Skoči na vsebino

POBUDE PO 185. ČLENU PDEU

V okviru Obzorja 2020 so podprta različna javno-javna partnerstva, ki so bila ustanovljena na podlagi 185. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU). Ta omogočajo EU, da sodeluje v raziskovalnih programih, katere ustanoviteljice so države članice.

 

Sodelujoče DČ preko pobud po 185. členu PDEU izvajajo in usklajujejo skupna raziskovalna prizadevanja, ki so vnaprej definirana.

 

Trenutno se izvaja 5 pobud po 185. členu PDEU:

 

(1) EDCTP2: na področju kliničnih študij / nova zdravila za bolezni, povezane z revščino
(2) AAL2: raziskovalni in razvojni program -na področju tehnologij opolnomočenja starejših in invalidnih oseb za varno življenje v svojih domovih
(3) EMPIR: evropski meroslovni program za raziskave in inovacije / nove merilne tehnologije
(4) EUROSTARS2: podpora za visokotehnološka MSP 

(5) PRIMA: raziskave in inovacije v sredozemskem prostoru / trajnostno gospodarjenje z vodami in proizvodnja hrane

 

_________________

03.05.2017

Odprt je javni poziv za zbiranje komentarjev na Strateško raziskovalno in inovacijsko agendo (SRIA) za PRIMA. Povezava do poziva: https://es.surveymonkey.com/r/prima-sria
Poziv se 
nanaša na osnutek PRIMA SRIA in je dosegljiv tu: http://4prima.org/sites/default/files/publication/PRIMA%20SRIA.pdf

Poziv je odprt do 31. maja 2017.

 

20.04.2017

Razpis za direktorja programa PRIMA (The Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area). Odprt do 09.05.2017. Več...