Skoči na vsebino

INSTRUMENT ERA-NET

ERA-NET je ena izmed shem financiranja oz. instrument EU programov za raziskave, razvoj in inovacije (FP6, FP7, H2020). Gre za obliko javno-javnega partnerstva z namenom:

  • koordinacije in sodelovanja med regionalnimi/nacionalnimi raziskovalnimi programi ter
  • izvedbe skupnih mednarodnih razpisov.

ERA-NET Cofund je z Obzorjem 2020 nova oblika ERA-NET sheme, ki združuje značilnosti preteklih ERA-NET shem (ERA-NET in ERA-NET Plus). Ključna aktivnost ERA-NET Cofund sheme je izvedba skupnega mednarodnega razpisa med financerskimi organizacijami – delež sofinanciranja s strani EU je omejen na največ 33 % vseh upravičenih stroškov projekta, tj. sredstev, ki so namenjena sofinanciranju mednarodnih projektov kot rezultata skupnega mednarodnega razpisa.

V okviru ERA-NET Cofund je možna še izvedba dodatnih aktivnosti konzorcija financerskih organizacij, kot npr. širjenje ozaveščenosti o področju ERA-NET projekta, priprava strateške raziskovalne agende, izvedba dodatnih skupnih mednarodnih razpisov itd.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sodeluje pri oblikovanju skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) tudi z mednarodno koordinacijo nacionalnih raziskovalnih programov preko naslednjih projektov ERA-NET:

 

 

 

 

COBIOTECH

 

 

 

 

ERA-NET COFUND on Biotechnologies

 

 

 

 

 

 

 

ERACoSysMed

 

 

Systems Medicine to address clinical needs

 

 

ERACVD

 

European Research Area Network on Cardiovascular Diseases

 

 

 

 

 

ERA PerMed

 

 

ERA PerMed: ERA-NET on Personalised Medicine

 

 

FLAG-ERA

 

FLAG-ERA ERA-NET


 

 


FORESTVALUE

 


ForestValue ERA-NET


 

 

 

 

GENDER-NET

 

 

Promoting gender equality in research institutions

 

 

 

HERA

 

 

Humanities in European Research Area

 


 

 

 

QUANTERA

 

 Quantera ERA-NET Cofund

 

 

 

TRANSCAN-2

 

ERA-NET on Translational Cancer Research

 

 

 

 

 

 

 

Zaključeni ERA-NET projekti:

 

Dodatne informacije o tekočih in preteklih aktivnosti Slovenije v evropskih projektih najdete tudi na platformi Evropske komisije ERA-LEARN 2020.