Skoči na vsebino

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVLJA IZREDEN RAZPIS ZA USTANAVLJANJE EVROPSKIH ODDELKOV NA UNIVERZAH (KATEDRE SKUPNEGA EVROPSKEGA PROSTORA - "ERA CHAIRS")

Evropska komisija je 18. decembra 2012 na osnovi Delovnega programa "Zmogljivosti" za leto 2013, v segmentu "Raziskovalni potenciali (Research Potentials - REGPOT) objavila poiskusni program za ustanavljanje "Evropskih katedr" (Katedr Skupnega evropskega prostora - ERA Chairs) , s katerim želi okrepiti mednarodno konkurenčnost univerz in raziskovalnih institucij v manj razvitih evropskih regijah. Za razpis so namenjena sredstva v višini 12 MEUR, za posamezen projekt lahko prijavitelj prosi za donacijo v višini 2.4 MEUR, za obdobje do 60 mesecev. Predlagatelj mora zagotoviti lasten 10% delež vrednosti projekta.  Razpis FP7-ERACHAIRS  bo odprt do 30. maja 2013.

Sredstva Evropske skupnosti bodo raziskovalne institucije, ki bodo želele gostiti Evropsko katedro, lahko porabile za angažiranje vrhunskih, mednarodno priznanih strokovnjakov, v prijavi pa bodo morale podati zagotovila, da razpolagajo z vso potrebno raziskovalno opremo in drugimi pogoji za vrhunsko raziskovalno delo. Predvideno je, da bodo za vzpostavitev ugodnega raziskovalnega okolja pridobile tudi sredstva iz regionalnih skladov Evropske unije.

 

Pripravila:

dr. Radojka Verčko

01 478 4683