Skoči na vsebino

INSTRUMENT CSA

Instrument Coordination and Support Action (CSA) je instrumnet v okviru Obzorja 2020, ki ni namenjen raziskavam temveč spodbujanju spremljevalnih ukrepov na področju raziskav in inovacij, kot so standardizacija, razširjanje znanja, ozaveščanje in komuniciranje, mreženje, krepitev političnegadialoga in vzajemnega učenja in lahko vključuje dopolnile dejavnosti strateškega načrtovanja, povezovanja in usklajevanja med programi v različnih državah.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sodeluje pri oblikovanju skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) z mednarodno koordinacijo nacionalnih raziskovalnih programov preko naslednjih projektov CSA:

 

 

 

COSMOS H2020

 

COSMOS - Space - NCP Network


 

Danube-INCO.NET

 

 

Advancing Research and Innovation in the Danube Region

 

EqUIP

 

EU - India Social Science and Humanities Platform

 

 

NCPs CaRE

 

Network of Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials  NCPs

 

 

Net4Society

 

International Network of NCPs for the Societal Challenge 6 in H2020

 

 

 

Platform 2

 

Platform of bioeconomy ERA-NET Actions

 


 

SEREN3

 

Network of NCPs for (SC7) Secure Societies

 

Synamera

 

Synergies in NMP programming in the ERA