Skoči na vsebino

TRANSCAN-2

 

 

TRANSCAN-2: ERA-NET on Translational Cancer Research

 
Spletna stran:
http://www.transcanfp7.eu/
 
Tematika:
Zdravje
 
Vsebina:
TRANSCAN-2 je nadaljevanje ERA-NET-a TRANSCAN, v katerem je MIZŠ že sodeloval ter financiral slovenske partnerje v transnacionalnih projektih, izbranih na skupnih transnacionalnih razpisih.

V okviru prvega TRANSCAN transnacionalnega razpisa 2011 je bil med desetimi izbranimi projektnimi predlogi za financiranje, tudi en s slovenskim partnerjem. Na tretjem TRANSCAN transnacionalnem razpisu so bili med desetimi izbranimi projektnimi predlogi za financiranje, tudi trije s slovenskimi partnerji.
 
Cilj TRANSCAN-2 je prispevati k izgradnji evropskega raziskovalnega prostora z usklajevanjem aktivnosti nacionalnih in regionalnih ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, na področju raziskav rakavih obolenj. S tem bo omogočeno povezovanje osnovnih, kliničnih in epidemioloških raziskav raka ter pospeševanje transnacionalnega financiranja v Evropi. Končni cilj projekta je racionalizacija aktivnosti na ravni EU za zgodnje odkrivanje bolezni, prognozo, okrevanje in oskrbo.
 
Konzorcij združuje 25 partnerjev iz 19 držav oz. regij iz Evrope. Projekt se je začel 1. januarja 2015 in bo trajal vse do 31. decembra 2019.
 
Spletna stran namenjena iskanju partnerjev v okviru razpisov TRANSCAN-2:

http://www.transcanfp7.eu/index.php/pages/looking-for-a-research-partner.html

 

 

Pretekli razpisi:

V okviru prvega TRANSCAN-2 transnacionalnega razpisa (JTC 2014), z naslovom »Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy«, je MIZŠ razpisal sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 450.000,00 evrov. Med 16 izbranimi projektnimi predlogi je bil tudi »PROMETOV: Proteogenomic and targeted metabolomic analysis of ovarian cancer heterogeneity and its contribution to recurrence and therapy resistance«, kjer sodeluje slovenski partner Univerzitetni klinični center Ljubljana. Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 83.450,00 evrov. V drugem transnacionalnem razpisu (JTC 2015) MIZŠ ni sodeloval.

 

V okviru tretjega transnacionalnega razpisa TRANSCAN-2 (JTC 2016) »Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer«, je MIZŠ razpisal sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 210.000,00 evrov. Med 14 izbranimi projektnimi predlogi je bil tudi »BioEndoCar: Biomarkers for diagnosis and prognosis of endometrial carcinoma«, kjer sodeluje slovenski partner Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 210.000,00 evrov. V četrtem transnacionalnem razpisu (JTC 2018) MIZŠ ni sodeloval.

 

MIZŠ sodeluje v TRANSCAN-2 kot vodja delovnega sklopa za komunikacijo, diseminacijo in mreženje. Med drugim pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje iz Izraela, TRANSCAN-2 bilten, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Vsi nadaljnji bilteni bodo objavljeni na podstrani Obzorje 2020 pod razdelkom Novice in obvestila: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/.

 

Kontaktna oseba:

dr. Eva Batista

Tel.: 01 4784754

E-mail: eva.batista(at)gov.si