Skoči na vsebino

JPI URBAN EUROPE

 

JPI URBAN EUROPE - globalni urbani izzivi

 

Spletna stran: 

http://jpi-urbaneurope.eu/

 

 

Vsebina: 

 

JPI Urban Europe je skupna programska pobuda na širokem in interdisciplinarnem prepletu raziskav, ki se dotikajo mestnega okolja z niza vidikov – od družbenih, socialnih, urbanistično-prostorskih, arhitekturnih in gradbenih, mobilnostnih, trajnostno naravnanih bivanjskih, pametnih (ang. smart) do biodiverzitetnih in vprašanj vezanih na kakovost bivanja v mestnih okoljih, tudi v povezavi z predmestnim ali ruralnim okoljem, ki meji na mesta. Cilj JPI UE je ustvariti privlačna, okoljsko in ekonomsko vzdržna urbana okolja, v katerih bodo lahko evropski državljani in skupnosti razvili svoj polni potencial.

 

 Več informacij na spletni strani ARRS: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/urbana/

 

Kontaktni osebi iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

dr. Marko Perdih

Tina Vuga