Skoči na vsebino

POBUDE PO 185. ČLENU PDEU

V okviru Obzorja 2020 so podprta različna javno-javna partnerstva, ki so bila ustanovljena na podlagi 185. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU). Ta omogočajo EU, da sodeluje v raziskovalnih programih, katere ustanoviteljice so države članice.

 

Sodelujoče DČ preko pobud po 185. členu PDEU izvajajo in usklajujejo skupna raziskovalna prizadevanja, ki so vnaprej definirana.

 

Trenutno se izvaja 5 pobud po 185. členu PDEU:

 

(1) EDCTP2: na področju kliničnih študij / nova zdravila za bolezni, povezane z revščino
(2) AAL2: raziskovalni in razvojni program -na področju tehnologij opolnomočenja starejših in invalidnih oseb za varno življenje v svojih domovih
(3) EMPIR: evropski meroslovni program za raziskave in inovacije / nove merilne tehnologije
(4) EUROSTARS2: podpora za visokotehnološka MSP 

(5) PRIMA: raziskave in inovacije v sredozemskem prostoru / trajnostno gospodarjenje z vodami in proizvodnja hrane

 

_________________

 

12.02.2018

PRIMA je objavila prve projektne razpise: http://www.prima4med.org/2018/02/09/prima-calls-for-proposals/.

 

22.01.2018

Fundacija PRIMA najavlja objavo razpisa za oddajo predlogov za 1. in 2. del PRIMA za leto 2018. PRIMA je novo partnerstvo na področju raziskav in inovacij na območju Sredozemlja na podlagi Sklepa (EU) 2017/13241 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta, ki je začel veljati 7. avgusta 2017.

22.01.2018

Razpis za zaposlitev namestnika direktorja PRIMA-IS. Razpis bo odprt do 9. februarja 2018, do 12. ure. Več na spletnih straneh PRIMA (http://www.prima-med.org in http://www.prima4med.org).