Skoči na vsebino

7. OKVIRNI PROGRAM EU

 


 

 

7.OP - jutrišnji odgovori se oblikujejo že danes

 

7.OP je kratica za Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno orodje EU za financiranje raziskav v Evropi, program pa bo trajal od leta 2007 do 2013 (7.OP) oz. od leta 2007 do 2011 (7.OP EURATOM).

Proračun ES za naslednjih sedem let znaša 50,5 milijard evrov, proračun za Euratom za naslednjih pet let pa 2,7 milijardi evrov. Skupaj to predstavlja 41 % porast v cenah iz leta 2004 v okviru 6.OP in 63 % porast v tekočih cenah.

7.OP je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami in konkurenčnostjo Evrope. 7.OP podpira raziskave na izbranih prednostnih področjih – cilj tega je ustvariti ali ohraniti svetovno vodilno vlogo EU znotraj teh sektorjev.

7.OP je sestavljen iz 4 glavnih sklopov dejavnosti, ki oblikujejo 4 posebne programe ter peti posebni program o jedrskih raziskavah:

SODELOVANJE (Cooperation)ČLOVEŠKI VIRI (People)

ZAMISLI (Ideas)ZMOGLJIVOSTI (Capacities)
EURATOM
SKUPNO RAZISKOVALNO SREDIŠČE (JRC)

 

 

Proračun 7.OP

Sodelovanje: 32 365 milijonov evrov
Zamisli: 7 460 milijonov evrov
Človeški viri: 4 728 milijonov evrov
Zmogljivosti: 4 217 milijonov evrov
Euratom: 2 751 milijonov evrov
Skupno raziskovalno središče (JRC): 517 milijonov evrov

 


 

SODELOVANJE (Cooperation)

 

 

 

Predstavitev

 

Sodelovanje - Skupno obravnavanje glavnih raziskovalnih tem

 

Proračun: 32 milijard €

 

V okviru programa "Sodelovanje" bo na voljo raziskovalna podpora za mednarodne sodelovalne projekte v vsej Evropski uniji in izven nje. Program bo s svojimi 10 tematskimi področji, ki so v skladu z glavnimi področji znanosti in raziskav, spodbujal napredek znanja in tehnologije. Raziskave bodo podprte in okrepljene z namenom, da bi se spoprijeli s socialnimi, gospodarskimi, okoljskimi in industrijskimi izzivi ter izzivi s področja javnega zdravja, s katerimi se sooča Evropa, ter zagotavljali javno blaginjo in pomagali državam v razvoju.

Program "Sodelovanje" podpira raziskovalne dejavnosti na naslednjih tematskih področjih:

 1. Zdravje
 2. Prehrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija
 3. Informacijske in komunikacijske tehnologije
 4. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije
 5. Energija
 6. Okolje (vključno s podnebnimi spremembami):
 7. Promet (vključno z aeronavtiko)
 8. Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti
 9. Varnost
 10. Vesolje

 

 

Povezave:


http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html


http://www.ec.europa.eu/research

http://www.ec.europa.eu/research/fp7
http://www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

http://www.ec.europa.eu/research/enquiries

http://www.ec.europa.eu/research/leaflets

http://www.ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding

http://www.cordis.europa.eu

http://www.cordis.europa.eu/fp7

 

 

ZAMISLI (Ideas)

 

Predstavitev

 

Zamisli - Naj pametne zamisli delajo za Evropo !

Program "Zamisli" vsebuje vse tiste dejavnosti, ki jih mora izvajati Evropski raziskovalni svet (ERC). ERC bo predvidoma imel visoko stopnjo samostojnosti, da bi se na evropski ravni razvile visoko kakovostne pionirske raziskave, ki bodo nadgrajevale odličnost v Evropi in dvigovale njen ugled na mednarodni ravni. Ta program bo okrepil dinamični značaj, ustvarjalnost in odličnost evropskih raziskav na mejah znanja.

Proračun: 7,4 milijard €

Zamisli - Evropski raziskovalni svet

 • Pionirske raziskovalne dejavnosti

 

 

Povezave:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

 

http://www.ec.europa.eu/research
http://www.ec.europa.eu/research/fp7
http://www.ec.europa.eu/research/rtdinfo
http://www.ec.europa.eu/research/enquiries
http://www.ec.europa.eu/research/leaflets
http://www.cordis.europa.eu
http://www.cordis.europa.eu/fp7

 

 

 

 

ČLOVEŠKI VIRI (People)

 

Predstavitev

 

Človeški viri - Si želite znanstveno poklicno pot v Evropi ?

