Skoči na vsebino

POZIV K JAVNIM POSVETOM O PRIHODNJEM VEČLETNEM FINANČNEM OKVIRU (VFO) IN PRIORITETNIH PODROČJIH EU

Evropska komisija je 10. januarja 2018 odprla niz javnih razprav o javno-političnih področjih, ki so ključnega pomena za pripravo, oblikovanje in usklajevanje večletnega finančnega okvira (VFO) za obdobje po letu 2020. Namen javne razprave je vzpodbuditi in pridobiti poglede državljanov, organizacij in podjetij o prioritetah in finančnih okvirih, ki bodo sooblikovali skupne strateške usmeritve EU po letu 2020.

 

V omenjenem nizu javnih razprav, ki potekajo do 8. marca 2018, se številne osredotočajo neposredno na vprašanja zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev in pogojev na področjih, ki so v vsebinski pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer:

 

  • Razprava o EU sredstvih  na področju  investicij, znanosti  in inovacij, ki naslavlja  področja znanosti in inovacij, regionalnih  in  urbanih javnih politik, komunikacijskih omrežij in vsebin tehnologije.

 

 

  • Razprava o EU sredstvih na področju evropskih vrednot in mobilnosti, ki  naslavlja   področja mednarodnega sodelovanja in razvoja, izobraževanja, mladine in športa, zaposlovanja, socialnih zadev in vključenosti ter skupnega raziskovalnega središč (JRC).

 

 

  • Razprava     o     EU     sredstvih     na     področju     kohezije, ki med drugimi naslavlja področja znanosti in inovacij, regionalnih in urbanih javnih politik, izobraževanja, mladine in športa, zaposlovanja,  socialnih zadev in vključenosti, komunikacijskih omrežij in tehnologije.

 

 

V priponki je tudi poziv ministrice, dr. Maje Makovec Brenčič, ki vas spodbuja k prispevku k javni razpravi o finančnih potrebah in prioritetah na podorčjih Ministsrtva za izobraževanje, znanost in šport. (poziv ministrice)