Skoči na vsebino

NATO - ZNANOST ZA MIR IN VARNOST (SPS)

 

NATOv program »Znanost za mir in varnost« (Science for Peace and Security – SPS) je politični instrument, ki izboljšuje sodelovanje in dialog med državami članicami organizacije NATO in njenimi partnerji. Program sloni na vključevanju znanosti pri iskanju odgovorov na civilna in varnostna vprašanja in pomaga utrjevati cilje, ki si jih je zadalo zavezništvo.

 

Področje znanosti, ki se ukvarja s civilno-varnostnimi izzivi, se je skozi čas dokazalo, da je pomembno gonilo za iskanje mednarodnega dialoga, saj je le-to univerzalno in sloni na vzpostavitvi mednarodnih omrežij, ki med seboj tesno sodelujejo. Znanje in izkušnje strokovnjakov, ki se povezujejo skozi tovrstna omrežja so pomembna, saj naslavljajo pomembna varnostna vprašanja in probleme, s katerimi se srečuje zavezništvo in njeni partnerji. Znanost ima edinstveno možnost, da ponudi rešitve za varnostne izzive, kot tudi okrepi sodelovanje med različnimi narodi in regijami.

 

NATOv program »Znanost za mir in varnost« tako podpira znanstveno in tehnološko sodelovanje med znanstveniki in eksperti, ki prihajajo iz držav članic NATA in tudi državami, ki v okviru programa sodelujejo kot partnerji. Vsebinska področja, ki jih program podpira so: preprečevanje in odpravljanje terorističnih groženj, reševanje civilno varnostnih vprašanj npr. naravne nesreče, ekološke nesreče ipd. Številno so vanj vključeni projekti s področja okoljskih znanosti (npr. seizmologija, hidrologija), biologije in tehniških znanosti. Vsem pa je skupno, da so visoko kakovostni, vrhunski razvojni projekti z možnostjo, da se njihovi rezultati uporabijo v industriji.

 

Program »Znanost za mir« nazorno prikazuje NATOvo obvezo za krepitev področja varnosti in miru z vzpostavitvijo mednarodnega znanstvenega sodelovanja med njenimi članicami in ostalimi partnerji. Komunikacijska orodja, kot so spletna stran NATO, razstave v okviru programa »Znanost za mir in varnost«, NATO zgodbe, NATO TV pa zagotavljajo programu dinamiko in transparentno javno diplomacijo.

 

Več informacij o programu "Znanost za mir in varnost" in pravila za prijavitelje so na voljo na uradni spletni strani: http://www.nato.int/science/index.html

 

Aktualne prioritete programa NATO SPS so na voljo na spletni strani: http://www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm

 

Aktualne prioritete programa NATO - Russia SPS so na voljo na spletni strani: http://www.nato.int/cps/en/natolive/88267.htm