Skoči na vsebino

FORESTVALUE

ERA-NET COFUND ACTION FORESTVALUE – INNOVATING FOREST-BASED BIOECONOMY

 

Spletna stran:
https://forestvalue.org/

Tematika:
Inovativna bioekonomija na področju gozdarstva.

Vsebina:
ERA-NET ForestValue se je začel 1.10.2017 in bo predvidoma trajal do 30.9.2022. Splošni cilj ukrepa je spodbujanje povečevanja inovativnosti in konkurenčnosti gozdarskega sektorja v Evropi ter podpora njegovemu preoblikovanju iz sektorja intenzivnega vira v prožni sektor intenzivnega znanja, produktivnosti in učinkovite rabe virov. Za razvoj gozdarskega sektorja in evropske bioekonomije so potrebni trajnostni in posodobljeni gozdarski sistemi i n vzpostavljanje nadaljnjih vrednostnih verig z inovativnimi poslovnimi koncepti in proizvodnimi tehnologijami. Cilj projekta ForestValue je povezovanje financerskih organizacij, ki na nacionalnem oz. regionalnem nivoju financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte v okviru izvedbe skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalce iz dotičnega področja.  

ForestValue temelji na uspehu treh predhodnih gozdnih ERA-NET projektov: WoodWisdom-Net, SUMFOREST in FORESTERRA. Koordinator projekta je finsko Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (Ministry of agriculture and forestry (MMM), v konzorciju pa poleg MIZŠ sodeluje še 30 partnerjev iz 17 držav (Argentina, Egipt, Finska, Češka, Irska, Jordanija, Latvija, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tunizija, Turčija, Velika Britanija).

Aktualni razpis:
Glavni namen transnacionalnega razpisa ForestValue – Innovative forest-based bioeconomy: Joint call for researches je prispevati k preoblikovanju svetovnega gospodarstva od odvisnosti od fosilnih in neobnovljivih surovin do trajnostne bioekonomije. Več informacij najdete na spletni strani razpisa.

 

Novice o projektu:
forestvalue.org/news-events/

 

Spletna stran v pomoč iskanju partnerjev v okviru razpisa ForestValue:
forestvalue.org/news-events/webinar-2017/

Kontaktna oseba:
Kim Turk Mehes
kim.turk@gov.si 
tel. 01 478 4705