Skoči na vsebino

KREATIVNO NAPREJ

Dogodek ob zaključku instrumenta Kreativna jedra

 

Z dogodkom »Kreativno naprej«, ki je potekal v torek, 9. junija 2015 (10.00 - 14.00) v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16), se zaključujejo štiri operacije Kreativnih jeder v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, ki jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj. 

 

 

Opearcije, ki so bile izbrane na podlagi javnega razpisa in so predstavile svoje rezultate, so:

 

1) Kreativno jedro AHA-MOMENT, Univerza v Novi Gorici

AHA-MOMENT: Aktivno in zdravo staranje – molekularni mehanizmi, prehrana in tarčna dostava z nanodelci, nosilec operacije: prof. dr. Gvido Bratina (pdf)

 

2) Kreativno jedro CORE@UM, Univerza v Mariboru

CORE@UM: Center za Odprte inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru, nosilec operacije: prof. dr. Karin Stana Kleinschek (pdf)

 

3) Kreativno jedro SIMULACIJE, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto 

Kreativno jedro SIMULACIJE, nosilec operacije: izr. prof. dr. Nadja Damij (pdf)

 

4) Kreativno jedro VŠTP, Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec

Napredni polimerni materiali iz obnovljivih virov in tehnologije, nosilec operacije: doc. dr. Irena Pulko (pdf)

 

 

 

TUKAJ si lahko prenesete program dogodka (pdf)

 

Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder (pdf)

 

Kontakt:

Petra Žagar (petra.zagar(at)gov.si) ali

Luka Živić (luka.zivic(at)gov.si)