Skoči na vsebino

HERA

 

28. 02. 2018


HERA - Humanities in the European Research Area


Spletna stran: 

http://www.heranet.info

Status razpisa:

razpis je namenjen zgolj prijaviteljem, ki so bili uspešni v prvi fazi

nacionalno preverjanje: 07.05.2018 do 14.00 ure

druga faza odprta do: 09.05.2018 do 14.00 ure


Tematika:

Humanistika

Vsebina:

V okviru evropske iniciative HERA (Humanities in European Research Area) je odprta prva faza mednarodnega razpisa, ki je namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja humanistike. Naslov četrtega HERA razpisa je:

  • "Public Spaces: Culture and Integration in Europe" (HERA JRP PS)

Pri skupnem mednarodnem razpisu bodo poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz naslednjih držav: Avstrije, Belgije (Valonija), Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije.

 

Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj štirih partnerjev iz štirih različnih držav. Slovenske raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 20 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1 M€ za obdobje trajanje projekta, ki znaša največ 36 mesecev (3 leta). Projekt se mora začeti izvajati maja 2019 in končati najkasneje maja 2022.

 

Slovenski udeleženci lahko za triletno obdobje izvajanja slovenskega dela projekta HERA načrtujejo max:

  • 164.526 EUR, če nastopajo kot partner na projektu HERA (PI),
  • 246.789 EUR, če nastopajo kot koordinator projekta HERA (PL).

Za vodje slovenskega dela projekta se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Vodje slovenskega dela projekta morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodje raziskovalnih projektov po metodologiji ARRS

 

Več informacij o mednarodnem razpisu HERA je na voljo na HERA spletni strani.

Druga faza razpisa je odprta do srede, 09. 05. 2018 do 14.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA: www.heranet.info. Svetujemo vam, da pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate nacionalno kontaktno osebo na MIZŠ, da skupaj preverite upravičenost za sodelovanje na projektu.

 

Slovenski prijavitelji morajo pred uradno oddajo predloga projekta, najkasneje do ponedeljka, 07. 05. 2018 (do 14.00 ure), na MIZŠ poslati naslednjo dokumentacijo:

  1. Izpolnjen nacionalni finančni obrazec (glede na zahteve in cilje predloga projekta lahko izberete financiranje po kategoriji A ali B ali C):
  2. Finančni načrt HERA "HERA Full Proposal Budget Table" (xls)
  3. Pismo o zavezi za slovenske prijavitelje (docx)

Vse tri zgoraj navedene obrazce pošljite po elektronski pošti davor.kozmus(at)gov.si in na fizični naslov MIZŠ:

 

Ministrstvo za ozobraževanje, znanost in šport

Davor Kozmus - HERA

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

MIZŠ bo vašo dokumentacijo pregledalo, vas pred uradno oddajo opozorilo na morebitne nepravilnosti in potrdilo vašo upravičenost za sodelovanje pri HERA razpisu.

 

Koristni napotki za razvrščanje stroškov iz nacionalnega obrazca v Finančni načrt HERA "Hera Full Proposal Budget Table":

 

Kontaktna oseba HERA

dr. Davor Kozmus
davor.kozmus(at)gov.si

tel. 01 478 4693

 

Arhiv:

HERA 3 novice

HERA 2 novice

HERA 1 novice