Program "Človeški viri" posameznikom ponuja možnost, da stopijo na poklicno pot raziskovalcev. Evropske raziskovalce je treba spodbuditi, da ostanejo v Evropi, hkrati pa z evropsko raziskovalno odličnostjo in infrastrukturami privabljati najboljše raziskovalce iz celega sveta. Z nadgradnjo pozitivnih izkušenj v zvezi z "dejavnostmi Marie Curie" bi moral program "Človeški viri" spodbujati posameznike, da se odločijo za poklic raziskovalca, organizirati njihovo usposabljanje na področju raziskav z večanjem števila možnosti ter spodbuditi mobilnost znotraj istega sektorja. Mobilnost raziskovalcev ni samo ključnega pomena za razvoj poklicne poti raziskovalcev, temveč je tudi bistvena za skupno uporabo in prenos znanja med državami in sektorji.

Proračun: 4,7 milijard €

Človeški viri - človeški potencial, dejavnosti Marie Curie

 • Začetno usposabljanje raziskovalcev – omrežja Marie Curie
 • Vseživljenjsko usposabljanje in razvoj poklicne poti – individualne štipendije
 • Povezave in partnerstva med podjetji in univerzami
 • Mednarodna razsežnost – štipendije za raziskave zunaj Evrope in za raziskovalce, ki prihajajo iz držav nečlanic, mednarodne sodelovalne sheme, podpore za ponovno integracijo
 • Priznanja za odličnost

 

 

Povezave:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

 

http://www.ec.europa.eu/research

http://www.ec.europa.eu/research/fp7

http://www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

http://www.ec.europa.eu/research/enquiries

http://www.ec.europa.eu/research/leaflets

http://www.cordis.europa.eu

http://www.cordis.europa.eu/fp7

 

ZMOGLJIVOSTI (Capacities)

 

Predstavitev

 

Zmogljivosti - Najboljša sredstva za najboljše znanstvenike

Proračun: 4,2 milijarde €

Cilj programa "Zmogljivosti" je optimizirati izrabo in razvoj raziskovalnih infrastruktur ob sočasni okrepitvi inovacijskih zmogljivosti MSP, da bi imeli od raziskav koristi. Program je oblikovan tako, da podpira regionalne, v raziskave usmerjene grozde, hkrati pa sprošča raziskovalni potencial v konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah EU. Podpreti je treba horizontalne dejavnosti in ukrepe, ki bodo podpirali mednarodno sodelovanje. S pobudami programa "Zmogljivosti" bi bilo treba zbližati evropsko družbo in znanost.

Program "Zmogljivosti" bo deloval na šestih širših področjih:

 • Raziskovalne infrastrukture
 • Raziskave v korist MSP
 • Regije znanja
 • Raziskovalni potencial
 • Znanost v družbi
 • Podpora skladnemu razvoju raziskovalnih politik
 • Posebne dejavnosti mednarodnega sodelovanja

 

Iskanje partnerjev

 
Povezave:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html


http://www.ec.europa.eu/research
http://www.ec.europa.eu/research/fp7

http://www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

http://www.ec.europa.eu/research/enquiries

http://www.ec.europa.eu/research/leaflets

http://www.cordis.europa.eu

http://www.cordis.europa.eu/fp7

 

 

 

EURATOM

 

Predstavitev

 

EURATOM - Zagotavljanje jutrišnjih potreb po energiji

Proračun: 2,7 milijarde €

Jedrske raziskave in usposabljanje
Okvirni program za jedrske raziskave in usposabljanje bo obsegal raziskave v Skupnosti, tehnološki razvoj, mednarodno sodelovanje, širjenje tehničnih informacij in dejavnosti izkoriščanja, kakor tudi usposabljanje.

V načrtu sta dva posebna programa:

 • Raziskave fuzijske energije - ITER
 • Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem.

 


 
Povezave:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html


http://www.ec.europa.eu/research

http://www.ec.europa.eu/research/fp7

http://www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

http://www.ec.europa.eu/research/enquiries

http://www.ec.europa.eu/research/leaflets

http://www.cordis.europa.eu

http://www.cordis.europa.eu/fp7

 

 

 

SKUPNO RAZISKOVALNO SREDIŠČE (JRC)

 

Predstavitev

 

Skupno raziskovalno središče – JRC

Proračun: 517 milijonov €

Skupno raziskovalno središče

 • Neposredni ukrepi v okviru programa Euratom
 • Nejedrske dejavnosti

 
Povezave:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html


http://www.ec.europa.eu/research

http://www.ec.europa.eu/research/fp7

http://www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

http://www.ec.europa.eu/research/enquiries

http://www.ec.europa.eu/research/leaflets

http://www.cordis.europa.eu

http://www.cordis.europa.eu/fp7