Skoči na vsebino

ERA-MBT – MARINE BIOTECHNOLOGY ERA-NET

 

Spletna stran:

http://www.marinebiotech.eu/


Tematika:

KBBE (Knowledge based bioecnomy), morska biotehnologija

 

Vsebina:
Iniciativa ERA-MBT se je začela 1.12.2013 in bo predvidoma trajala do 30.11.2017. Glavni cilji iniciative, ki se kot koordinacijska in podporna aktivnost (CSA Action) financira še v sklopu 7. okvirnega programa, je razviti znanstveno sodelovanje med državami z namenom oblikovanja nacionalnih in transnacionalnih znanstvenih programov in s tem povečanja števila znanstveno odličnih raziskav na področju morske biotehnologije. V okviru iniciative se izvajajo transnacionalni razpisi, ki odražajo potrebe in izzive raziskovalne skupnosti na področju morske biotehnologije.  Gre za področje, ki ponuja veliko možnosti za reševanje številnih družbenih izzivov, hkrati pa se osredotoča na vire, ki so v veliki meri danes še zelo neizkoriščeni, slabo proučeni in redko uporabljeni.
Koordinator iniciative je Raziskovalni Svet Norveške (Norges Forskningsrad - RCN), v projektu pa poleg Slovenije in Norveške sodeluje še 17 partnerjev iz 12 držav, in sicer iz Belgije, Danske, Francije, Irske, Islandije, Italije, Nemčije, Nove Kaledonije, Portugalske, Romunije, Španije  in Švedske. Sodelovanje Slovenije v projektu ERA-MBT slovenskim raziskovalcem omogoča sodelovanje pri prijavi raziskovalno razvojnih projektov na zanimivem in obetavnem področju, s tem pa si nabirajo pomembne mednarodne izkušnje, ustvarjajo nove povezave z različnimi evropskimi raziskovalnimi skupinami in s tem prispevajo k razvoju raziskav na področju morske biotehnologije pri nas.


Priložnosti za raziskovalce, ki jih ponuja ERA-MBT:

 

Razpisi:

  • ERA-MBT 2014 : »The development of biorefinery processes for marine bioresources«,

Razpis je združeval temeljno in uporabno znanost v raziskavah in razvoju učinkovitih in trajnostnih biorafinerijskih  procesov morskih virov (alg, rib, bakterij) za nove izdelke in storitve, pri čemer so morali procesi temeljiti na razvoju novih ali izboljšanih biotehnoloških orodij in metod.


Izmed 37 projektnih predlogov, ki so bili povabljeni k oddaji polne prijave na razpis, je konzorcij ERA-MBT v financiranje na podlagi strokovne ocene mednarodnih recenzentov potrdil 6 projektov. 1 izmed potrjenih projektov ima slovenske partnerje:

 

Biorefinery and biotechnological exploitation of  marine biomasses

Akronim projekta: MAR3BIO
Koordinator: Håvard Sletta, SINTEF Materials and Chemistry, Norveška
Partnerji: Italija, Islandija, Norveška(3x), Švedska, Slovenija
Slovenski partner: Kemijski inštitut (dr. Blaž Likozar)

 

  • Razpis ERA-MBT 2016 »Bioactive molecules from the marine environment – Biodiscovery«

Predlogi projektov v okviru razpisa se morajo osredotočati na valorizacijo bioaktivnih molekul iz morskega okolja. Razpis je v teku. Nanj se je prijavilo 6 projektnih predlogov s slovenskimi partnerji. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani septembra 2016.

 

Kontaktna oseba:

Kim Turk Mehes

tel.: 01 478 4705

E-mail: kim.turk(at)gov.si