Skoči na vsebino

7. OP - OBVESTILA EK

01. 03. 2013

Evropska komisija je izdala priloženo brošuro z naslovom “Communicating EU Research & Innovation – A guide for project participants”. Namen brošure je, da bi jo vsi raziskovalci, ki so uspešno sodelovali v projektih 7. OP, lahko uporabljali kot pripomoček za kakovostno predstavitev njihovih projektov in doseženih rezultatih v njih.

 

Povezava do brošure

 

 

12. 09. 2011

Prenovljene ključne spletne storitve za 7. O.P.

V letih 2011 in 2012 Evropska komisija prenavlja ključne spletne storitve za 7. Okvirni program, in sicerposodablja tri glavne spletne portale. Več...

 


8. 7. 2011

Nova "družabniška storitev" na CORDISu

CORDIS, Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju, je vzpostavila novo (oziroma prenovljeno, op. R. Sabo) "družabniško storitev" na: http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home (v angl.).

Ta nova sodejavna ("interaktivna") storitev je razvita za spodbujanje izvedenstva ter da ustanove laže iščejo raziskovalne in poslovne družabnike pri različnih možnostih financiranja in za zasebna sodelovanja pri raziskavah in inoviranju. Podpira tudi ustvarjanje različnih skupin in omrežij.

 

 

03. 03. 2011

Poziv Evropske komisije na javno razpravo o evropski bio-ekonomiji.

Direkrorat za raziskave in inovacije Evropske komisije vabi državljane držav članic na javno razpravo o evropski bio-ekonomiji. Poziv ga. Maive Rute, direktorice direktorata za biotehnološke, kmetijske in prehranske raziskave  se nahaja v prilogi. Internetni vprašalnik je dosegliv preko naslednje povezave: ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/consultation_en.htm

 

 

22. 2. 2011

Evropska komisija je sprejela Zeleno knjigo "Od izzivov k priložnostim: K skupnemu strateškemu okvirju za EU financiranje raziskav in inovacij"

 

Evropska komisija je 9. februarja 2011 sprejela Zeleno knjigo "Od izzivov k priložnostim: K skupnemu strateškemu okvirju za EU financiranje raziskav in inovacij" (COM(2011)48).

 

S sprejemom Zelene knjige se začenja javno posvetovanje o ključnih vprašanjih, ki jih je potrebno upoštevati ob oblikovanju  prihodnjih mehanizmov financiranja raziskav in inovacij v EU. Izidi javnega posvetovanja bodo upoštevani pri oblikovanju formalnih predlogov programov Evropske komisije, ki so načrtovani za konec leta 2011.

 

Javno posvetovanje je dostopno na spletni strani: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm. Prispevke je mogoče oddati do 20. maja 2010.

 

Objavljamo tudi Zeleno knjigo, sporočilo za javnost in opomnik Evropske komisije.

 

 

22. 2. 2011

Sprejete poenostavitve postopkov 7. Okvirnega programa

 

Evropska komisija je 24. januarja 2011 sprejela tri ukrepe, ki uresničujejo napoved o zmanjšanju administrativnih bremen pri upravljanju projektov  7. okvirnega programa  ter napovedujejo nadaljnje poenostavitve postopkov, predvidene za, v tem trenutku imenovani, 8. okvirni program. Evropska komisija je ob tem sporočila, da gre za zadnje bistvene spremembe, sprejete v 7. okvirnem programu. Kljub temu obstaja možnost sprejetja še ene dolgo pričakovanje spremembe, to je ukinitev zahteve, da morajo prejemniki sredstev 7. okvirnega programa  odpreti račun z obrestmi.

 

Sprejeti ukrepi so:

 1. Uvedba kriterijev za uveljavljanje povprečnih stroškov osebja,
 2. možnost uveljavljanja pavšalnih zneskov za lastnike malih in srednjih podjetij (MSP) in fizičnih oseb, katerih plača ni vpisana v njihovih računovodskih izkazih,
 3. ustanovitev medsektorske usmerjevalne skupine, zadolžene za usklajevanje horizontalnih vidikov financiranja raziskav.

Vsi trije sprejeti ukrepi so v veljavo stopili takoj, možnost uveljavitve povprečnih stroškov osebja in možnost uveljavljanja pavšalnih zneskov za lastnike malih in srednjih podjetij (MSP) in fizičnih oseb, katerih plača ni vpisana v njihovih računovodskih izkazih veljata retroaktivno za vse potekajoče projekte 7. okvirnega programa. Več...

 

 

 

3.9.2010

3. razpis za RR satelitske navigacije

 

20.7.2010 je bil objavljen zadnji, 3. razpis satelitskih navigacij v 7. O.P.  Več…

 

 

21.7.2010

Odprti razpisi 7 OP

 

 

Evropska komisija je 20.7. objavila 51 novih razpisov 7.OP (skupno odprtih 61) na:

 

8.7.2010

EK bo objavila razpise (PPP calls) predvidoma 20. julija 2010

 

Razpisi za leto 2011 7. okvirnega programa evropske skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj - 4. prioriteta - NMP (Nano-Materiali-Proizvodnja) v okviru PPP razpisov (Javno-zasebno sodelovanje kot paket obnove gospodarstva) skupno z ICT, Transport in Environment and Energy  prioritetnimi področji za FoF (Factories of the Future), EeB (Energy-efficient Buildings) in GC (Green Cars) bodo uradno objavljeni predvidoma že 20. julija 2010. Predvideni rok za oddajo prijav:  2. december 2010.  Razpisi bodo objavljeni na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

 

Predhodne neobvezne informacije EK o razpisu za področje NMP.

