelovanju z EK.

 

                                        Vabimo vas k spletnemu posvetu, preko povezave:                                              

Posvet z deležniki - 9. OP,

ki bo odprt do 15. februarja 2017.

 

 

Objavljamo Poročilo o javni razpravi

(1. marec 2017)

                           

                                                             

 

 

POROČILO skupine strokovnjakov za pripravo izhodišč je dostopno tu:

 

     in angleška različica:  

 

 

Preko povezave je na voljo INFOGRAFIKA,

ki predstavlja povzetek posameznih izhodišč po sklopih.