Skoči na vsebino

POLY4EMI

Poly4EmI – Polymers for Emerging Industries

 

Projekt Poly4EmI (Polymers for Emerging Industries - Platforma za nastajajoča podjetja znotraj grozda polimerne industrije) je projekt v okviru razpisa CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), ki ga je leta 2013 objavil Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (DG GROW).

V skupini 6 izbranih projektov (izmed več kot 100 prijav) je bil izbran projekt Poly4EmI [poli-for-emi], ki združuje naslednje partnerje:

 

Cilj projekta je razviti skupno platformo za regionalne grozde (z vključevanjem podjetij in raziskovalnih organizacij) ter s tem spodbujanje podjetništva in uporabe novih poslovnih rešitev na področju bio zasnovane ekonomije (bioekonomija oz. specifično biopolimeri). Projekt želi prispevati k pripravi priporočil za izvajanje strategije pametne specializacije prek instrumenta grozdov (clusters) ter k pripravi strategije oz. načrta za preusmeritev iz uporabe polimernih materialov v biopolimerne v Sloveniji.

 

Projekt traja od 3. februarja 2014 do 2. maja 2016. V prvem letu projekta so bile:

1) izvedene delavnice v okviru t. i. transnacionalnega učenja oblikovanja politik (posvetovanja z deležniki ter stresni test politik in programov na področju podpore grozdom),

2) identificirane nove verige vrednosti in medsektorska partnerstva za povezovanje na področjih uporabe naprednih materialov (npr. napredna embalaža, mobilnost, medicinske naprave) ter

3) izvedena primerjalna analiza (benchmarking) slovenskih grozdov (centri odličnosti, kompetenčni centri ter različna združenji in grozdi) s podelitvijo evropskih bronastih oznak za organizacijsko odličnost grozdov.

 

V drugem letu projekta so bile:

4) organizirane delavnice v okviru medsektorskega povezovanja za razvoj novih verig vrednosti,

5) izveden t. i. »coaching« izbranih slovenskih grozdov z evropskimi z zlato oznako (»Gold Label clusters«) ter

6) testiranje podpornih storitev za financiranje medsektorskih projektov, npr. prek vavčerske sheme v okviru katere je bilo izbranih 18 projektov.

 

Glede na tematiko pri izvajanju projekta poteka sodelovanje tudi z drugimi oblikovalci politik, npr. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter v okviru specifičnih aktivnosti tudi s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). V ta namen je bila organizirana tudi skupna delavnica projektov Poly4EmI in BeWiser 11. februarja 2016 na MIZŠ. Več o dogodku izveste na tej povezavi.

 

Zaključni dogodek projekta Poly4EmI bo potekal 11. aprila 2016 na Gospodarski zbornici Slovenije. Več o dogodku na tej povezavi.

 

Spletna stran:

www.poly4emi.eu

 

Kontakt: Luka Živić, +386 1 478 47 56, infopoly(at)poly4emi.eu ali luka.zivic(at)gov.si