Skoči na vsebino

ARIMNET

ARIMNET – Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean Area

 

Spletna stran: 

http://www.arimnet2.net/

 

Tematika:

KBBE (Knowledge based bioecnomy), kmetijstvo v Mediteranu

 

Vsebina:

Iniciativa ERA-NET ARIMNET 2 se je začela 1.1.2014 in bo predvidoma trajala do 31.12.2017.  Glavni cilji iniciative, ki se kot koordinacijska in podporna aktivnost (CSA Action) financira še v sklopu 7. okvirnega programa EU, je koordinacija nacionalnih programov mediteranskih držav na področju raziskav in razvoja mediteranskega kmetijstva z namenom vzpostavitve in krepitve znanstvenega sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov s katerimi se na področju kmetijstva soočajo mediteranske države. V okviru iniciative se izvajajo mednarodni razpisi, ki odražajo potrebe in izzive mediteranske raziskovalne skupnosti na področju kmetijstva.  

Koordinator iniciative je  francoski Nacionalni inštitut za kmetijske raziskave  (INRA), v projektu pa poleg MIZŠ sodeluje še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter še 21 partnerjev iz 15 držav (Alžirija, Ciper, Egipt, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Izrael, Malta, Maroko, Portugalska, Španija, Tunizija, Turčija) .
Sodelovanje Slovenije v projektu ARIMNet2 slovenskim raziskovalcem omogoča sodelovanje pri prijavi raziskovalnih projektov, s tem pa si nabirajo dragocene mednarodne izkušnje, ustvarjajo nove povezave z različnimi raziskovalnimi skupinami iz Evrope in drugih mediteranskih držav ter s tem prispevajo tudi k razvoju kmetijskih raziskav pri nas.
Priložnosti za raziskovalce, ki jih ponuja ARIMNET:

  • Poletna šola za mlajše raziskovalce (maj, junij 2016, na podlagi uspešne prijave)
  • AKIS konferenca (oktober 2016, na povabilo)
  • Razpisi

 

Kontaktna oseba ARIMNET

Kim Turk Mehes
kim.turk@gov.si 
tel. 01 478 4705

 

Razpis ARIMNET 2014, ki je pokrival področja trajnostnega kmetijstva v luči ekoloških in klimatskih izzivov, krepitve mediteranskega kmetijstva in pridelave hrane, ter trajnostnega upravljanja kmetijskih površin ter naravnih virov, je zaključen. Izmed 54 projektnih predlogov, ki so bili povabljeni k oddaji polne prijave na razpis, je konzorcij ARIMNET2 v financiranje na podlagi strokovne ocene mednarodnih recenzentov potrdil 10 projektov. 2 izmed potrjenih projektov imata slovenske partnerje.

 

1)  Exploring genotypic diversity to optimize barley grain and straw quality under marginal/stressful growth conditions
Akronim projekta: BEST
Koordinator: Tunizija
Partnerji: Francija, Egipt, Slovenija in Maroko
Slovenski partner: Inštitut Jožef Stefan (dr. Primož Pelicon)

2) Emergent viruses and virus vectors in Mediterranean Basin crops
Akronim projekta: EMERAMB
Koordinator: Španija
Partnerji: Grčija, turčija, Egipt, Maroko, Izrael, Francija, Italija
Slovenski partner: Nacionalni inštitut za biologijo (dr. Maja Ravnikar)

 

Razpis ARIMNET 2016, ki bo pokrival področje izboljšav kmetijskih in prehrambnih sistemov bo objavljen v marcu 2016. Razpis se bo osredotočal na dve tematiki:

  • Promocija trajnostnega kmetijstva za družbeno gospodarski razvoj
  • Valorizacija lokalnih izdelkov preko izboljšav v prehrambni vrednostni verigi

Najava razpisa

Razpisna dokumentacija
Rezultati razpisa