Skoči na vsebino

COBIOTECH – ERA-NET COFUND ON BIOTECHNOLOGIES

Innovation for Europe – life science meets market application

...

Spletna stran:

https://www.cobiotech.eu/

 

Spletna stran za razpise:

https://www.submission-cobiotech.eu
 
Tematika:

NMBP (Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija, sodobne proizvodnje in predelave)
 
Vsebina:
Era-NET COFUND CoBioTech se je začel 1.12.2016 in bo predvidoma trajal do 30.11.2021. Cilj projekta je:

  • povezati financerske organizacije, ki na nacionalni oz. regionalni ravni financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte iz področja biotehnologije,
  • izvesti vsaj tri skupne transnacionalne razpise za raziskovalno-inovacijske projekte,
  • druge podporne aktivnosti (npr. na področju povezovanja različnih deležnikov v t.i. Biotech Hub, na področju znanstvenega komuniciranja in na področju upravljanja s podatki).

CoBioTech povezuje tri predhodne ERA-NET projekte: ERASysApp, ERASynBio, in ERA-IB.

Priložnosti za raziskovalce, ki jih ponuja CoBioTech:

  • Sodelovanje v aktivnostih BioTech Hub (na povabilo sodelovanje na delavnicah, konferencah)
  • Sodelovanje kot ocenjevalec v razpisu (na poziv)
  • Razpisi za raziskovalno-inovacijske projekte
    • CoBioTech Joint call for proposals »Biotechnology for a sustainable bioeconomy« (razpis za predprijave odprt od 1.12.2016 do 2.3.2017)

Kontaktna oseba CoBioTech
Kim Turk Mehes
kim.turk@gov.si 
tel. 01 478 4705

Razpis CoBioTech Joint call for proposals »Biotechnology for a sustainable bioeconomy« pokriva področje biotehnologije kot ene ključnih omogočitvenih tehnologij (KET – key enabling technologies), ki bodo ključno prispevale k spoprijemanju z izzivi 21. stoletja, vključno s preoblikovanjem globalnega na fosilnih gorivih temelječega gospodarstva v trajnostno biogospodarstvo. Projekti morajo biti multidisciplinarni, temeljiti morajo na vsaj enem od zahtevanih znanstvenih pristopov (sistemska biologija, sintezna biologija, bioinformatika, biotehnologija) in naslavljati eno od tem razpisa. Več informacij najdete na spletni strani razpisa.

Pri pripravi razpisa morajo slovenski prijavitelji upoštevati pravila, navedena v nacionalnem aneksu (str. 45 dokumenta ERA CoBioTech Call announcement).