Skoči na vsebino

SUMFOREST – SUSTAINABLE FOREST MAANGEMENT AND MULTIFUNCTIONAL FORESTRY

 

Spletna stran:

https://www.sumforest.org/


Tematika:

KBBE (Knowledge based bioecnomy), trajnostno gospodarjenje z gozdovi, multifunkcijska raba gozdov

 

Vsebina:
Iniciativa SUMFOREST se je začela 1.1.2014 in bo predvidoma trajala do 31.12.2017. Glavni cilji iniciative, ki se kot koordinacijska in podporna aktivnost (CSA Action) financira še v sklopu 7. okvirnega programa, je poglobiti znanstveno sodelovanje med državami z namenom oblikovanja nacionalnih in transnacionalnih znanstvenih programov ter politik na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi in njegovo multifunkcijsko rabo v luči klimatskih sprememb ter sprememb namembnosti gozdov. SUMFOREST pomemben poudarek namenja tudi proučevanju evropskih politik upravljanja z gozdovi ter na povezovanju s sosednjimi regijami (Evrazija, Kanada).

 

Koordinator iniciative je avstrijsko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodo (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft- BMLFUW), v projektu pa poleg MIZŠ in BMLFUW sodeluje še 21 partnerjev iz 15 držav (Finska, Francija,  Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo). Poleg MIZŠ v iniciativi SUMFOREST sodeluje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Sodelovanje Slovenije v projektu SUMFOREST bo široki bazi slovenskim raziskovalcem omogočilo sodelovanje pri prijavi raziskovalnih projektov, s tem pa bodo nabirali mednarodne izkušnje, ustvarjali nove povezave z različnimi evropskimi raziskovalnimi skupinami in s tem prispevali k razvoju raziskav na področju trajnostnega upravljanja z gozdom pri nas.

 

Priložnosti za raziskovalce, ki jih ponuja SUMFOREST:

  • Razpisi

SUMFOREST 2016 : “Sustainable forests for the society of the future”
V razpisu sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Rok za oddajo predlogov: 17.6.2016
Več informacij na: https://www.sumforest.org/calls-research/

 

Kontaktni osebi:

Janez Zafran (informacije glede razpisa)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

T: 01 478 9085,

E: janez.zafran(at)gov.si

 

Kim Turk Mehes

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

T: 01 478 4705

E: kim.turk(at)gov.si