 

Informativni dan za medtematska razpisa Energy-efficient Buildings  in  Green Cars (Sustainable automotive electrocemical storage) bo v Bruslju 9. julija 2010 (http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-2010_en.html).  Prijave sprejemajo do zapolnitve mest.  

 

31.5.2010

Informativni dan o energijskem raziskovalnju - razpisi 2011, Bruselj, 8.7.2010. Več...

 

10.5.2010

Portal udeležencev (Participants Portal)
Evropska komisija uvaja skupno platformo za udeležence v 7. okvirnem programu (http://ec.europa.eu/research/participants/portal). Registraciji pravnih oseb, pogajanjem, finančnim in znanstvenim poročanjem bo EK pridružila še nove servise.

 

10.5.2010

Predstavitev finančnega preverjanja udeležencev 7.OP (Validation and verification of the financial capacity of participants).

 

10.5.2010

Kratki uvod v 7. Okvirni program, dosegljiv tudi v priponki.

 

 

10.5.2010

Evropska komisija je objavila Sporočilo "Poenostavitve raziskovalnih okvirnih programov". Dosegljivo tudi v priponki.

 

7.5.2010

Evropska komisija je pripravila (neobvezno) informacijo o vsebini letošnjega razpisa za 4. tematsko področje Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije. Razpis s podrobnostmi bo objavljen konec julija 2010.

 

23.4.2010

Zaključno zasedanje projekta »MOJA ZNANOST – evropski program za mlade novinarje« v 7. okvirnem programu, iz skupine Znanost v družbi bo v 28.maja 2010 v Bolzanu (IT). V žarišču bo tema o poročanju o znanosti v Evropi, pomembna za raziskovalce, novinarje in državljane Evrope. Več

 

6.4.2010

NANOfutures

"NANOfutures": Evropska tehnološka integracijska in inovacijska platforma (ETIP) na področju Nanotehnologije bo objavljena v Gijónu (Asturija, Španija) 15. - 16. junija 2010

 

Evropska komisija, Špansko predsedstvo EU, vlada Asturije, združenje NANOfutures in PRODINTEC objavljajo uradno najavo evropske pobude "NANOfutures": European Technology Integration and Innovation Platform (ETIP) in Nanotechnology (http://www.nanofutures2010.eu/ ). Dogodek bo v Gijónu (Asturija, Španija) 15.-16. junija 2010 ( SecondAnnouncement.pdf - http://www.nanofutures2010.eu/content/SecondAnnouncement.pdf). Udeleženci bodo imeli izjemno priložnost tako poglobitve znanj o nanotehnologiji kot tudi možnosti vzpostavitve stikov z z vrhunskimi evropskimi industrialci in vrhunskimi svetovnimi raziskovalci za izmenjavo informacij, zamisli o novih uporabah nanotehnologij, novih poslovnih priložnosti in povečanju zanimanja za ta področja. Na dogodku bo predstavljena tudi podporna aktivnost NCP za NMP (NMP TeAm (http://www.nmpteam.eu)  pri navezovanju stikov bodočih partnerjev v projektih 7.OP za področje NMP.

 

Dogodek bo imel 4 glavna področj

 • uradna objava evropske pobude "NANOfutures",
 • Nanotehnologija: stanje, izzivi za inovacije in bodoči potencialni trgi za evropska podjetja,
 • Tehnološki prenos: od raziskav do trga,
 • Finančna vlaganja v nanotehnologijo.

 

24.3.2010

EK je 23.3.2010 objavila naslednje informacije.

 1. Pregled glavnih možnosti financiranja evropskih MSP, je v brošuri: Podpora Evrospke unije za podporo MSP, november 2009
 2. Brošura Finančna orodja Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost
 3. Spletna stran "Dostop do financ" 
 4. Spletna stran "Dostop do financ 2"
 5. Teden MSP v maju 2010

Koristne informacije za MSP dobite tudi na spletni strani SME Techweb.

 

 

25. 2. 2010

EK je 1. 2. 2010 odprla NETWATCH Platformo.

NetWATCH (http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/) je informacijska platforma Evropske komisije o programu mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in razvoja, ki podpira mednarodno sodelovanje v Evropi, predvsem shemo ERA-NET. Omogoča informacije o ERA-NET projektih odločevalcem o raziskovalnih politikah in vodjem raziskovalnih programov v državah članicah in službah EK.

 

 

22. 2. 2010

Uporaba orodja informacijske tehnologije za poročanje o projektih 7. O.P. in orodja za poročanje o tehničnem pregledu - Kratki vodnik  [D(2010)511422] – obezna uporaba od 1. 3. 2010

Evropska komisija uvaja, v sklepu "Poenostavitev", uporabo orodja informacijske tehnologije (SESAM) kjer udeleženci 7. OP pripravijo in oddajo periodična in končna poročila. Udeleženci 7. OP dostopajo do "orodja za poročanje" preko spletne strani: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal, ki omogoča tudi zunanjim ocenjevalcem pripravo in oddajo tehničnih pregledov preko spletne strani https://webgate.ec.europa.eu/sesam.
Kratki vodnik za uporabo tega informacijskega orodja je na spletni strani: https://webgate.ec.europa.eu/sesam.

 

 

CORDIS (Community Research & Development Information Service) – cordis.europa.eu

 

CORDIS orodja