Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE

NOTICA – obvestilo o mednarodnem simpoziju s področja genske terapije, v Koupiu na Finskem, od 26. avgusta do 4. septembra 2010


Evropsko združenje za usmeritve v znanstvenih karierah (European Association for Scientific Career Orientation) bo v sodelovanju z Univerzo Vzhodne Finske organiziralo mednarodni simpozij o genski terapiji »Viral Vectors in Gene Therapy; Applications and Novel Production Methods«, ki bo potekal na Finskem, na Institutu A.I. Virtanen v kraju Kuopio od 26. do 29. avgusta 2010, dopolnjeval pa ga bo še praktični laboratorijski tečaj, ki ga bodo vodili strokovnjaki EMBO (Evropske organizacije za molekularno biologijo). Seminar je namenjen raziskovalcem, tako iz akademskih kot tudi iz industrijskih organizacij ter iz zdravstvenih ustanov. Laboratorijskega tečaja se bo lahko udeležilo samo okrog 30 udeležencev, ki jih bodo izbrali organizatorji. Prijavni rok za udeležbo na simpoziju in na praktičnem tečaju se izteče 31. maja, medtem ko se je za udeležbo na samem simpoziju mogoče prijaviti do  30. junija 2010.   Podrobnejše informacije o programu simpozija in o pogojih za prijavo je mogoče dobiti na  spletnem naslovu http://www.KuopioEMBOlabcourse.easco.org (ureja ga g. Mauro Mezzina).


Pripravila: dr. Radojka Verčko
Usposabljanje s področja komuniciranja v znanosti

 

V Centru za sodobne akademske študije v Dubrovniku bodo poleti 2010, v juliju in avgustu, potekali rezidenčni tečaji s področja komuniciranja v znanosti, ki so namenjeni raziskovalcem, da se usposobijo za neposredno ali za medijsko komuniciranje s širšo javnostjo. Prednostno so tečaji namenjeni raziskovalcem, ki sodelujejo ali vodijo projekte mreženja na osnovi 6. ali 7. okvirnega programa Evropske skupnosti. Tečajev bo 10, za njihovo strokovno izvedbo je zadolžen Oddelek za znanstvene in tehnološke študije pri Univerzi v Londonu, ki je pridobil za izvedbo tečajev posebno pogodbo Evropske komisije (ESConet Trainers). Sprejetim udeležencem bodo iz sredstev projekta pokrili vse mednarodne potne stroške in stroške bivanja v Dubrovniku.

Prijave je potrebno oddati do 15. aprila 2010, neposredno na naslov organizatorjev iz Londona (k.magnusson(at)ucl.ac.uk, gospa Kajsa-Stina Magnusson), podrobne informacije o programih tečajev ter o pogojih za kandidiranje pa so na voljo na spletni strani www.esconet.org.

 

NOTICA – KONFERENCA O KOMUNIKACIJI V ZNANOSTI, Bolzano, Italija 28. maj 2010

 

V Bolzanu v Italiji bo 28. maja 2010 potekala mednarodna konferenca o komunikaciji v znanosti »Komuniciranje v znanosti – krepitev trikotnika raziskovalec, novinar, državljan«, Konferenca bo zaključni dogodek projekta 7. okvirnega programa »Moja znanost – evropski program za novinarje začetnike« (projekt je potekal na osnovi programa »Znanost v družbi«), program pa bo osredotočen na tri vsebinska področja:

  • usposabljanje raziskovalcev za posredovanje znanstvenih vsebin novinarjem;
  • bodočnost znanstvene komunikacije s širšo publiko;
  • pomen etike v raziskavah.

Med udeleženci konference bodo Nobelov nagrajenec za fiziko iz leta 2007 Peter Grünberg, znani madžarski urednik Istvan Palugyai in dobitnik nagrade »EU Science Communicator 2007« Nuno Crato. Registracija udeležbe je odprta do 15. maja 2010, na spletnem naslovu farah.fahim(at)eurac.edu (tel. 0039 0471 055214). Spletna stran konference je www.my-science.eu/conferece.