Skoči na vsebino

POBUDE ZA SKUPNO NAČRTOVANJE (JPI)

 

 

Družbeni izzivi, kot so podnebne spremembe, staranje prebivalstva, energetska varnost in drugi so postali glavni dejavniki za spodbujanje raziskav v zadnjih letih. Za reševanje družbenih izzivov se je zato na ravni držav članic začel proces skupnega načrtovanja programov (JPP), ki je proces, namenjen zagotavljanju optimizacije obstoječih in prihodnjih raziskovalnih prizadevanj na področju globalnih družbenih izzivov na ravni držav članic. Optimizacija pomeni krepitev čezmejnega sodelovanja, boljšo koordinacijo in boljše prilagajanje javnega financiranja raziskovalnih programov posameznih držav članic na omejenem številu področij in na splošno, prispevati k strukturiranju raziskovalnih prizadevanj v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA). Glavni cilj tega procesa je razviti kritično maso za skupno reševanje globalnih družbenih izzivov, ta postopek pa vodi Skupina na visoki ravni za skupno načrtovanje programov (GPC).

 

Skupne programske pobude (JPI) združujejo države članice in pridružene države ki so se zavezale k razvoju in izvajanju skupnega strateškega raziskovalnega načrta (SRA - Strategic Research Agenda). Države članice v posameznem JPI sodelujejo v skladu s svojimi nacionalnimi prednostnimi nalogami, prostovoljno in na podlagi spremenljive geometrije. Posamezen JPI se lahko odloči, da bo izvajal široko paleto dejavnosti, od organizacije skupnega  transnacionalnega razpisa ali vzpostavitve ERA-NET Cofund namenjen dolgoročnemu skupnemu načrtovanju nacionalne raziskovalne politike.

 

Do danes je bilo potrjenih in izbranih deset pobud za skupno načrtovanje (JPIs), ki pokrivajo zelo različna raziskovalna področja.

(S klikom na posamezni JPI se vam bodo odprle dodatne informacije)

 

Video predstavitev dosežkov 10 JPI-jev v 10 letih:

 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je partner v:

 

  

raziskave nevrodegenerativnih    

bolezni

povezovanje znanja s področja

podnebnih sprememb

 

 

Druge slovenske institucije, so vključene v naslednje JPI:

 

   

potencial in izzivi

demografskih sprememb

         

zdrava prehrana

za zdravo življenje

globalni urbani izzivi

 

V ostalih petih JPI Slovenija ne sodeluje:

- JPI FACCE ( kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in podnebne spremembe)

- JPI CULTURAL HERITAGE (kulturna dediščina in globalne spremembe)

- JPI AMR (protimikrobna odpornost)

- JPI WATER (vodni izzivi za spreminjajoči se svet)

- JPI OCEANS (zdrava in produktivna morja in oceani)

 

 

JPI-ji so novembra 2016 izdali brošuro s pregledom dosežkov:

- splošno (.pdf)

- vsak JPI posebej (.pdf)

 

Ministsrtvo za izobraževanje, znanost in šport ima tudi koordinatorsko vlogo vseh JPI, v katerih je Slovenija vključena.

Nacionalni JPI koordinator je Petra Žagar (petra.zagar(a)gov.si).

 

Koordinacijski sestanek 13.3.2017.